‘Financiers zijn hongerig om hun geld uit te zetten, maar blijven in deze tijden wél kritisch’

‘Financiers zijn hongerig om hun geld uit te zetten, maar blijven in deze tijden wél kritisch’

‘Het blijven bijzondere tijden. Dat geldt zowel voor de vastgoed- als de financiële markten. Tegen alle verwachtingen in zijn we niet in een recessie beland en de inflatie lijkt af te zwakken. Maar een serieuze rentedaling zie ik er dit jaar niet van komen’, zegt Edwin ten Cate, directeur Franchise bij intermediair Credion.

Ten Cate verwacht dat de rente nog wel verder zal oplopen. ‘Daarmee stijgt de spaarrente ook weer. Investeerders  zullen ook naar andere beleggingsmogelijkheden gaan kijken. ‘Kijk je naar de overheidsmaatregelen zoals box 3 of de regulering voor de middenhuur dan verwacht ik wel dat een deel van de kleinere beleggers uit de vastgoedmarkt stapt.’ Aan de andere kant ziet men bij Credion momenteel ook ondernemers die anticyclisch bezig zijn door geld te investeren in renovatie en verduurzaming om zo hun buy to let vastgoed naar de vrije sector te tillen en zo toch hun rendement kunnen behouden.’ Hoe ervaart Ten Cate de buy-to-let markt momenteel? ‘Er is nog wel handel, maar het is allemaal niet meer zo wild als de voorbije jaren. Er heerst veel onzekerheid over de geplande maatregelen van minister De Jonge, die voornamelijk gericht zijn op de huurder, en de box 3 regelingen. Wanneer het stof is neergedaald en alles voor iedereen duidelijk is, zal de markt weer in de beweging komen. Laten we het erop houden dat we nu tijdelijk in een overgangssituatie zitten. Zorgwekkend is het overigens niet. Dat er nog steeds vertrouwen is in Nederlands vastgoed bewijst de komst van steeds meer buitenlandse financiers op de Nederlandse markt.’

Rente wordt weer 'normaal'

Ondanks de verwachte verhogingen wordt de rente volgens Ten Cate Rente eerder weer ‘normaal’ in plaats van ‘heel hoog’. ‘We zijn gewend geraakt aan de bizar lage rentes die we de afgelopen jaren gepresenteerd kregen. Als onafhankelijke adviseur adviseren wij ondernemers bij het aangaan van een financiering  altijd, ook tijdens de lage rentestanden, bij hun berekeningen rekening te houden met een mogelijke rente van 6 procent, die vroeger als wettelijke rente gold.’ Ten Cate wil ondernemers op het hart drukken om altijd de vraag aan zichzelf te blijven stellen ‘kan ik deze lasten ook nog dragen bij een hogere rente? Het lijkt allemaal zo mooi met een lage rentestand, maar uiteindelijk draait het ook  om het beperken van de risico’s vanaf het moment dat er moet worden geherfinancierd. Het spreiden van je renteherzieningsmomenten maakt daar ook deel van uit.’

Kijkend naar de vastgoedmarkt; wat valt Ten Cate momenteel op? ‘Zoals gezegd is de buy-to-let markt behoorlijk aan het afkoelen. Sommige financiers proberen wel mee te denken en komen de markt bijvoorbeeld creatief tegemoet met een financieringsstructuur waarbij een deel van de leensom wordt gebruikt om de verhoogde rente te nivelleren. Van gebrek aan kapitaal is geen sprake. Financiers en beleggers  zijn zeker  hongerig om hun geld in vastgoed te steken.  . De vraag blijft alleen: wat levert het meeste op met zo min mogelijk risico?’ Overigens ziet Ten Cate steeds meer partijen die zich vroeger alleen bezighielden met overbruggingshypotheken nu ook de verhuurhypotheek gaan financieren. En vice versa overigens ook. De verhuurder kan het op financieringsvlak steeds vaker af met één partij.’

Verder ziet men bij Credion de bijzondere en vreemdsoortige transformatieprojecten gewoon doorgaan. ‘Overigens wel met een stevige rente vanwege het hoge risico. Want volledige zekerheid dat het project verkocht of verhuurd gaat worden heeft niemand op voorhand. En er zijn weer meer financiers bereid  geld te verstrekken voor  recreatiewoningen en woonboten.’

Kiezen voor langere renteperiodes is kiezen voor zekerheid

Het financieren van bedrijfspanden voor eigen gebruik is ook iets waar men zich bij Credion mee bezighoudt. ‘Daar zien we dat er weer gekozen wordt voor langere renteperiodes en daarmee voor zekerheid’, zegt Ten Cate. Credion houdt zich niet alleen bezig met het adviseren en verzorgen van vastgoedhypotheken, bij hen kan men ook terecht voor bedrijfsfinancieringen  bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername en voor werkkapitaal. Hierover werd onlangs een podcast gemaakt die hier te beluisteren is.

Kortom, er gebeurt nog genoeg bij Credion? ‘Ja’, bevestigt Ten Cate. ‘Recent hebben we weer een aantal nieuwe adviseurs getraind die aan de slag gaan bij één van de ruim 50 Credion-vestigingen verspreid over Nederland. Ondanks dat we goed vertegenwoordigd zijn in heel Nederland, hebben we onlangs toch nog kans gezien om een vestiging te openen ten noorden van Zwolle, gericht op de regio Vechtdal. Daarnaast zijn we inmiddels ook met zes vestigingen gestart in België. De grootbanken nemen daar van oudsher een hele grote plaats in. Wij zien daarom veel mogelijkheden voor non-bancaire aanbieders.’

Bron: Vastgoedjournaal