Geschiedenis

Credion is in ruim 10 jaar uitgegroeid tot een landelijke onafhankelijke adviesorganisatie voor het MKB. Met vestigingen in het hele land adviseert en begeleidt Credion ondernemers bij diverse financieringsvraagstukken. Het afgelopen decennium bemiddelde Credion voor ruim 8000 ondernemers de kredietaanvraag, met een totale waarde van zo'n 6,5 miljard euro. In mei 2011 vierde Credion haar tiende verjaardag.

1999 – 2000

Ontstaan business case + ontwikkeling & realisatie concept

Door enkele oud bankiers is eind 1999 het idee ontstaan de ondernemer de mogelijkheid te geven onafhankelijk advies in te winnen inzake zijn zakelijke financieringsvraagstukken. Ondernemers gaan voor bancaire vraagstukken meestal naar hun huisbank of accountant. Dit heeft enerzijds te maken met gewoonte/gemak en aan de andere kant met onwetendheid. Ze hebben een langdurige relatie met de bank/accountant en het is nog niet normaal om te 'shoppen'; om in geval van (her)financiering offertes bij meerdere banken/geldverstrekkers aan te vragen. Bovendien ontbreekt in de meeste gevallen de kennis en tijd om dit te kunnen en willen vergelijken. Toch is het de moeite waard dit te onderzoeken, want of de ondernemer bij zijn bank of accountant het meest optimale advies ontvangt is maar de vraag.

Credion zal als intermediair optreden voor ondernemers. Ze neemt de ondernemer als het ware al het werk uit handen. Van A tot Z verzorgt Credion de financiering of herfinanciering, van verzamelen van gegevens tot de controle van de stukken van de uiteindelijke financiering. Als onafhankelijk intermediair kan Credion de meest optimale financiering bewerkstelligen. Voor deze diensten ontvangt Credion een succes fee; een percentage van het behaalde financiële voordeel vergeleken met de oude situatie. Het jaar 2000 is gebruikt als een jaar om de formule te ontwikkelen en realiseren. Zo is de huisstijl neergezet, zijn de automatiseringsprogramma’s ontwikkeld en is actief gezocht naar franchisenemers.

2001

Start eerste vestiging

April 2001 was daar dan de eerste vestiging van Credion in Tilburg. Snel daarop volgend werden dat jaar de vestigingen 2 en 3 geopend in Heerenveen en West-Friesland. Naast nieuwe kantoren werd er ook samenwerking gezocht met verschillende samenwerkingspartijen zoals geldverstrekkers, investeerders, accountantspartijen en dergelijke.

2002

Verhuizing

In 2002 verhuisden wij ons kantoor van Heerenveen naar Nijehaske. Credion was inmiddels uitgegroeid van een startend franchisebedrijf naar een stabiele dienstverlener in de markt. Vanuit deze nieuwe locatie adviseren en ondersteunen wij de aangesloten franchisenemers. De franchisenemer kon zich hierdoor volledig richten op de advisering van het MKB en zorg dragen voor de meest optimale financieringsconstructie.

2003

Service Level Agreements

Om voor de ondernemer de meest optimale financieringsconstructie te realiseren worden centrale afspraken gemaakt tussen Credion en diverse geldverstrekkers. In deze SLA's worden afspraken gemaakt omtrent de structuur, inhoud en kwaliteit van de kredietaanvraag die door Credion wordt aangeleverd. Hierdoor is de Credion-adviseur minder afhankelijk van de werkwijze van lokale banken en kunnen betere voorwaarden worden bedongen.

2005

Landelijke marketing

Credion heeft 20 franchisevestigingen! Dit betekende voor ons, dat het tijd werd voor landelijke exposure van het merk Credion. In 2005 zijn wij in het najaar gestart met een radiocommercial op Radio 2 (commercial 1, commercial 2). Deze actie is in 2006 in het voor- en najaar herhaald. Daarnaast maakten wij in 2006 als Credion ons TV-debuut. Bij het tv-programma "Business Class" heeft directeur Carlo van der Weg in het voor- en najaar Credion onder de aandacht gebracht. Naast het interview hebben wij ook ondernemers aan het woord gelaten over hun ervaring met de dienstverlening van Credion. Deze lijn hebben wij zowel in 2007 als 2008 doorgezet. In 2009 en 2010 hebben wij ervoor gekozen een tv-programma "Ik begin voor mezelf" te sponsoren op RTL4 & RTL7. Een programma waarbij de ondernemer in zijn opstart wordt gevolgd en waarbij Credion als één van de deskundigen aan het woord komt met betrekking tot financieringsvraagstukken.

2008

Sponsoring P3 Transfer/Batavus

De markt was na 5 jaar veranderd. De sky leek de limit. Verkopers vroegen torenhoge bedragen voor hun bedrijf. Bedrijven lieten zich verleiden door het idee dat de markt van de beursgenoteerde bedrijven dezelfde waardering/multiples kent als het MKB. Ook de toevloed aan kapitaal leek gouden bergen te beloven voor verkopende partijen. Adviseurs raakten professioneler en gingen samenwerken.

2008

Alle adviseurs gecertificeerd

De toenemende complexiteit van de financiële dienstverlening en de steeds strengere eisen die er door de overheid via wetten en toezichthouders worden gesteld, vraagt om continue aandacht voor opleiding en educatie binnen de financiële dienstverlening. Credion is er dan ook zeer trots op dat alle adviseurs per 14 maart 2008 door de SCFE volledig zijn gecertificeerd. Het SCFE-certificaat mag gezien worden als waarborglabel. De klanten van Credion weten zich zo verzekerd van goed en gedegen financieel advies. Credion voorziet door deze certificering mogelijkheden tot verdere groei, zowel wat betreft het aantal vestigingen, als de omzet van de totale organisatie. Carlo van der Weg, Directeur van Credion: 'Deze certificering is gekoppeld aan continue toetsing en educatie. Onze adviseurs hebben hiermee een forse voorsprong op andere financiële dienstverleners. Goed geschoolde adviseurs, voorzien van de meest actuele kennis, zijn de toekomst in onze branche. Zaken veranderen dusdanig snel en ook de complexiteit – zeker binnen de zakelijke markt – is zo groot, dat voortdurende educatie essentieel is. Deze certificering moeten onze adviseurs steeds opnieuw verdienen. En dat houdt iedereen scherp. Gezien de negatieve geluiden die er wel eens over de financiële wereld naar buiten komen, lijkt me dit een gezonde zaak'.

2009

Samenwerking Bouwend Nederland & Modint

Zowel de bouwbedrijven als de modebedrijven komen op eigen kracht bijna niet meer aan krediet. Juist in de bouw, mode, interieur, tapijt en textielbranche is veel vraag naar kredietfaciliteiten. Om haar leden in deze strijd met banken bij te staan, zijn Bouwend Nederland en MODINT een samenwerking aangegaan met Credion. Bouwend Nederland en MODINT leden kunnen hiermee gebruik maken van de specifieke begeleiding van Credion adviseurs in financieringstrajecten. Of het nou een groei stap is, investering in gebouwen of machines of overname, er is geld nodig. Een ondernemer heeft voor financieringen behoefte aan een partij die meedenkt en, nog belangrijker, meewerkt. Door de financieringsaanvraag samen met een specialist te doen, verhoogt dit de kans aanzienlijk.

2010

Samenwerking Transport & Logistiek Nederland

Juist in de branche Transport en Logistiek is veel vraag naar kredietfaciliteiten. Om haar leden in de strijd met banken bij te staan, is Transport en Logistiek Nederland een samenwerking aangegaan met Credion. Transport en Logistiek leden hebben vaak moeite met het aanvragen van een krediet. Er moet vaak veel informatie worden aangeleverd, wat er regelmatig toe leidt dat een kredietaanvraag niet wordt gehonoreerd. De afgelopen jaren heeft de brancheorganisatie veel klachten van de leden ontvangen over de wijzigingen die banken hebben doorgevoerd met betrekking tot de eisen van kredietverstrekking (soms voor lopende kredieten). Door de financieringsaanvraag samen met een specialist te doen, wordt de kans op slagen aanzienlijk verhoogd. Credion is met zijn dienstverlening een welkome aanvulling op het dienstenpakket van Transport en Logistiek Nederland.

CCQ Ondernemersdesk

Voor een ondernemer is het vanzelfsprekend dat hij voor een financiering naar zijn bank gaat, maar wat als deze hem niet verder kan/wil helpen? Dan zal hij op zoek moeten naar een alternatief. De Ondernemersdesk heeft als doel MKB-ondernemers makkelijker aan krediet te helpen via een serviceplatform dat de kredietaanvragen vanaf 100.000 euro kostenefficiënt bedient en de kwaliteit waarborgt.

De CCQ ondernemersdesk verzorgt voor ondernemers het complete traject van de kredietaanvraag. Daarbij hanteert zij twee essentiële doelstellingen. Ten eerste wil CCQ een platform bieden, dat de aanvraag, administratie en het beheer van kredieten voor MKB bedrijven op een efficiënte manier verzorgt. Dat is interessant voor de ondernemers, maar ook voor de gevestigde kredietverstrekkers, omdat het proces van kredietverstrekking goedkoper wordt. De tweede doelstelling is het vormen van een landelijk distributienetwerk, waarmee de Nederlandse MKB markt voor alternatieve kredietverstrekkers, zoals pensioenfondsen en buitenlandse banken, bereikbaar wordt. De kracht ligt vooral in het uitgebreide distributienetwerk. CCQ maakt gebruik van het landelijke netwerk van Credion, maar ook van assurantie tussen personen en adviseurs op gebied van vermogensbeheer die via Credion tot resultaat komen.

2011

Samenwerking met Koninklijke Metaalunie

Bedrijven ondervinden vaak problemen met het verlengen van bestaande kredietfaciliteiten en het aantrekken van nieuw krediet. Belangrijkste oorzaak is dat veel bedrijven nog onvoldoende renderen. Bovendien gaan toezichthouders in de toekomst hogere eisen stellen aan de financiële gezondheid van banken. Dat betekent onder meer dat banken meer eigen vermogen moeten aanhouden naarmate hun activiteiten risicovoller zijn. Om de beschikbaarheid van kredieten voor de leden te verbeteren is de Metaalunie een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Credion. De Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Zij richt zich op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers.

2012

Samenwerking NPEX

NPEX is een online handelsplatform. Ondernemingen en beleggingsfondsen kunnen effecten uitgeven en daarmee geld ophalen. Juist voor ondernemingen die uitbreiding of nieuwe activiteiten willen ontplooien, biedt het handelsplatform van NPEX een alternatieve financieringsvorm. Om het MKB een extra mogelijkheid te geven om kapitaal aan te trekken, heeft NPEX samen met Credion en CCQ Ondernemersdesk een standaard bedrijfsobligatie ontwikkeld. Gestandaardiseerd hiervoor zijn de kredietwaardigheid toets, het prospectus, de notering, de rentetermijn en de zekerheden. De standaardisering maakt dit tot een zeer kostenefficiënt product. De MKB Obligatie betekent voordeel voor een onderneming die kapitaal behoeft én voor een financier die betrouwbare investeringsopties zoekt. NPEX heeft de juiste infrastructuur om deze obligatie te vermarkten: bekend bij bedrijfsleven en investeerders, een efficiënt werkend online handelsplatform, lage kostenstructuur en beschikkend over alle vergunningen.

2013

Samenwerking Symbid

Credion en Symbid gaan ondernemers verder helpen bij het verkrijgen van startkapitaal! Credion heeft een belangrijk doel: ondernemers voorzien van financieel advies. Maar hoe kan Credion de ondernemer daarna verder helpen? Door een partnership aan te gaan met Symbid. Symbid is een online crowdfunding platform. Crowdfunding is een manier om via grote aantallen investeerders of donateurs, geld te verzamelen om zo een startup te kunnen beginnen of een product te ontwikkelen. Crowdfunding bestaat in verschillende varianten, waarbij Symbid zich voornamelijk richt op kapitaalverzameling via investeringen ("equity crowdfunding"). Hiermee helpt Symbid ondernemers aan startkapitaal in een tijd dat dit moeilijk te verkrijgen is. Waarom gaan Credion en Symbid samenwerken? Bedrijven en starters verder helpen bestaat enerzijds uit het verschaffen van kennis en anderzijds het ondernemen van actie: iets waar Credion en Symbid elkaar op aanvullen.

Credion voorziet in het advies, Symbid maakt het mogelijk startkapitaal te verzamelen. Deze alternatieve financieringsmethode wordt steeds bekender en aantrekkelijker. Daarom heeft Symbid onlangs besloten zich te richten op grotere "crowd"- investeerders (ca. € 1.000 - € 10.000). Dit doet ze onder andere via het starten van Symbid Groups: een initiatief waarbij een persoon of instelling (bijvoorbeeld een incubator of afdeling van een bank) een groep kan starten voor haar ondernemers. Credion zal voor alle nieuwe ondernemers een financiële scan gaan doen, om zo het vertrouwen van potentiele investeerders te vergroten. Credion en Symbid gaan dus samen aan de slag om financiering voor ondernemers eenvoudig en toegankelijk te maken!

Samenwerking Fundyd

Fundyd, het onlangs gelanceerde crowdfinancing platform, en Credion, een landelijk opererende financiële adviesorganisatie, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ondernemingen die op www.fundyd.nl een aanvraag voor een lening willen doen, kunnen vanaf nu ook Credion inschakelen voor gerichte ondersteuning bij het samenstellen van een leningaanvraag. Op deze wijze maximaliseert de onderneming die financiering zoekt, de kans op een succesvol crowdfinancing traject. Een kwalitatief goede leningaanvraag, in combinatie met de Graydon creditrating die getoond wordt bij elke leningaanvraag, maakt het voor investeerders gemakkelijker een goede inschatting van risico en rendement te maken.

2014

Samenwerking Kapitaal op Maat

Dienstverlening aan bedrijven bestaat uit het verschaffen van de juiste kennis en professioneel advies: iets waar Credion en Kapitaal Op Maat elkaar aanvullen. Credion voorziet in het advies, Kapitaal Op Maat maakt het mogelijk kapitaal te verwerven.

Credion en Kapitaal op Maat zien in de samenwerking een belangrijke kans voor het MKB. Het is lang niet meer vanzelfsprekend dat ondernemers een financiering van de bank krijgen, dus zoeken ze naar alternatieve kredietvormen. Crowdfunding is daar één van.

Nieuwe kantoren

Om het MKB nog meer te kunnen adviseren bij het aantrekken en optimaliseren van hun financiering, is het aantal vestigingen van Credion in 2014 uitgebreid tot een totaal van 31. 

Binnen de accountancymarkt wordt het samenwerkingsverband Credion omarmd door de middelgrote innovatieve kantoren die gezamenlijk een netwerk vormen waarbinnen kennis en netwerk wordt gedeeld. Door aansluiting bij het samenwerkingsverband Credion bieden zij een extra toegevoegde waarde aan het MKB.

In 2014 hebben de volgende accountantskantoren een Credion vestiging geopend:

Strategische samenwerking Symbid: The Funding Network

Credion en Symbid, een van de eerste aandelen-crowdfundingplatformen ter wereld, kondigen een strategische samenwerking aan. Credion  - marktleider in MKB-financieringsadvies - gaat haar eigen netwerk koppelen aan het onlineplatform van Symbid, waardoor financiering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) veel eenvoudiger wordt, The Funding Network.

Verder is het nu voor het eerst mogelijk om automatisch de prestaties van de gefinancierde MKB-bedrijven periodiek te monitoren. Investeerders en geldverstrekkers krijgen zo het gewenste diepere inzicht in hun portefeuille. Deze samenwerking is de eerste stap naar een interactief financieringsnetwerk waar geldverstrekkers, investeerders en ondernemers elkaar vinden, met het doel een efficiëntere kapitaalmarkt te creëren voor het MKB wereldwijd.

2015

Credion heeft ook in 2015 niet stil gezeten. Niet alleen op het gebied van nieuwe kantoren, maar ook door het aangaan van samenwerkingen met nieuwe geldverstrekkers/aanbieders.

In 2015 hebben we in totaal 17 nieuwe kantoren mogen openen, welke MKB-ondernemers in de regio adviseren over de verschillende financieringsmogelijkheden voor zijn/haar onderneming.

Zo zijn wij o.a. gestart in: Goes (Schipper Groep), Breda (Lorentzen), Noordwijk (Advieskantoren- & accountants Zirckzee Groep),  Middenbeemster (Maarten-Jeroen den Boer), twee in Amsterdam (MTH en Niewint & Van Beek), Tilburg (Van Boekel), Hardinxveld-Giesendam en Giessen (Van Noordenne Accountants), Alphen aan den Rijn en Ridderkerk (Lansigt), Zaltbommel (FSV), Helmond (Van Montfort & Van Dijck), Apeldoorn (Robbers), Haarlem (RSM), Almelo (Countus) en Oldenzaal (De Jong en Laan).

Samenwerking

Om nog meer financieringsoplossingen te bieden aan het MKB, zijn ook verschillende samenwerkingen aangegaan met diverse geldverstrekkers/financiers. Enkele partijen zijn o.a.: NEOS, Loket Duurzaam, Spotcap, Kredietpaspoort, Enternext en DNOB.

De samenwerking tussen Credion en EnterNext wordt op 30 november 2015 gestart met een slag op de gong op Beursplein 5.

DNOB

Onder het motto: “Doet u de zaak, doen wij de financiering” werd op 9 september 2015 op Het Plein in Den Haag het nieuwe financieringsinitiatief voor ondernemers DNOB gelanceerd. De oprichters van DNOB, ondernemersorganisatie ONL en kredietadviseur Credion, maakten hun plannen dit voorjaar bekend. DNOB vormt de ontbrekende schakel in het gewijzigde financieringslandschap na de crisis.

Radio

Om Credion onder de aandacht van het MKB te krijgen hebben we in 2015 verschillende radio-campagnes opgestart. Zo waren we begin 2015 te horen op de BNR Nieuwsradio en in het voor- en najaar op Radio NPO1 en Radio 538.

Beurzen

Om ondernemers 1-op-1 te spreken waren wij in 2015 ook op verschillende beurzen/evenementen aanwezig met een stand en regionale adviseurs. Zo stonden wij op verschillende locaties van de Week van de Ondernemer en waren we aanwezig op verschillende vastgoedbijeenkomsten.
Hier waren we niet alleen met een stand aanwezig, maar hebben wij ook onze kennis en kunde gedeeld middels workshops en/of presentaties.

2016

Na een goed jaar in 2015 te hebben afgesloten, kunnen we zeggen dat ook in 2016 veel goede ontwikkelingen zich hebben voorgedaan.

Zo is het aantal kantoren gegroeid naar 51. We hebben vestigingen mogen verwelkomen in: Den Bosch (Wielen de Leeuw), Geldrop (Administratie-, Advieskantoor J. van de Winkel), Amersfoort (HL Blömer), Woerden (Boeg Kennis & Kapitaal), Rotterdam (Kodde & Van Oosten), Rivierenland (Stouten & Wijnen Accountants) en Lelystad (TaktyQ + MTH Accountants & Adviseurs).

Samenwerking

Ook hebben we in 2016 een samenwerking opgestart met een aantal alternatieve financiers, o.a.: Debiteurenbeurs, Intrum Justitia, Funding Circle, Mijn Subsidie en Legal Parrot.

Credion Financiering Netwerk Event 2016

Om de samenwerking tussen de verschillende aanbieders en de Credion-adviseurs te versterken en persoonlijk kennis te laten maken, organiseerde Credion op woensdag 17 februari 2016 het eerste MKB Financiering Netwerk Event. In het Van der Valk Hotel Houten waren ruim 100 adviseurs en 35 MKB-financiers aanwezig, waarmee deze eerste editie zeker een succes mag worden genoemd.

Bekijk hieronder een korte video impressie van deze middag.

Beurzen/evenementen

Credion was in 2016 op vele events aanwezig als partner. Zo waren wij o.a. aanwezig op de Week van de Financiering georganiseerd door de Kamer van Koophandel, Week van de Ondernemer (landelijke en regionaal), diverse vastgoedbijeenkomsten georganiseerd door het Vastgoedjournaal en ook op verschillende regionale bijeenkomsten. Veelal werden op deze events ook presentaties/workshops verzorgt over de verschillende alternatieve financieringsmogelijkheden.

Radio

Ook in 2016 hebben we de lijn van 2015 mbt onze radio-campagne doorgezet. Zo waren wij begin 2016 te horen op BNR Nieuwsradio en in het voor- en najaar op Radio NPO 1 en Radio 538.