Een bedrijf overnemen zonder eigen vermogen

Een bedrijf overnemen zonder eigen vermogen

Als u een bedrijf wilt overnemen, zult u altijd een eigen financiële bijdrage moeten leveren. Een bedrijf overnemen zonder enig eigen vermogen is niet mogelijk. Wanneer u geen eigen inbreng heeft, zult u maximaal moeten lenen, maximaal rente moeten betalen en maximaal moeten aflossen met in de meeste gevallen te hoge en onbetaalbare financieringslasten tot gevolg Een eigen inbreng onderstreept daarnaast, dat een ondernemer ook zelf bereid is enig risico te lopen.

Maar er is wel een andere manier om een bedrijf over te nemen zonder persoonlijke financiële inbreng. Stel de huidige eigenaar is familie, een vriend of een goede kennis, dan zou die persoon geld in het bedrijf kunnen laten zitten. Op zo’n  moment wordt dat  gezien als achtergesteld kapitaal en daarmee als eigen vermogen. Dat geld kunt u dan op termijn, na aflossing van de financiering,  terugbetalen aan de achtersteller, bijvoorbeeld de vorige eigenaar.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er zijn meerdere manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Soms is het maar net wat iemand ervoor wil betalen. Dat is vaak alleen van toepassing wanneer er niks is aan te merken op een bedrijf en het een eenvoudige overname betreft. 

Maar vaak wordt er cijfermatig gekeken. Er wordt dan gekeken naar de winstgevendheid van het bedrijf in het verleden (ebitda) én naar de verwachtingswaarde van de toekomst. Dit is vooral interessant wanneer een bedrijf groeit of zich in een markt vol potentie bevindt. Als het bedrijf  in de toekomst meer waard wordt, wilt u wel wat ontvangen van deze toekomstige waarde. De waarde is per sector afhankelijk. Om de waarde van een bedrijf te bepalen, wordt de ebitda een aantal keren vermenigvuldigd. Niet in elke sector wordt dezelfde multiplier gehanteerd.

De waarde van een bedrijf wordt ook bepaald aan de hand van een aantal andere zaken zoals: kunt u de bestaande klantenkring meenemen? Of: kunt u het huurcontract overnemen? Wanneer u een productiebedrijf wilt overnemen, maar u kunt het huurcontract niet overnemen, dan heeft dat invloed op de prijs. U moet namelijk een andere ruimte zoeken waar de productie kan draaien. Deze ruimte moet aangepast worden zodat de productie kan draaien. Bij een bedrijfsovername komen er altijd verschillende partijen kijken die een waardeuitspraak doen. 

Hoe lang duurt een overname van een bedrijf?

Hoe lang het duurt om een bedrijf over te nemen, verschilt per situatie. In theorie kan dit heel vlot. Als de structuur waarin u het bedrijf wilt overnemen niet te ingewikkeld is, kunnen partijen snel tot een overeenstemming komen. 

Maar vaak is de situatie complexer en wordt er breder naar een bedrijf gekeken. Dan duurt een overname langer. Het is administratief onhandig om een bedrijf midden in de maand over te nemen. Overnames worden vrijwel altijd gedaan met inachtneming van halve jaren: per 1 januari of 1 juni en soms met terugwerkende kracht
Daarnaast wordt er vaak een due diligence onderzoek, ook wel een boekenonderzoek, uitgevoerd bij een bedrijfsovername. Het is verstandig om te weten wat u precies overneemt, zodat er geen addertjes onder het gras zitten of op een later moment verborgen onzekerheden aan het licht komen. Een due diligence onderzoek kost tijd. Hoe complexer de situatie of een onderneming is, hoe langer de overname dus duurt. Het is belangrijk om goed de tijd te nemen voor de overname van een bedrijf.

Hoeveel financiert een bank bij een bedrijfsovername?

De bank kijkt naar de ebitda van het bedrijf. Dit zegt namenlijk wat over de terugbetaalcapaciteit van de financiering. Vaak wil de bank een X aantal keer de ebitda financieren voor een overname. Dit hangt echter sterk af van de sector. Aan een bedrijf uit een sector die tegenwoordig minder relevant is, zal de bank minder financiering willen verstrekken dan aan een bedrijf in een groeiende sector. 

Een bank kijkt ook naar de boekhouding. Ze willen weten wát ze precies financieren. Daarom kijken ze ook naar de linkerzijde van de balans: wat zit er eigenlijk in het bedrijf? Heeft het bedrijf een pand, machines of andere bezittingen? 

Een ander belangrijk punt voor de bank is: wie is de ondernemer? Met name bij grote bedrijven wordt hier goed naar gekeken. Een ondernemer zonder ervaring of kennis in deze sector zal minder snel een grote financiering krijgen dan een ondernemer die jarenlange ervaring heeft met een soortgelijk bedrijf. Bent u al ondernemer? Dan kijken ze ook naar hoe goed uw huidige bedrijf loopt.

Wat kan Credion betekenen?

Een bedrijf overnemen is complex en in elk geval anders. Het is daarom verstandig om met een Credion adviseur in overleg te gaan. Deze adviseur helpt u om de beste financiering te vinden. Er zijn veel verschillende financieringstypen met bijbehorende voorwaarden. Bij een bedrijfsovername komt er iemand langs om de waarde te bepalen en zal hiervan rapport opmakenopstellen. In het hele proces kan een Credion adviseur een coördinerende rol spelen. Zo hoeft u het niet alleen te doen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.