Onze historie

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief in bedrijfs- & vastgoedfinancieringen. En inmiddels mogen we ons autoriteit in deze markt noemen. Maar: dat werden we niet zomaar. We vertellen u graag over onze geschiedenis.

1999 – 2000

Ontstaan business case + ontwikkeling & realisatie concept

Door enkele oud bankiers is eind 1999 het idee ontstaan de ondernemer de mogelijkheid te geven onafhankelijk advies in te winnen inzake zijn zakelijke financieringsvraagstukken. Ondernemers gaan voor bancaire vraagstukken meestal naar hun huisbank of accountant. Dit heeft enerzijds te maken met gewoonte/gemak en aan de andere kant met onwetendheid. Ze hebben een langdurige relatie met de bank/accountant en het is nog niet normaal om te 'shoppen'; om in geval van (her)financiering offertes bij meerdere banken/geldverstrekkers aan te vragen. Bovendien ontbreekt in de meeste gevallen de kennis en tijd om dit te kunnen en willen vergelijken. Toch is het de moeite waard dit te onderzoeken, want of de ondernemer bij zijn bank of accountant het meest optimale advies ontvangt is maar de vraag.

Credion zal als intermediair optreden voor ondernemers. Ze neemt de ondernemer als het ware al het werk uit handen. Van A tot Z verzorgt Credion de financiering of herfinanciering, van verzamelen van gegevens tot de controle van de stukken van de uiteindelijke financiering. Als onafhankelijk intermediair kan Credion de meest optimale financiering bewerkstelligen. Voor deze diensten ontvangt Credion een succes fee; een percentage van het behaalde financiële voordeel vergeleken met de oude situatie. Het jaar 2000 is gebruikt als een jaar om de formule te ontwikkelen en realiseren. Zo is de huisstijl neergezet, zijn de automatiseringsprogramma’s ontwikkeld en is actief gezocht naar franchisenemers.

2001

Start eerste vestiging

April 2001 was daar dan de eerste vestiging van Credion in Tilburg. Snel daarop volgend werden dat jaar de vestigingen 2 en 3 geopend in Heerenveen en West-Friesland. Naast nieuwe kantoren werd er ook samenwerking gezocht met verschillende samenwerkingspartijen zoals geldverstrekkers, investeerders, accountantspartijen en dergelijke.

2005

Landelijke marketing

Credion heeft 20 franchisevestigingen! Dit betekende voor ons, dat het tijd werd voor landelijke exposure van het merk Credion. In 2005 zijn wij in het najaar gestart met een radiocommercial op Radio 2 (commercial 1, commercial 2). Deze actie is in 2006 in het voor- en najaar herhaald. Daarnaast maakten wij in 2006 als Credion ons TV-debuut. Bij het tv-programma "Business Class" heeft directeur Carlo van der Weg in het voor- en najaar Credion onder de aandacht gebracht. Naast het interview hebben wij ook ondernemers aan het woord gelaten over hun ervaring met de dienstverlening van Credion. Deze lijn hebben wij zowel in 2007 als 2008 doorgezet. In 2009 en 2010 hebben wij ervoor gekozen een tv-programma "Ik begin voor mezelf" te sponsoren op RTL4 & RTL7. Een programma waarbij de ondernemer in zijn opstart wordt gevolgd en waarbij Credion als één van de deskundigen aan het woord komt met betrekking tot financieringsvraagstukken.

2008

Alle adviseurs gecertificeerd

De toenemende complexiteit van de financiële dienstverlening en de steeds strengere eisen die er door de overheid via wetten en toezichthouders worden gesteld, vraagt om continue aandacht voor opleiding en educatie binnen de financiële dienstverlening. Credion is er dan ook zeer trots op dat alle adviseurs per 14 maart 2008 door het FOI volledig zijn gecertificeerd. Het certificaat mag gezien worden als waarborglabel. De klanten van Credion weten zich zo verzekerd van goed en gedegen financieel advies. Credion voorziet door deze certificering mogelijkheden tot verdere groei, zowel wat betreft het aantal vestigingen, als de omzet van de totale organisatie. Carlo van der Weg, Directeur van Credion: 'Deze certificering is gekoppeld aan continue toetsing en educatie. Onze adviseurs hebben hiermee een forse voorsprong op andere financiële dienstverleners. Goed geschoolde adviseurs, voorzien van de meest actuele kennis, zijn de toekomst in onze branche. Zaken veranderen dusdanig snel en ook de complexiteit – zeker binnen de zakelijke markt – is zo groot, dat voortdurende educatie essentieel is. Deze certificering moeten onze adviseurs steeds opnieuw verdienen. En dat houdt iedereen scherp. Gezien de negatieve geluiden die er wel eens over de financiële wereld naar buiten komen, lijkt me dit een gezonde zaak'.

2016

Eerste Credion Financiering Netwerk Event

Om de samenwerking tussen de verschillende aanbieders en de Credion-adviseurs te versterken en persoonlijk kennis te laten maken, organiseerde Credion op woensdag 17 februari 2016 het eerste MKB Financiering Netwerk Event. In het Van der Valk Hotel Houten waren ruim 100 adviseurs en 35 MKB-financiers aanwezig, waarmee deze eerste editie zeker een succes mag worden genoemd.

2017

Groei

De afgelopen jaren heeft Credion een enorme groei doorgemaakt. Zo steeg het aantal vestigingen naar ruim 45 door het hele land. Daarnaast hebben we vanuit Credion inmiddels toegang tot meer dan 50 verschillende bronnen van geld.  Dit zijn bijvoorbeeld naast de algemene banken ook crowdfunders, investeerders, maar ook bijvoorbeeld financiers die de inkoop voorfinancieren. 

Om de samenwerking tussen de verschillende aanbieders en de Credion-adviseurs te versterken en persoonlijk kennis te laten maken, organiseerde Credion op woensdag 1 februari 2017 de tweede editie van het MKB Financiering Netwerk Event. In het Van der Valk Hotel Houten waren ruim 100 adviseurs en 40 MKB-financiers aanwezig, waarmee deze tweede editie zeker een succes genoemd mag worden.

2018

Eerste regionale Credion Financieringscafé + online radio

Steeds meer ondernemers weten Credion te vinden. Ook in 2018 hebben we als organisatie een groei doorgemaakt qua vestigingen en adviseurs, om zo nog meer ondernemers te adviseren bij hun financieringsvraagstukken.

Het eerste regionale Credion Financieringscafe was een feit. Een regionale bijeenkomst voor ondernemers waarbij zij in een informele sfeer op de hoogte werden gebracht van de laatste ontwikkelingen in het MKB financieringsland. Daarnaast kon na afloop tijdens de borrel kennis worden gemaakt met de regionale Credion adviseur.

Ook in 2018 hebben we weer het MKB Financiering Netwerk Event georganiseerd voor de aangesloten Credion adviseurs, accountant en MKB financiers. De derde editie mag ook weer als een succes worden gezien. Dit keer was ook New Business Radio aanwezig, waarbij Fabienne de Vries in gesprek ging met verschillende aanwezigen.

Naast Radio538 en NPO Radio 1, Credion ook op online radio. Vanaf nu is Credion regelmatig te horen in de uitzending “Let’s talk business” op New Business Radio

2019

Uitbreiding kantoren

Ook in 2019 hebben wij niet stilgezeten en hebben we ons goed zichtbaar gemaakt bij het mkb. Zo waren we ook dit jaar weer te horen op de verschillende radio-zenders, werden er regionaal verschillende Credion Financieringscafé’s georganiseerd en waren we aanwezig op de “Special Financieren” van de Week van de Ondenemer.

Ons jaarlijkse MKB Financiering Netwerk Event kon natuurlijk niet voorbij gaan. Een dag waarbij ruim 100 adviseurs en 50 MKB-financiers de mogelijkheid hadden om persoonlijk kennis te maken en de samenwerking te versterken.

Daarnaast hebben we weer nieuwe kantoren mogen openen op verschillende locaties in Nederland. Hierdoor bieden we ondernemers met vragen hebben over hun bedrijfsfinanciering of vastgoedfinanciering een helpende hand.

2020

Podcast Funding Your Business + lustrum Credion Financiering Netwerk Event

We merken van dat er steeds meer vraag is naar onafhankelijk advies bij het MKB. Daarom hebben we dit jaar veel nieuwe adviseurs op verschillende kantoren mogen verwelkomen. Door versterking van de kantoren hebben we de mogelijkheid expertises op kantoren uit te breiden en dus nog meer kennis en kunde te delen met het mkb.

Dit jaar een lustrum jaar voor ons Credion Financiering Netwerk Event …. de vijfde editie! Een event met een vol programma en ruim 100 adviseurs en meer dan 50 MKB financiers die deze dag de mogelijk hadden elkaar persoonlijk kennis te maken.

Ook wij gaan met de tijd mee …. maart 2020 was de aftrap van onze eerste podcast onder het label Funding Your Business. Een podcast waar het onderwerp bedrijfs- en vastgoedfinancieringen centraal staat en verschillende gasten en experts aan het woord komen. Elke 1e vrijdag van de maand is deze te beluisteren op New Business Radio.

2021

Corona + 20 jaar Credion

De wereld staat op zijn kop door Corona. Veel Nederlandse MKB ondernemingen worden hard getroffen door de noodzakelijke maatregelen om het Corona virus te beteugelen.

Al veel hebben te kampen gehad met omzetdaling en liquiditeitsproblemen. De continuïteit van goede bedrijven is in gevaar gekomen. Door de overheid zijn diverse regelingen in het leven geroepen om ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen.

Als Credion organisatie hebben wij ondernemers zoveel mogelijk bijgestaan door hen te adviseren en begeleiden naar de best passende financieringsoplossing voor hun bedrijf. Veel bedrijven hebben hun hoofd (net) boven water weten te houden, maar helaas zijn er ook bedrijven die deze klap niet te boven zijn gekomen.

Credion bestaat 20 jaar!

April 2021 ... Credion bestaat 20 jaar! Een mijlpaal! In die 20 jaar is er heel wat verandert in de financiële wereld. Ook Credion veranderde en ontwikkelde zich in die 20 jaar als dé financieringsspecialist voor bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Trots zijn we dan ook op onze adviseurs die de afgelopen 20 jaar vele mkb ondernemers hebben mogen adviseren en begeleiden naar de meest optimale financieringsoplossing voor hun bedrijf. En dankbaar voor de mooie samenwerkingen die in die jaren zijn ontstaan met zowel ondernemers als geldverstrekkers, samenwerkingspartijen, etc.