Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Credion heeft als organisatie als eerste het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB ontvangen. Het keurmerk zorgt voor het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur.

Kennis en kunde zijn belangrijke pijlers van Credion. Credion was daarom ook één van de leden van de kopgroep project Erkend Financieringsadvies MKB. Door de nauwe samenwerking met partijen uit de markt is er draagvlak en wordt er nauw aangesloten bij de dagelijkse praktijk.

Sinds 2001 realiseren wij bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Door ons permanent educatie programma van FOI voor al onze adviseurs, gaven wij al invulling aan een kwaliteitsgarantie richting de markt en geldverstrekkers. Door op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden en kansen in de financieringsmarkt kunnen onze adviseurs het MKB voorzien van de beste financieringsoplossing voor zijn bedrijf.

Keurmerk

Voor verdere professionalisering van het financieringsadvies aan ondernemers heeft Stichting MKB Financiering medio 2021 het nieuwe keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB geïntroduceerd. Het keurmerk zorgt voor het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur. Tevens helpt het om ondernemers te informeren over wat zij van een organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mogen verwachten.

Met een groeiende financierings- en liquiditeitsbehoefte bij ondernemers en een toenemend aantal aanbieders van geld is het belangrijk dat bedrijven kunnen vertrouwen op gekwalificeerd, onafhankelijk en gedegen financieringsadvies- en begeleiding. Het keurmerk gaat daar aan bijdragen.

De bouwstenen van het keurmerk

De gedragscode en klachtenregeling zijn voor zowel de financieringsorganisatie als financieringsadviseur van toepassing. De organisatie dient zich verder te houden aan het kwaliteitskader en dient de inhoud van het dienstverleningsdocument aan de klanten te communiceren. Het profiel geeft normen voor de financieringsadviseur. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van onder meer vak- en marktkennis en ervaring. Ook wordt beschreven wat nodig is om aan educatie om het keurmerk te blijven voeren.

De bouwstenen van het keurmerk

Eén keurmerk voor organisaties en adviseurs

Het keurmerk is opgebouwd uit twee pijlers. De eerste pijler heeft betrekking op richtlijnen en criteria voor een organisatie die financieringsadvies verstrekt. De tweede pijler betreft eisen aan de financieringsadviseur die de gesprekken voert en de financiering adviseert en begeleidt.

Eén keurmerk voor organisaties en adviseurs

Keurmerk met onderscheidend vermogen

Houder van Het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is Stichting MKB Financiering en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat