Financiering mogelijk door informal investor

Financiering mogelijk door informal investor

Sinds de crisis horen wij vaak dat banken wel geloof hebben in de plannen van een ondernemer maar toch niet over gaan tot het verstrekken van een lening. Wat moet u dan in zo'n geval? U bent dan vaak verplicht om uw investering uit te stellen of er geheel vanaf te zien. Het achterwege laten van noodzakelijke investeringen kan uw bedrijf schaden.

Het maakt daarbij niet uit of het gaat over een overname, vervanging van activa, uitbreiding van activa/capaciteit of het opvangen van een tijdelijk liquiditeitstekort doordat betalingstermijnen van debiteuren oplopen. Banken zijn in alle gevallen veel kritischer in het verstrekken van leningen. Al deze zaken kosten u veel tijd en dus geld. Daarnaast kunt u inkoopkortingen verliezen en u maakt vaak extra accountantskosten in uw zoektocht naar een bancaire financiering.

Creatieve oplossing

Dat vraagt om een creatieve oplossing. Onze basisdienstverlening bestaat uit ontzorgen van u als ondernemer met onze specifieke financieringskennis en aanwenden van ons netwerk binnen het bancaire kanaal. Maar sinds kort bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘informal capital', oftewel geld van investeerders. In het reguliere bancaire traject kunnen wij voor u de best passende financiering verzorgen. Best passend kan betekenen de laagste druk op uw cash-flow door lage aflossingen of de laagste rente of een combinatie van beide. Het splitsen van uw financieringsbehoefte kan ook vaak al leiden tot een oplossing. De ene bank in nu eenmaal goed in het financieren van uw bedrijfspand, bijvoorbeeld bank A gaat tot 100% executiewaarde en bank B wil niet verder gaan dan 70%. Een andere partij past perfect bij de financiering van uw werkkapitaal. Dat kan door middel van een reguliere financiering van uw debiteuren en voorraad, maar in veel gevallen kan factoring voor u de ideale oplossing zijn. Indien uw huisbankier zegt u graag te helpen maar na een aantal weken alsnog communiceert dat ze helaas niet overgaan tot financiering is het sowieso verstandig uw licht eens bij een andere bankier op te steken. Dat kan via Credion, maar dat kunt u uiteraard ook zelf doen.

Gewijzigde marktomstandigheden

In 2009 werd het ons steeds duidelijker dat het nog wel even gaat duren voordat de banken weer "eenvoudig" overgaan tot het verstrekken van leningen. Gezien alle maatregelen die inmiddels zijn genomen zijn wij er zelfs van overtuigd dat de tijden van voor 2008 nooit meer terugkeren in bankenland. Net als u dienen wij als ondernemers visie te ontwikkelen en te reageren op gewijzigde marktomstandigheden. Wij hebben op de kredietcrisis geanticipeerd door een netwerk van informals op te bouwen. Voormalige ondernemers die hun onderneming(en) voor een goede prijs hebben verkocht en hun kapitaal slecht zien renderen bij de huidige rentestanden en het huidige beursklimaat.

De informals vinden het enerzijds leuk om betrokken te blijven bij de dynamiek van het ondernemen en anderzijds geeft het ze de kans om het rendement op hun kapitaal te verhogen. Er zijn diverse mogelijkheden om een beroep te doen op informal capital. Zoals a) het verstrekken van een reguliere lening op te verstrekken zekerheden, b) een minderheidsparticipatie in uw onderneming, of een combinatie van beiden. De betrokkenheid van de informal is mede afhankelijk van uw persoonlijke doel. Overleven, groei d.m.v. expansie of vermogensgroei met als doelstelling een lucratieve verkoop op termijn. Wat uw wensen ook zijn, financieren blijft maatwerk en daarbij kunt u niet goed genoeg worden ondersteund door specialisten zoals uw accountant, maar ook door pure financieringsspecialisten zoals Credion. Credion is niet voor niets marktleider en veruit het grootste intermediair voor zakelijke financieringen in Nederland. Het staat u vrij om ons uit te dagen om ook uw financieringsproblematiek eens onder de loep te nemen.

Alhoewel dit geen oproep betreft voor nieuw informal capital staat het u ook vrij om te reageren indien het u interesseert om d.m.v. het beschikbaar stellen van kapitaal uw rendement op uw kapitaal fors te verhogen. U beslist zelf of u bereid bent om een ondernemer c.q. onderneming te financieren en tegen welke condities. Credion verzorgt de voorselectie op basis van uw voorkeuren zoals branches, risicoprofiel, rendementseisen en beschikbaar kapitaal. Wij zijn graag bereid om u in een persoonlijk gesprek nader te informeren.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!