Duurzaam ondernemen biedt veel kansen!

Duurzaam ondernemen biedt veel kansen!

Onlangs kwam Kevin van Kempen, Credion adviseur Alphen aan den Rijn, via Planje accountants in contact met een succesvolle ondernemer uit Bodegraven die twee jaar geleden in de verhuur van vastgoed is gerold. Het was nooit zijn bedoeling. Het is hem overkomen. Inmiddels heeft hij een mooie vastgoedportefeuille opgebouwd.

Vastgoed

‘De ondernemer kwam bij mij met de vraag om twee objecten in Bodegraven gefinancierd te krijgen,’ zegt Kevin. ‘Er was meteen een goede klik en het contact liep van begin af aan soepel, waardoor we snel konden schakelen. De ondernemer kon goed inzicht geven in de plannen die hij had. En realistisch haalbaar, door ons ingeschat. Op basis daarvan zijn we het financieringstraject gestart.

Verduurzamen en optimaliseren

Enerzijds ging het om een pand dat hij wilde optimaliseren, verduurzamen en gebruiken voor huisvesting van arbeidsmigranten. Voor de financiering ervan had hij eerst de huisbankier benaderd. Die zag geen mogelijkheden. Een bankier denkt in risico’s, een ondernemer in kansen. Dat zorgt voor onbegrip. Een ondernemer kan een goed idee hebben, maar als het te risicovol is zal de bank geen krediet verstrekken. Anderzijds ging het om het verduurzamen en optimaliseren van de bovenverdieping van een pand met zes kleine studio’s. En het realiseren van appartementen op de begane grond van hetzelfde pand.’

Credion Alphen aan den Rijn - Bodegraven - vastgoed

Beide financieringstrajecten liepen gelijktijdig. ‘Eerst heb ik gekeken naar de huidige situatie,’ vervolgt Kevin. ‘Wat voor een specifieke objecten zijn het, wat is het vraagstuk en wat zijn de behoeften van de klant? Er moest een herfinanciering plaatsvinden en er was extra geld nodig. Verder heb ik gekeken naar de toekomstige situatie. De situatie na renovatie en verbouwing. Of er mogelijkheden zijn op de huurstromen die in het pand kunnen zitten. Voor het eerste object, huisvesting van arbeidsmigranten, was er een huurcontract waar we als Credion iets mee konden. De huurder heeft het SNF-keurmerk, waarmee de huurder voldoet aan de norm van het huisvesten van arbeidsmigranten. En in het tweede pand zaten al zes huurders en was er sprake van een bestaande kasstroom.

Uiteindelijk zijn de financieringen bij twee verschillende partijen belegd. Voor het eerste pand, waar de arbeidsmigranten in wonen, zijn we terechtgekomen bij Mogelijk. Een partij die zakelijk vastgoed financiert. De insteek voor de financiering was vooral renovatie en verduurzaming. Het ging om het gasloos maken van beide panden, het aanbrengen van warmtepompen, zonnepanelen en -collectoren. Het andere object hebben we ondergebracht bij RNHB. Op basis van de huurstroom die hier al in zat, konden we de financiering daar ophalen. 

‘Ik blijf met de ondernemer in contact,’ zegt Kevin. ‘Sowieso bellen we periodiek met elkaar. En dan is het de vraag of er een geschikte locatie op zijn pad is gekomen, waar hij iets mee kan. Hij richt zich met name op panden waar iets bijzonders mee is. Daar maakt hij weer iets duurzaams van!’ 

Meer weten?

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? Laten we eens kennismaken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met uw regionale Credion vestiging. Na dit kennismakingsgesprek weet u wat uw mogelijkheden zijn en waar uw kansen liggen.