Kernwaarden

Kernwaarden zien wij als de basisvoorwaarden waarop we werken en zakendoen. Het zijn tegelijkertijd ook de punten waar we naar streven. De kernwaarden die we hanteren zijn te beschouwen als ons ethisch kompas; het geeft een beeld van onze identiteit en waar we voor staan.

De Credion adviseur is dé Financial Engineer:

 • Realisatiekracht
 • Groot inlevingsvermogen
 • Deskundig
 • Consistent
 • Accuraat

In woord en daad geven wij inhoud aan onze kernwaarden:

 • Wij geloven in pro-actief zijn; niet afwachten maar altijd zelf handelen en de regie houden;
 • Wij geloven in sterke betrokkenheid bij onze belangrijkste stakeholders door het beschikbaar stellen van diepgaande kennis van bedrijfskundige- en bancaire processen, en know-how van financiële markten omdat daar ons onderscheidend vermogen ligt;
 • Wij nemen geen genoegen met interne bedrijfsfuncties die niet excellent of innovatief worden uitgevoerd. Daarbij stellen wij het resultaat voorop en de mens centraal;
 • Wij geloven in intensieve kruisbestuiving met collega’s en klanten om innovatie te bevorderen en een excellente dienstverlening te kunnen garanderen;
 • Wij bezitten het vermogen veel vragen te stellen, het naadje van de kous te kennen zodat wij exact weten wie onze klanten zijn en wat hen beweegt.  Met deze kennis zijn wij in staat om een uitmuntende kredietaanvraag te schrijven die leidt tot een uitstekende samenwerking tussen klant en geldverstrekker;
 • Wij werken consistent en accuraat gedurende de financieringsperiode en leveren tussentijdse rapportages aan de geldverstrekker, zodat hij optimaal geïnformeerd blijft.