Aantrekkelijke herfinanciering voor AA trappen

Aantrekkelijke herfinanciering voor AA trappen

Pieter Hania is directeur van AA trappen, een groot bedrijf uit Joure dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en vervaardigen van trappen voor woning- en utiliteitsbouw.

Eind vorig jaar liep een zakelijke financiering van zijn bedrijf af. Daarom zocht Pieter Hania in oktober 2018 naar mogelijkheden om de lening over te sluiten en kwam bij Credion Friesland terecht. Er was meteen een klik tussen hem en Credion Adviseur René van de Graaf. “Na het telefoontje van Pieter ben ik bij AA trappen langsgegaan,” zegt Van de Graaf. “Wij vinden het belangrijk om het bedrijf en de ondernemer persoonlijk te leren kennen en met hem zijn wensen te bespreken.

Gunstigere voorwaarden

De Credion adviseur ging voortvarend aan de slag voor het aangaan van een nieuwe lening. Hij maakte, na een inventarisatie en het opstellen van een prognose, een voorstel die naar verschillende banken werd gestuurd. Na verschillende gesprekken met diverse banken, en intensief contact met twee ervan, werd opnieuw gekozen voor de bank waar het bedrijf zijn leningen had lopen. Uiteindelijk konden veel gunstiger voorwaarden worden bedongen. Ook zijn er met deze bank op het rekeningcourantkrediet betere condities afgesproken. “We hebben voor Pieter niet alleen de tarieven naar beneden weten te krijgen, maar ook hebben we de persoonlijke borgstelling eraf gekregen,” zegt Van de Graaf. “Wat de bank betreft was dit nog een gevoelig punt. We werken altijd heel concurrerend, maar dan wel met behoud van een goede relatie met de banken. We zijn er niet om een ondernemer van de een naar de andere bank te brengen. Wel vechten we voor het beste resultaat voor de klant. Pieter Hania was zeker overgestapt naar een andere bank als hij van zijn eigen bank geen concurrerende aanbieding had ontvangen.” AA trappen kreeg binnen een maand een herfinancieringsvoorstel met gunstiger voorwaarden. Omdat de aanvraag via Credion was uitgezet beseften de banken dat ze met een concurrerend aanbod moesten komen. Bovendien heeft Hania nu een vast aanspreekpunt, wat hij bij zijn huisbank niet had.

Ontzorgen

Pieter Hania is erg te spreken over zijn contact met Credion. “René begrijpt wat wij willen, hij spreekt onze taal en heeft mij weten te ontzorgen. Zo kon ik me bezighouden met mijn bedrijf, het bouwen van trappen.” “En dat is zoals Credion werkt. We komen bij de klant en willen de ondernemer werk uit handen nemen,” zegt Van de Graaf. “Maar we blijven ook voor de toekomst de contactpersoon.”

Hania is ook heel tevreden over de effectieve samenwerking met Van de Graaf. “René is heel ervaren, heeft goede contacten, denkt in oplossingen en heeft de rol van financieel directeur binnen mijn bedrijf op zich genomen.”

Samen

De Credion adviseur staat naast de ondernemer en gaat samen met hem aan het werk. Maar blijft ook voor de toekomst de contactpersoon van het bedrijf. Dat is de kracht van Credion. AA trappen heeft in de basis voor de komende tien jaar weer een gezonde financieringsbasis staan. “En als het nodig is zijn we met één telefoontje direct bereikbaar,” zegt Van de Graaf.

Pieter Hania kan met zijn bedrijf weer verder groeien en heeft zich gedurende het financieringsproces met zijn bedrijf kunnen bezighouden.

Weten waar voor u de kansen liggen?

Door het grote aanbod van verschillende financieringsvormen is het niet altijd duidelijk welke financieringsvorm voor u het meest geschikt is. Wij helpen u hier graag bij. Neem contact op met een Credion adviseur bij u in de regio voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.