Ondernemersambities helpen waarmaken

Ondernemersambities helpen waarmaken

Foto: André Spa, Dirk Baron, Ronald Seinen en René van de Graaf.

Waar haal je als ondernemer de juiste bedrijfsfinanciering vandaan? Hoe verruim je als MKB’er je werkkapitaal, en hoe zorg je ervoor dat jij en je financier elkaar begrijpen? Een zogenoemde ‘trusted advisor’ kan een ondernemer helpen om zijn ambities waar te maken. De financieel experts van Credion & Valor CF zorgen voor de juiste verstrekker en passende financiering. Een korte kennismaking met vier van deze specialisten.

Het zijn misschien wel de meest moeilijke aspecten van ondernemen: een bedrijf starten en doen groeien. “In veel gevallen strandt het op de financiering,” vertelt René van de Graaf. “Tot een aantal jaren geleden bracht een ondernemer in zo’n geval een bezoek aan de bank en dachten medewerkers met je mee. Nu moet er eerst een online financieringsaanvraag ingevuld worden. Veel ondernemers weten niet hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen doen, aan welke eisen het moet voldoen en hoe ze die aanvraag het beste kunnen indienen. Een ondernemer heeft behoefte aan duidelijkheid, waarom het één wel en het ander niet kan.”

“Een groot aantal ondernemers weet echter niet waar ze voor het juiste advies en begeleiding terecht kan,” vertelt Dirk Baron. De oplossing ligt bij de onafhankelijk financiële experts van Credion & Valor CF. André Spa: “Wij helpen ondernemers met het op de juiste manier uitwerken en opstellen van hun plannen en vinden van de juiste financieringsoplossing.”

Van de Graaf: “Wij spreken met de ondernemer eerst die plannen door. Met behulp van onze expertise wordt er vervolgens een volledige aanvraag ingediend.” “Een goede adviseur is daarom zo belangrijk,” voegt Ronald Seinen toe. “Je wilt als ondernemer zekerheid, weten of en hoe jouw ondernemersdroom gerealiseerd kan worden.”

Noordelijke kantoren delen expertise

De hierboven genoemde vier financieel experts zijn zelf ondernemer en gelieerd aan Credion, een landelijke organisatie met maar liefst zo’n negentig onafhankelijk adviseurs verspreid over vijftig vestigingen. De noordelijke vestigingen Leeuwarden, Marum, Groningen en Assen voegen zich samen om hun expertise te versterken. Van de Graaf: “Zo kunnen we ondernemers nog beter bedienen.”

Credion & Valor CF biedt advies bij financiering in de breedste zin van het woord. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook het aantrekken van investeerders of crowdfunding. Seinen heeft veel ervaring met die laatste vorm van financieren. “Crowdfunding is de laatste jaren enorm geprofessionaliseerd. Die manier van financieren gaat tegenwoordig gepaard met flinke bedragen, tot een maximum van vijf miljoen euro per bedrijf.”

Bij een financiering wordt er dan ook niet over één nacht ijs gegaan. “Het is onze taak om het complete verhaal van de ondernemer op de juiste manier voor het voetlicht te krijgen. We zijn vervolgens niet alleen zijn financieel adviseur, maar ook de vertrouwenspersoon, de ‘Trusted Advisor’. We weten van de hoed en de rand. Het ene moment help je de ondernemer bij het opstellen van een bedrijfsplan en de beste financiering daarvan, het andere moment -en dat kan jaren later zijn- ondersteun je deze ondernemer bij het opschalen van zijn business of bij de verkoop van zijn bedrijf. Dat laat wel zien dat we altijd gaan voor een intensieve en langdurige vertrouwensrelatie.” Baron: “Je kent het bedrijf en bent het aanspreekpunt als het om de financiële situatie gaat. Op die manier ontzorg je de ondernemer, die zich volledig kan focussen op zijn corebusiness.”

Realiteit niet uit het oog verliezen

Van de Graaf: “We willen graag dat ze hun ambities kunnen realiseren, maar we mogen de realiteit niet uit het oog verliezen. Soms moet je de ondernemer ook overtuigen om het bedrijfsplan aan te passen. Dan is er een ander scenario nodig om tot de juiste financiering te komen. Als experts kennen we de financiële mogelijkheden en de wegen daar naartoe. We behartigen te allen tijde de belangen van de klant.” Het is de reden dat de experts van Credion & Valor CF een opdracht aannemen als ze ook daadwerkelijk kansen zien. Spa: “We kijken eerst samen met de klant of het plan haalbaar is. Dan pas sturen we een offerte op basis van een constructief plan.”

“Het leuke aan dit vak is dat je enorm veel waardering van een klant krijgt als de onderneming van de grond komt en groeit,” vertelt Seinen. “Als je voelt dat een klant je volledig vertrouwt en je werkelijk mensen verder kunt helpen. Het is fantastisch als je met de meest geschikte manier van financieren de droom van een ondernemer kan helpen waarmaken,” eindigt Spa.

Klik hier voor het online magazine van Ondernemend Friesland

Uitgave: Ondernemend Friesland | 2022 - 01
 

Meer weten?

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? Laten we eens kennismaken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met uw regionale Credion vestiging. Na dit kennismakingsgesprek weet u wat uw mogelijkheden zijn en waar uw kansen liggen.