De gevolgen van het Corona virus

Veel Nederlandse MKB ondernemingen worden hard getroffen door de noodzakelijke maatregelen om het Corona virus te beteugelen. De maatregelen kunnen bij veel bedrijven leiden tot liquiditeitskrapte.

De gevolgen van het Corona virus zijn, na de persconferentie van half maart 2020, in sneltreinvaart duidelijk geworden. Veel Nederlandse MKB bedrijven zullen te kampen krijgen met omzetdaling en liquiditeitsproblemen. Een reëel gevaar is dat de continuïteit van goede bedrijven in gevaar komt. Het advies is dan ook: wacht niet af, bereid u nu al voor!

Credion adviseurs zijn de specialisten om in crisistijd uw financiering succesvol te realiseren. Juist in deze tijd staan wij dagelijks in contact met ruim 90 financiers om de actuele financieringsmogelijkheden voor u als ondernemer te organiseren. Met deze kennis kunnen we samen met u de juiste informatie samenstellen voor een succesvolle kredietaanvraag.

Heeft u advies of hulp nodig? Wij staan u graag bij als uw financieringsspecialist. Neem vrijblijvend contact op met een Credion adviseur bij u in de buurt.

Update 7 april 2020 - Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit


Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit vandaag in een Kamerbrief bekend gemaakt.

  • Aanvulling TOGS-regeling vanaf 15 april: eenmalige gift direct getroffen ondernemers

  • Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling

  • Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

  • Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

  • Noodpakket economie en banen

Klik hier voor de toelichting op bovenstaande punten.
 

Verruiming BMKB regeling:

Een van deze regelingen is de BMKB regeling. Omdat u als MKB ondernemer deze zelf niet kunt aanvragen (deze aanvraag moet via een financier geregeld worden), zijn wij u hier graag behulpzaam bij.

De overheid springt hier al op in door per 16 maart een tijdelijke verruiming toe te passen van de BMKB regeling, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen worden.

De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een kredietbehoefte tot €266.667 kunnen 75% financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van €1 miljoen naar €1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Daarnaast zijn er door de overheid nog een aantal regelingen getroffen voor bedrijven die zijn geraakt door het Coronavirus:
 

Noodpakket voor banen en economie

Klik hier voor meer informatie.

Rol Credion adviseur, BMKB en geldverstrekkers

Uw Credion adviseur kan u begeleiden bij de BMKB-regeling. Daarnaast heeft uw Credion adviseur de beschikking over ruim 90 verschillende (alternatieve) financiers (ook bij uw huisbankier) om u snel verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op met uw regionale Credion adviseur bij u in de buurt.