Het glas is altijd halfvol: voorbeelden van anticyclisch investeren

Het glas is altijd halfvol: voorbeelden van anticyclisch investeren

Na eenendertig jaar werkzaam geweest te zijn bij de ING, is Dick Nonnekes begin 2017 bij Credion terechtgekomen en adviseur geworden van Credion Rotterdam-Rijnmond. In onderstaand blog behandelt hij het onderwerp ‘anticyclisch investeren’, waarbij hij ook kijkt naar de economische gevolgen van Corona en de vereisten qua duurzaamheid voor het komende jaar; met als uitgangspunt dat het glas altijd halfvol is.

Bewust investeren wanneer het economisch slechter gaat

Anticyclisch investeren is een combinatie van de staat van de economie en de visie van de ondernemer. Het betekent namelijk dat je als ondernemer juist meer investeert wanneer het slechter gaat met de economie. Sinds maart 2020, toen Corona haar entree deed, is het economisch een onzekere tijd en gaat het in diverse branches een stuk minder dan daarvoor. Dat is nog eens versterkt door de oorlog in Oekraïne en de perikelen rondom het klimaat. Maar toch zijn er tal van optimistische ondernemers, met een visie op de langere termijn, die ervan uitgaan dat het weer overwaait en daarom in deze periode bewust een bedrijf overnemen of een grote investering plegen, omdat de kosten door die economische onzekerheid lager zijn.

Ik heb een klant met een touringcarbedrijf die de afgelopen jaren heel goedkoop een aantal bussen heeft gekocht. Omdat hij naast contractvervoer qua busreizen voor scholen en dergelijke ook contractafspraken heeft met de petrochemische industrie, in verband met het 24/7 vervoer van werknemers, zag hij daarin duidelijke groeimogelijkheden. 

Er zijn ook ondernemers die met het plegen van hun investering overgaan naar een hele andere tak van sport. Zo heb ik een klant met een standbouwbedrijf die, toen in 2020 de evenementenbranche in elkaar stortte, met zijn kennis en knowhow buitenhuisjes is gaan bouwen, omdat daar momenteel behoorlijk vraag naar is. Het was een complete turn around voor het bedrijf, maar hij hoefde geen personeel te ontslaan.

En hoewel het vóór de Coronatijd al bepaald niet makkelijk was om een financiering rond te krijgen via de banken, werd dat vanaf begin 2020 alleen nog maar lastiger, omdat een prognose voor dat jaar gelijk stond aan het kijken in een glazen bol. Maar omdat Credion naast de banken met diverse uiteenlopende financieringspartijen samenwerkt, was het voor ons soms wel een uitdaging, maar zeker niet onuitvoerbaar.

Over Energielabel C en duurzame investeringen

Dat Credion te maken heeft met vereisten qua duurzaamheid, ligt ‘m in het feit dat kantoorpanden vanaf januari dit jaar Energielabel C moeten hebben, waardoor diverse ondernemers gedwongen worden tot een energietransitie. Daarbij moet je denken aan extra isolatie, vervanging van de oude cv-ketel voor een HR ketel of een hybride installatie met een warmtepomp erbij, dubbele beglazing, installatie van zonnepanelen, enzovoort. Dat vraagt uiteraard om extra investeringen, waardoor diverse ondernemers bij ons aankloppen. Maar daarbij is het ook onze taak om een ondernemer bij de aanschaf van een nieuw bedrijfspand te wijzen op dat Label C en te kijken of het te kopen pand daar al aan voldoet. Zo niet, dan adviseren wij om het bedrag van de aan te vragen financiering te verhogen, zodat hij op korte termijn wel in staat is om aan alle vereisten te voldoen.

Wat betreft duurzaamheid draait het bij Credion niet alleen om de vereisten, met bijkomende kosten, rond Label C. Er zit namelijk ook een besparende kant aan, want bepaalde duurzame investeringen kunnen van de overheid een label krijgen. Daarvoor geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dan een verklaring af waarmee je terecht kunt bij een zogenaamde groenbank of een bank met een groenafdeling, die vervolgens een financiering met een lagere rente verstrekt vanwege het feit dat het om een duurzaam initiatief gaat. Daarom letten wij er tijdens de behandeling van de financiering uiteraard op of die daarvoor in aanmerking komt.

De stip op de horizon

We leven in een tijd waarin ondernemers het niet makkelijk hebben. Door Corona werden er door de overheid talloze ingrijpende maatregelen genomen en de oorlog in Oekraïne had als gevolg dat de kosten voor energie en grondstoffen gigantisch omhoog gingen. Verder heeft MKB-Nederland over het algemeen ook met een enorm personeelstekort te maken. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is de rente flink gestegen en moeten alle ondernemers, die vrijstelling van belasting hebben gekregen, dat nu in vijf jaar terugbetalen. Door dit alles is de onzekerheid sinds Corona eerder toe- dan afgenomen en hangt er in ondernemend Nederland nog steeds een soort van afwachtende houding.

En tóch is het glas bij Credion nooit halfleeg, maar altijd halfvol. Want wij gaan naast de ondernemer staan en als de plannen goed zijn en de financieringsaanvraag in onze ogen reëel is, benaderen we in ons netwerk van uiteenlopende geldverstrekkers de juiste partijen, waarna vaak meerdere financieringsvormen in één financiering samenkomen. Dat is ook de kracht van Credion.

Daarbij merken we gelukkig dat er, naast de genoemde anticyclische investeerders, sowieso veel meer ondernemers zijn die, ondanks hun dagelijkse uitdagingen qua personeelstekort, hoge rentes en terugbetalingen, genoeg plannen hebben en alweer bezig zijn met de stip op de horizon.

Dick Nonnekes 

 

 

Dick Nonnekes, financieringsspecialist Credion Rotterdam-Rijnmond

 

Credion 

Sinds 2001 is Credion, met ruim vijftig vestigingen, uitgegroeid tot de grootste autoriteit in het realiseren van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Door een uitgebreid netwerk van ruim honderd geldverstrekkers, kan de organisatie een optimale bedrijfs- en vastgoedfinanciering tegen uitstekend passende voorwaarden realiseren. Hierbij moet je niet alleen denken aan bankfinancieringen, maar ook aan alternatieve financieringsvormen in de vorm van lease, factoring, investeringsmaatschappijen, crowdfunding en nog veel meer. De aangeboden financieringsoplossingen bestaan vaak uit een combinatie van deze mogelijkheden. 

------

Tekst: Leo Singor