Bedrijfsovername financieren

Bedrijfsovername financieren

Een bedrijfsovername is een spannend proces. Al ver voor het woord financiering valt, zijn er tal van stappen genomen: verkennen, verdiepen en het uitdenken van de best passende strategie, bijvoorbeeld. Dan komt dat moment dat de bedrijfsovername concreter wordt en er goed moet worden gekeken naar de best passende financiering. Specialistische begeleiding is dan absoluut geen overbodige luxe.

Online vergelijken en aanvragen

Er bestaan namelijk verschillende mogelijkheden voor financiering bij de overname van een bedrijf, hieronder bespreken we de meest voorkomende financieringsoplossingen. 

Bedrijfsovername financiering bij een bank

Een bancaire lening is vaak de meest voor de hand liggende optie voor een bedrijfsovername.

Bij het beoordelen van de financiering wordt onder andere naar het bedrijf, jouw ervaring als ondernemer, de visie en strategie, de gestelde zekerheden, de ontwikkelingen in de markt en de eventuele financiële inbreng van jou of de verkoper gekeken.

Overige financieringsoplossingen voor overname van een bedrijf

Overname financiering door achtergestelde lening van de verkoper

Dit is een vorm van financiering waarbij een gedeelte van de verkoopprijs door de verkopende partij als lening in het bedrijf gezet wordt. De verkopende partij helpt hiermee om de financiering van de overname rond te maken. Deze vendor loan is vaak een achtergestelde lening, wat inhoudt dat bij een eventuele faillissement de verkoper als laatste terugbetaald wordt. 

Winstrecht

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een financiering omtrent winstrecht, houdt de verkopende partij een aantal jaren recht op een percentage van de winst. Dit wordt vaak gecombineerd met een reguliere financiering, om zo het benodigde financieringsbedrag te verminderen. 

Earn-out regeling

Bij de earn-out regeling wil de koper een koopprijs betalen die afhankelijk is van de toekomstige resultaten van het bedrijf dat hij koopt. Het betreft een regeling waarbij de koper een deel van de koopprijs pas verschuldigd is nadat een of meer overeengekomen resultaten, de zogenaamde earn out voorwaarden binnen een bepaalde periode (vaak twee tot vijf jaar) na het sluiten van de koopovereenkomst zijn behaald.

Huurkoop bedrijfspand

Huurkoop is een vorm van koop op afbetaling. Huurkoop is ook mogelijk bij onroerende zaken zoals kantoren, bedrijfspanden en woningen. De huurkoper betaalt naast een gebruiksvergoeding ook de totale verkoopprijs in termijnen betaalt aan de voormalige eigenaar.

Geleidelijke overname bedrijf

Wanneer je niet gelijk de financiële middelen hebt om de aankoop van het bedrijf in een keer te voldoen, is een geleidelijke overname een oplossing.

Ook kan het zijn dat de verkoper van het bedrijf nog niet meteen helemaal uit de onderneming kan of wil stappen. Dan gaat de koper een samenwerkingsverband aan met de verkopende partij.

Alternatieve financieringen voor bedrijfsovername

Daarnaast zijn er ook alternatieve financieringsmogelijkheden voor bedrijfsovernames, zoals bijvoorbeeld crowdfunding, investeerders of financiering van familie of bekenden. Crowdfunding en factoring/ leasing-constructies zijn vormen van alternatieve financieringsbronnen die slechts in een beperkt aantal gevallen worden aangewend bij een overnamefinanciering. 

Ook is het mogelijk om een combinatie van meerdere financieringen te nemen, een zogenaamde stapelfinanciering. 

Altijd dichtbij

Met 53 vestigingen door heel Nederland, zijn we altijd dichtbij. Wel zo handig, want het samen vinden van een goede financieringsconstructie is een intensief proces. We beschikken in dit proces over meer dan 110 geldbronnen en kunnen u de beste voorwaarden garanderen.

Veelgestelde vragen

Waarom overnamefinancieringen via Credion?

Onze specialisten hebben al sinds 2001 ervaring in het verzorgen van passende financieringsconstructies voor ambitieuze ondernemers, waaronder voor overnamefinancieringen. Wij hebben geen tussenpersonen, maar financial engineers die elk belangrijk facet samen met u bekijken.

Een goede overnamefinanciering ondersteunt uw ambities en kent voorwaarden die perfect passen bij uw doelstellingen op de lange- en korte termijn. Om die financiering te vinden, gaat u in gesprek met onze adviseurs en bekijkt u samen de mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Wat is stapelfinanciering?

Stapelfinanciering is het stapelen van verschillende financieringsvormen. Door het combineren van verschillende financieringsvormen kan een optimale financieringsoplossing worden gerealiseerd. 

Waar bijvoorbeeld voorheen de bank bijna de hele financiering bij een overname voor zijn rekening nam, is dat nu maximaal vijftig procent. De andere helft moet worden ingebracht door de koper zelf, vaak in combinatie met één of meerdere alternatieve financiers.

 

Moet ik als verkopende partij ook meefinancieren?

Als verkopende partij hoef je niet mee te financieren, maar is het vaak wel deels nodig om een externe financiering mogelijk te maken. In veel gevallen wordt de lening door de verkopende partij dan achtergesteld aan de financiering van een bank of andere financier.