Bedrijfsfinanciering in de scheepvaart

Bedrijfsfinanciering in de scheepvaart

Financieringen in de scheepvaart vereisen zeer specialistische kennis. Scheepvaart financiering is een specifieke materie, waar specialistische kennis van de scheepvaartsector van toegevoegde waarde is. Onze maritieme specialisten van Credion Ship Finance begrijpen de specifieke uitdagingen en kansen binnen de scheepvaartsector en staan klaar om samen met u de mogelijkheden te verkennen. We richten ons met name op de binnenvaart, passagiersvaart en zeevaart / kustvaart. Maar ook andere bedrijven die actief zijn in de maritieme sector, zoals in de scheepsbouw, kunnen bij ons terecht voor advies.

Direct een afspraak maken

Wij begeleiden u naar de meest geschikte financieringsoplossing voor uw scheepvaart- en/of maritieme project. Of u nu een schip wilt bouwen, bestaande schepen wilt uitbreiden, schepen wilt vernieuwen, of andere investeringen in de scheepvaartsector wilt doen, wij staan klaar om u te helpen. 

Wat is scheepsfinanciering?

Scheepsfinanciering is een specifieke vorm van financiering die gericht is op de aanschaf, bouw, uitbreiding of renovatie van schepen. Het financieren van een schip kan een complex proces zijn, gezien de omvangrijke investeringen en de specifieke risico’s en uitdagingen in de scheepvaartsector. Het doel van scheepsfinanciering is om de benodigde kapitaalmiddelen te verkrijgen om de aanschaf of (ver)bouw van een schip mogelijk te maken, met als uiteindelijke doel het genereren van inkomsten uit de exploitatie ervan. 

Financieringsopties in de scheepvaart

Elke ondernemer heeft zijn eigen ambities. Ieder project heeft specifieke kenmerken. Afhankelijk van uw specifieke behoeften en de situatie, kunnen verschillende financieringsinstrumenten geschikt zijn. Zo kunt u denken aan traditionele scheepsfinanciering, waarbij een lening wordt verstrekt op basis van het schip als onderpand. Daarnaast zijn er scheepslease mogelijkheden, waarbij u het schip huurt en na een bepaalde periode de mogelijkheid heeft om het schip te kopen. Maar er zijn ook scheepsfondsen die wellicht een mogelijkheid bieden.

Ook alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, stapelfinanciering en scheepvaartobligaties kunnen een optie zijn. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke optie zorgvuldig af te wegen en de impact op de cashflow en balans in overweging te nemen. Bij Credion hebben we de kennis en expertise om u te begeleiden bij het vinden van de meest geschikte financieringsoptie. Onze adviseurs komen zelf uit de scheepvaart en kennen de branche door en door. Hierdoor kunnen we een passende financieringsstructuur op maat ontwerpen die aansluit bij uw specifieke situatie en ambities. Wij gaan op zoek naar de best passende geldverstrekker

Hoe wijkt scheepsfinanciering af van reguliere financiering?

Scheepsfinanciering onderscheidt zich op verschillende manieren van reguliere financiering. Ten eerste zijn er specifieke kenmerken verbonden aan de scheepvaartsector, zoals de fluctuerende marktprijzen van schepen, de volatiliteit van vrachttarieven en de operationele kosten die verband houden met het onderhoud en de exploitatie van een schip. Dit vereist een diepgaand begrip van de scheepvaartindustrie en/of beroepsvaart.

Daarnaast speelt het schip zelf een belangrijke rol als onderpand bij scheepsfinanciering. De waarde van het schip en de toekomstige inkomsten die het genereert, worden meegenomen bij het bepalen van de financieringsmogelijkheden. Het schip fungeert vaak als zekerheid voor de lening, waardoor de financieringsstructuur anders kan zijn dan bij reguliere financiering.

Verder is de wet- en regelgeving in de scheepvaartsector complex en streng. Internationale verdragen en nationale wetgeving hebben betrekking op verschillende aspecten zoals veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en certificering van schepen. Bij scheepsfinanciering is het van belang om rekening te houden met deze regelgeving en ervoor te zorgen dat het schip aan alle vereisten voldoet. Wij geven u dan ook graag advies over benodigde investeringen en de daarbij horende middelen om het schip te laten voldoen aan de regelgeving. Zodat u kunt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. 

Financiering op maat

Bij Credion begrijpen we de unieke kenmerken van scheepsfinanciering en hebben we de expertise om u te begeleiden bij het verkennen van de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op en bespreek de mogelijkheden met een van onze adviseurs.