Credion krijgt financiering rond voor 't Hoepeltje

Credion krijgt financiering rond voor 't Hoepeltje

Naarmate een onderneming groeit, worden er andere eisen gesteld aan de inrichting van de boekhouding. Niet alleen voor de fiscus of voor de ondernemer zelf, maar ook voor een bancaire instelling, wanneer additionele financiële middelen nodig zijn. Bij het in behandeling nemen van een kredietaanvraag vraagt deze instelling om een goed gefundeerde prognose, die de kredietvraag kan onderbouwen.

Ook Suzanne Kempers, oprichtster van gastouderopvang 't Hoepeltje in Manderveen bij Almelo, had behoefte aan een professionelere aanpak bij de financieringsaanvraag voor de verbouwing van haar thuiscrèche. Zij schakelde daarom de adviseurs van Credion in om haar hierbij te assisteren. Vier jaar geleden startte Suzanne Kempers als gastouder in Manderveen. "Het pand is zeer geschikt voor de opvang van kinderen. Wij hebben veel ruimte en een grote tuin met ook nog wat kleinvee, zoals kippen en geiten. Als gastouder mag je maximaal 6 kinderen opvangen en ondanks de dalende trend in de sector zit ik helemaal vol. De ouders en vooral de kinderen hebben het bij ons heel erg naar hun zin. Zelf had ik wel de behoefte om de opvang nog meer te professionaliseren.". "Daarom zijn wij het afgelopen jaar gestart met een uitbouw van ons pand, zodat wij het nieuwe gedeelte konden gebruiken voor de kinderopvang. Dat werkt voor mij prettig, omdat alles volledig is ingericht op de opvang van kinderen.

Scheiding zakelijk en privé

Doordat Suzanne Kempers administratief nog geen goed onderscheid had gemaakt tussen zakelijk en privé, was het erg lastig een financiering te realiseren. De bank benaderde de financieringsaanvraag als particulier, waardoor de kredietverstrekking te beperkt was. Marcel Doornbos van Credion Assen ging meteen met de aanvraag aan de gang en het viel hem ook gelijk op dat eerst duidelijk moet worden wat de zakelijke transacties zijn en welke privé: "Het wordt anders lastig om een bank te overtuigen om een krediet te verstrekken. Daarnaast hebben wij het ondernemersplan van Suzanne op punten aangepast en wel zo dat het gelijk antwoorden geeft op mogelijke vragen van de bank.

Samen met Suzanne zijn wij vervolgens het gesprek met de bank aangegaan. De aanvraag werd behoorlijk snel gehonoreerd en daarmee kon de aanbouw van de crèche worden voltooid". "Zonder de hulp van Credion hadden wij dit niet voor elkaar gekregen. Het was heel frustrerend om te ervaren dat wij de laatste dingen in de bouw niet konden realiseren, terwijl de opvang zo goed loopt. Dat heeft ons wel wat slapeloze nachten gegeven. Wij zijn blij dat Credion ons zo goed en bovendien heel snel heeft kunnen helpen. Ook in de toekomst blijft Credion nog bij ons betrokken. Zo gaan ze ons de komende periode assisteren om de boekhouding verder te professionaliseren, want dat is mede gelet op de toekomst van essentieel belang", besluit Suzanne Kempers.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!