Investeringskans: betaalbare en flexibele kantoorruimte voor klein zakelijke ondernemers

Investeringskans: betaalbare en flexibele kantoorruimte voor klein zakelijke ondernemers

Investeringskans: Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar betaalbare en flexibele kantoorruimte voor kleinzakelijke ondernemers, wil de BedrijvigeBij uitbreiden. Momenteel zijn zij in vergevorderd gesprek voor de aankoop van een nieuw gebouw om aan ons concept toe te voegen. 

Lening 4% rente | Looptijd 5 jaar | Flexibele en betaalbare bedrijfsruimtes

Er heerst momenteel grote krapte op de markt voor kantoorruimtes en ateliers, zeker in de randstad. Dit resulteert er helaas in dat kleine, zelfstandige, startende ondernemers moeilijk de kans krijgen om hun eigen bedrijf op te bouwen. De BedrijvigeBij is al bijna 20 jaar actief als aanbieder van duurzame, kleinschalige, flexibele kantoorruimten en ateliers in de Zaanstreek tegen aantrekkelijke huurprijzen.

De BedrijvigeBij heeft vijf verduurzaamde gebouwen in eigendom met in totaal circa 250 verhuurbare units met ruim 200 huurders. Met ons concept vervult de BedrijvigeBij een maatschappelijke functie, omdat kleine zelfstandigen veelal niet in de positie verkeren hun huisvesting te kopen.

Huurders van de BedrijvigeBij zijn veelal bedrijven uit de Zaanstreek en regio Amsterdam. De diversiteit aan functies van de gebouwen en huurders maakt huisvesting interessant voor veel verschillende gebruikers. Zo zitten er yogastudios en zorgbedrijven naast commerciële partijen als webshops en adviesbureaus. Onze huurders profiteren van veel flexibiliteit: door te werken met eenjarige huurovereenkomsten is het eenvoudig en goedkoop om van de ene naar de andere ruimte te switchen.

Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar betaalbare en flexibele kantoorruimte voor kleinzakelijke ondernemers, wil de BedrijvigeBij uitbreiden. Momenteel zijn wij in vergevorderd gesprek voor de aankoop van een nieuw gebouw om aan ons concept toe te voegen. 

In de huidige markt is het bij de aankoop van een nieuw gebouw zaak om daadkrachtig te kunnen optreden en kansen te grijpen zodra ze zich voordoen. Deze slagkracht willen wij realiseren door een deel van de eigen inbreng in de huidige panden te herfinancieren. Hiertoe willen wij graag maximaal € 1 miljoen ophalen bij de crowd. De lening is voor meer dan de helft hypothecair gedekt en er is sprake van gecontracteerde huuromzet. 

Investeer in dé lokale aanbieder van duurzame en flexibele kantoorruimte voor kleinzakelijke ondernemers in de Zaanstreek tegen een netto rente van 3,2%

Het project loopt bij Oneplanetcrowd en is tot stand gekomen in samenwerking met Credion Bollenstreek. € 750.000 | Rente 4% | 63 mnd.

Investeren?

Wil je meer weten over deze investeringskans? Klik hier om de pitch te bekijken op de site van Oneplanetcrowd.

Voor eventuele vragen kun je ook contact opnemen met Credion Bollenstreek (071) 207 00 07 of bollenstreek@credion.nl