Ondernemers en hun bedrijfsfinanciering

Ondernemers en hun bedrijfsfinanciering

Toegang tot bedrijfsfinanciering kan een belangrijke voorwaarde zijn voor een bedrijf om te investeren en te groeien, maar het is niet de enige uitdaging waar ondernemers dagelijks mee te maken krijgen. Dit jaar zijn gestegen kosten de belangrijkste uitdaging voor het mkb in de business economy: voor meer dan de helft van de bedrijven (57 procent) is dat in meer of mindere mate het geval blijkt uit de cijfers van de Financieringsmonitor 2022 van het CBS.

Toegang tot financiering als obstakel

Voor ongeveer 15 procent van de mkb ondernemers is de toegang tot financiering een belemmering. Dit aandeel is licht gedaald ten opzichte van de vorige meting, toen dit 19 procent was. Hoe kleiner het bedrijf, hoe vaker toegang tot financiering een belemmering vormt. Van het microbedrijf beschouwt 15 procent de toegang tot financiering als (zeer) belemmerend. Bij het midden- en grootbedrijf is dit respectievelijk 10 en 1 procent.

Landbouwbedrijven worden vaker dan bedrijven in de business economy belemmerd door moeilijke toegang tot financiering (26 procent). Ook sociale ondernemingen (22 procent) en startups (30 procent) ondervinden bovengemiddeld vaak problemen met het aantrekken van financiering. Het gaat hier meestal om bedrijven die minder zekerheid over hun toekomst kunnen bieden: ze hebben te maken met onzekere baten of onzekere uitkomsten of hebben een beperkte staat van dienst.

Reden geen oriëntatie

Bedrijven met een financieringsbehoefte kunnen verschillende redenen hebben om geen concrete stappen te zetten om de mogelijkheden voor nieuwe externe financiering te verkennen. 42 procent van de bedrijven binnen het mkb die zich niet oriënteren, laten dat na omdat zij verwachten dat een eventuele aanvraag niet zal slagen. Dit speelt met name bij het microbedrijf. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de vorige meting. Daarnaast voert 32 procent van het mkb geen verkenning uit omdat ze al bekend zijn met de mogelijkheden. Vorig jaar was dit nog 24 procent. Bij alle grootteklassen, met uitzondering van het microbedrijf, is dit zelfs de belangrijkste reden om zich niet te oriënteren. Tot slot heeft 31 procent van het mkb de mogelijkheden niet verder verkend omdat ze verwachten dat de financiering te duur zal zijn.

Afname oriëntatie via de bank vlakt af

Als bedrijven een financieringsbehoefte hebben en wel verder stappen ondernemen, gaan zij allereerst met de bank over de mogelijkheden praten. De bank blijft, net als in eerdere jaren, nog steeds de meest populaire informatiebron is. Deze vanzelfsprekendheid nam de afgelopen jaren af: in 2018 ging nog meer dan driekwart meteen naar de bank, vorig jaar was dat 63 procent en dit jaar 62 procent. Dit jaar vlakt de daling dus af. Deze daling wordt vooral gedreven door de kleinste bedrijven die steeds vaker zijn aangewezen op andere manieren van financieren.

Bedrijven oriënteren zich vooral via de bank omwille van de veiligheid en vertrouwdheid. De relatie met de huisbank (53 procent), de bekendheid met bankleningen als financieringsvorm (43 procent) en de betrouwbaarheid (34 procent) daarvan zijn de belangrijkste redenen om naar de mogelijkheden via de bank te blijven kijken. Het belang van bekendheid en betrouwbaarheid is wel iets afgenomen vergeleken met vorig jaar (dit waren een jaar eerder respectievelijk nog 44 en 42 procent). 

Andere oriëntatiekanalen

Bedrijven kunnen zich via meerdere kanalen tegelijk oriënteren. Naast oriëntatie via de bank, verkennen ook veel bedrijven de mogelijkheden tot financiering via de accountant (35 procent) of financieel adviseur (33 procent) of gaan ze online zelf op zoek (31 procent). 

Naast onze Credion financieringsexperts kunnen ondernemers vanaf nu ook op credion.nl online een financieringsaanvraag starten. Wanneer de benodigde gegevens online worden ingevuld, krijg je een advies welke financieringsoplossing het beste bij jou en je onderneming past. Gedurende het gehele proces kun je een Credion adviseur raadplegen voor vragen en advies, want persoonlijk contact staat bij ons nog steeds voorop.

Financieringsdoel

De financieringsdoelen van bedrijven die zich daadwerkelijk hebben georiënteerd op mogelijkheden voor nieuwe externe financiering zijn op hoofdlijnen erg vergelijkbaar met het totale mkb met een financieringsbehoefte. Ook hier is start en uitbreiding van het bedrijf het voornaamste financieringsdoel (74 procent), gevolgd door continuering (68 procent) en vernieuwing (56 procent). Verder laten de subdoelen ook vergelijkbare patronen zien. Voor het grootbedrijf is wel een opmerkelijk verschil te zien: grootbedrijven met een financieringsbehoefte die zich wel oriënteerden hebben relatief vaker start en uitbreiding als doel (78 procent) in vergelijking met de totale groep grootbedrijven met een financieringsbehoefte (69 procent).

Uw ambities waarmaken? De Credion financieringsexperts bij u in de regio staan voor u klaar.

-----------------

De opvallenste cijfers in de financieringsmonitor van het CBS:

  • 21% van de bedrijven met een financieringsbehoefte onderzoekt deze niet. Men verwacht geen succes, verwacht dat een financiering te duur is of weet de weg naar de mogelijkheden niet.
  • 6 op de 10 bedrijven starten hun zoektocht naar financiering bij de bank. Dit percentage neemt jaarlijks af (80% in 2019, 72% in 2020 en 63% in 2021);
  • De rol van de onafhankelijk financieel adviseur in het MKB groeit door: 33% van financieringsaanvragen gaan via een specialist. Dit percentage groeit jaarlijks.
  • Financieringsaanvragen bij non-bancaire partijen stijgt sterk. 40% van alle financieringsaanvragen komen terecht bij non-bancaire financiers.
  • Opvallende stijging aan financieringsbehoefte in Midden- en Kleinbedrijf verwacht van > 20%.
  • Het aantal succesvolle aanvragen is in 2022 gestegen naar 44% (2021 35%).

Bron: CBS

-----

Meer weten?

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? Laten we eens kennismaken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met uw regionale Credion vestiging. Na dit kennismakingsgesprek weet u wat uw mogelijkheden zijn en waar uw kansen liggen.

Of online vergelijken en aanvragen middels de online Credion financieringsaanvraag:

Online vergelijken en aanvragen