Credion overbrugt grenzen in Europa

Credion overbrugt grenzen in Europa

De onlangs geopende vestiging van Credion in Varsseveld maakt met de casus van Mondzorgcentrum Eckberghe direct een flitsende start. Een bijzondere zaak, aangezien het om een initiatief van twee Duitse investeerders gaat én omdat specialistische mondzorgcentra in Nederland nog relatief onbekend zijn. De Duitsers zien een gat in de markt en gaan grensverleggend te werk door hun succesconcept in Nederland te introduceren.

Vier gespecialiseerde tandartsen, een implantoloog en een internationaal vermaarde mond-, kaak- en aangezichtschirurg vestigen zich in het Nederlandse mondzorgcentrum. “Specialistische mondzorgcentra zijn uitermate geschikt voor complexere problematiek,” zegt de heer H.J. Eickels, een van de Duitse investeerders. “Onze specialisten in Duitsland werken voor bijzondere gevallen samen met het ziekenhuis in Emmerich. Hartpatiënten mogen bijvoorbeeld niet verdoofd worden, maar dankzij deze samenwerking kunnen wij ze wél helpen. 

Ook vanuit de nieuwe praktijk in Eibergen gaan we samenwerken met ziekenhuizen. We zijn in een vergevorderd stadium en de verzekeraars zijn al akkoord.” Om het plan te verwezenlijken gingen de Duitse investeerders naar hun huisbankier, maar die bleek niet bereid een mondzorgcentrum over de grens te financieren.

Toen de Duitsers daarop in Nederland aanklopten voor een financiering, werden ze gezien als nieuwe ondernemers, ongeacht hun jarenlange ervaring en succesvolle voorgeschiedenis in Duitsland. Eickels zegt: “We stuitten op een muur van bureaucratie in beide landen. Europa ist noch ganz weit weg!” 

Gecompliceerde factor

Dat Eickels het financieringsproces omschrijft als “een catastrofe” vindt Pieter Tomesen van Credion begrijpelijk. “De complicerende factor is dat het om Duitse aandeelhouders gaat met een startup in Nederland. Financiers zijn dan over het algemeen zeer terughoudend tegenwoordig. De financieringsvraag van de Duitsers kwam bij ons terecht toen één van de tandartsen zijn accountant bij Westerveld & Vossers om hulp vroeg,” zegt Tomesen.

Samen met de leverancier van de medische apparatuur, Rogier van Erk van Orange Dental, schreef Tomesen een helder ondernemingsplan. De specialisten van Orange Dental maakten een gedegen markt- en omgevingsanalyse en brachten de toekomstkansen van het mondzorgcentrum in kaart. Deze analyse vormde de basis van het ondernemingsplan. “Een opvallend gegeven was dat het aantal tandartsen in Eibergen en omgeving 33% lager ligt dan het landelijk gemiddelde. 

Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van deze tandartsen vrij hoog waardoor er over een jaar of vijf een tekort ontstaat. Dat bood uitstekende perspectieven voor een multidisciplinair mondzorgcentrum,” vertelt Van Erk. Tomesen benaderde verschillende leasepartijen en ontving meerdere complimenten over het solide ondernemingsplan. De keuze viel op objectfinanciering middels een financiële lease. De leaseperiode bedraagt vijf jaar voor de medische apparatuur en drie jaar voor de hard- en software. 

Het eigen vermogen van €100.000,- besteden de investeerders aan de renovatie van het pand. De overige € 160.000,- is nodig om de praktijkinrichting te financieren. De inrichting wordt hypermodern: van de behandelstoelen en de röntgen- en sterilisatieapparatuur tot aan de uithardingslampen en de hard- en software.

Dynamische instelling

Zowel Eickels als Van Erk zijn enthousiast over de samenwerking met Credion. Volgens hen was de dynamische instelling van Tomesen de bepalende factor voor het succesvol afronden van het project. Van Erk is ervan overtuigd dat de slagingskans groter werd door de samenwerking met Credion: “Credion gaf de casus extra body door hun onafhankelijke positie.” Eickels kijkt ondertussen alweer naar de toekomst: “We hebben plannen om nog een mondzorgcentrum 40 km verderop te openen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat dit de actieradius is van onze cliënten.” 

Hij is zeer tevreden over de werkwijze van Credion, maar ook over de verkregen financiering tegen het rentepercentage van 5%. “Het staat nu al vast dat we Tomesen van Credion inschakelen om onze toekomstplannen te verwezenlijken,” zegt Eickels zonder aarzelen.