Credion Nieuws | Zuid-Oost Brabant - juli 2022

Credion Nieuws | Zuid-Oost Brabant - juli 2022

De eerste zes maanden van 2022 zijn compleet anders verlopen dan wij hadden verwacht. In plaats van de verwachte (gezonde) spanning die het heropstarten vande economie na twee jaar Covid maatregelen met zich mee zou brengen, hebben wijnu te maken met oorlog en humanitaire rampen op ons continent en zeer onzekereeconomische vooruitzichten. Zeer hoge inflatie, recessie angst, stijgende rentes endaarnaast de start van de aflossing van de ontvangen Covid steun. Allemaal zakenwaar ondernemers, financiers en financieringsspecialisten nu een passend antwoordop moeten vinden.

Mooie oplossingen

Ook in deze lastige omstandigheden hebben wij de afgelopen maanden voor onzeklanten mooie oplossingen kunnen realiseren, waardoor zij verder kunnenondernemen. Graag lichten wij er hieronder een aantal in detail toe.

Variabele rente?

Centraal staat ook de vraag of het (weer) verstandig kan zijn een variabele rente tekiezen, indien de financier dat aanbiedt. En staan we stil bij de toenemendeacceptatie (of berusting?) van MKB ondernemers om derden tot hetaandelenkapitaal van de onderneming toe te laten. Dit in het licht van steedsbeperktere toegang tot reguliere financiering.

Ambities waarmaken

Wij gaan graag met ondernemers en hun adviseurs in gesprek over definancieringsmogelijkheden die er zijn. Fysiek op locatie of online. Wij zien er naar uitook de komende maanden weer met velen van jullie in gesprek te mogen gaan.

Alvast een prettige zomer gewenst!

John Dithmar (06 52 88 96 06), Joop (06 30 72 67 13), Jacco (0646 84 42 58) en Henri (06 53 83 45 18)