Direct financieel voordeel voor Debuut

Direct financieel voordeel voor Debuut

De adviezen van de adviseurs van Credion beperken zich niet alleen tot het gebied van krediet aanvragen, maar zij verstaan ook op het gebied van het afdekken van financiële risico's hun vak. Boudewijn Joosen van Credion Utrecht benaderde Debuut BV in verband met het omzetten van renteswaps. Debuut is een onderneming, die zich vanuit haar vestigingsplaats in Utrecht bezig houdt met het beheer en de ontwikkeling van horecabedrijven in vooral de Randstad en Noord Brabant.

Daarbij verzorgt Debuut de ondersteuning van de bedrijfsleiders die in loondienst zijn, maar is men tevens op zoek naar zelfstandige ondernemers die de exploitaties meer zelfstandig zouden kunnen voortzetten waarbij de gemeenschappelijke voordelen behouden blijven. Debuut heeft 30 horecabedrijven in beheer en 15 verschillende horeca formules, zoals Popocatepetl, een Mexicaanse formule en De Colonie, restaurants waar koloniale tijden herleven. De omvang van de organisatie geeft Debuut een sterkere onderhandelingspositie bij leveranciers, zoals de brouwerijen.

Gevraagd en ongevraagd advies

Onderdeel van de filosofie van het bedrijf is, de panden in eigen beheer te hebben. Vandaar dat Debuut over een uitgebreide onroerend goed portefeuille beschikt. Traditioneel zijn banken terughoudend als het gaat om financieringen in de horecasector. Vandaar dat Debuut in het verleden al een beroep heeft gedaan op de expertise van de adviseurs van Credion. "Bankieren is tegenwoordig een stuk zakelijker geworden en ik denk dat Credion onze onderhandelingspositie met de bank heeft versterkt bij het aangaan van financieringen. Bovendien is het prettig, wanneer ze gevraagd, maar zeker ook in dit geval, ongevraagd advies geven", vertelt Bert van Doorn, financial controler bij Debuut.

"Vanwege onze uitgebreide onroerend goed portefeuille hebben wij er voor gekozen om het renterisico van financieringen gedeeltelijk af te dekken door renteswaps. Op dit moment is de rente echter historisch laag en het is ook niet de verwachting dat deze binnenkort zal gaan stijgen. Dan bekruipt je toch een beetje het gevoel dat je destijds de verkeerde beslissing hebt genomen. Gelukkig nam Boudewijn Joosen van Credion contact met ons op, om nog eens opnieuw naar onze swaps te kijken."

Vroegtijdig verlengen swaps

Boudewijn Joosen legt het advies op het gebied van de renteswaps uit: "Wij hebben besloten om vanwege de huidige lage rentestand onze klanten te attenderen op te behalen voordeel door het vroegtijdig verlengen van hun renteswaps. Dat werkt als volgt: door de swaps vroegtijdig te verlengen, koop je de huidige swap met de hogere rente af. Tegelijkertijd sluit je een nieuwe swap af tegen het huidige lagere rentepercentage met een langere looptijd. De afkoopkosten van de "oude" swap worden niet afgerekend, maar uitgesmeerd over de nieuwe swap volgens het zogenaamde blend-and-extend principe". "In het geval van Debuut leidde deze constructie tot fors lagere financieringslasten. Het kan je als ondernemer dus een direct cashvoordeel opleveren en dat is zeker in deze economisch onzekere tijd mooi meegenomen. Banken komen zelden uit zichzelf met een dergelijk advies voor hun klanten. Daarom willen wij ondernemers adviseren om contact op te nemen met een onafhankelijk Credion adviseur. Deze kan u adviseren over de beste rentestrategie voor uw onderneming om zo wellicht ook voor uw direct financieel voordeel te realiseren."

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!