Onze visie en waarden

We leren u graag eerst goed kennen, voor we aan de slag gaan. En misschien wilt u graag meer weten over ons. Lees over onze visie op het financieren van ondernemersambities in deze tijd.

Banken zijn door de verscherpte wet- en regelgeving steeds kritischer en behoudender in hun kredietbeleid. Ondernemers zoeken naar nieuwe professionele dienstontwikkeling welke de Credion formule als geen ander aan kan bieden. De huidige marktomstandigheden vereisen steeds meer inbreng van alternatief vreemd vermogen en risicokapitaal binnen het MKB om groei te realiseren.

Verder is de beschikbaarheid van alternatief kapitaal slecht georganiseerd en is de markt niet transparant. Dit vereist specifieke kennis en voorbereiding voor het MKB. Tenslotte zal het continue monitoren en sturen op basis van vaste risicokwalificatie indicatoren binnen het MKB leiden tot verbetering van de rating en kredietwaardigheid van ondernemingen.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Credion en haar adviseurs zich ontwikkelen tot dé Financial Engineer voor MKB financieringen met de beste toegang tot nationaal en internationaal kapitaal.

Kernwaarden

Kernwaarden zien wij als de basisvoorwaarden waarop we werken en zakendoen. Het zijn tegelijkertijd ook de punten waar we naar streven. De kernwaarden die we hanteren zijn te beschouwen als ons ethisch kompas; het geeft een beeld van onze identiteit en waar we voor staan.

De Credion adviseur is dé Financial Engineer:

 • Realisatiekracht
 • Groot inlevingsvermogen
 • Deskundig
 • Consistent
 • Accuraat

In woord en daad geven wij inhoud aan onze kernwaarden:

 • Wij geloven in pro-actief zijn; niet afwachten maar altijd zelf handelen en de regie houden;
 • Wij geloven in sterke betrokkenheid bij onze belangrijkste stakeholders door het beschikbaar stellen van diepgaande kennis van bedrijfskundige- en bancaire processen, en know-how van financiële markten omdat daar ons onderscheidend vermogen ligt;
 • Wij nemen geen genoegen met interne bedrijfsfuncties die niet excellent of innovatief worden uitgevoerd. Daarbij stellen wij het resultaat voorop en de mens centraal;
 • Wij geloven in intensieve kruisbestuiving met collega’s en klanten om innovatie te bevorderen en een excellente dienstverlening te kunnen garanderen;
 • Wij bezitten het vermogen veel vragen te stellen, het naadje van de kous te kennen zodat wij exact weten wie onze klanten zijn en wat hen beweegt.  Met deze kennis zijn wij in staat om een uitmuntende kredietaanvraag te schrijven die leidt tot een uitstekende samenwerking tussen klant en geldverstrekker;
 • Wij werken consistent en accuraat gedurende de financieringsperiode en leveren tussentijdse rapportages aan de geldverstrekker, zodat hij optimaal geïnformeerd blijft