Diverse financieringsmogelijkheden ten behoeve van werkkapitaal

Diverse financieringsmogelijkheden ten behoeve van werkkapitaal

Er zijn diverse mogelijkheden om als ondernemer een passende bedrijfsfinanciering te verkrijgen ten behoeve van werkkapitaal. In onderstaand blog gaat John Hoven van Credion Apeldoorn hier nader op in.

Het beschikbare geld waarmee je kunt werken

Het bruto werkkapitaal wordt gevormd in principe door de omvang van de vlottende activa op de balans van een onderneming, wat een optelsom is van de voorraden, de debiteuren en de liquide middelen. De vlottende passiva op de balans bestaan uit de crediteuren en de overige kortlopende schulden. Het netto werkkapitaal of netto bedrijfskapitaal, ook wel werkkapitaal genoemd, is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva.

Simpel gezegd is werkkapitaal het beschikbare geld waarmee je als ondernemer kunt werken.

Een tekort aan beschikbaar werkkapitaal geeft problemen met dagelijkse uitgaven, zoals salarissen en andere vaste lasten. Dit tekort kan eventueel aangevuld worden door werkkapitaalfinanciering waarmee onder andere financiering van voorraden en uitstaande facturen, vermindering van de risico’s op niet-inbare facturen en vergroting van liquiditeit geregeld kan worden.

Talloze financieringsmogelijkheden

Er bestaan talloze mogelijkheden qua werkkapitaalfinanciering, omdat in principe alles in en rond een bedrijf gefinancierd kan worden. Maar de meest voorkomende mogelijkheden zijn de traditionele rekening courant krediet bij de bank, financiering van de debiteuren via factoring, financiering via de voorraad, financiering op basis van de omzet, financiering via het personeel en financiering via leasen van machines en dergelijke. Daarnaast kan ook het beschikbare vastgoed worden ingezet voor werkkapitaalfinanciering.

De meest voorkomende mogelijkheden op een rij

De traditionele rekening courant krediet is een zakelijk krediet, waarbij de ondernemer tot een bepaald bedrag rood kan staan op de betaalrekening.

Bij de financiering van de debiteuren via factoring verkoopt de ondernemer de openstaande facturen aan een factormaatschappij, om het bedrag vervolgens snel, soms zelfs binnen enkele uren, uitbetaald te krijgen. Daarbij kan de ondernemer één factuur, van bijvoorbeeld een grote debiteur, overdragen aan de factormaatschappij, maar kan ook het complete debiteurenbestand aan zo’n bedrijf overdragen worden. Bij een grote debiteur moet je denken aan een groot geldbedrag en/of aan een grote organisatie die zelf de afnemersvoorwaarden bepaalt, zoals betaling bij zestig of negentig dagen. Als dat bedrag dan een groot deel van de omzet uitmaakt, kan dat voor financiële problemen zorgen. Gemiddeld kunnen uitstaande debiteuren voor vijfentachtig tot vijfennegentig procent bevoorschot worden. Er zijn twee mogelijkheden qua de versturing van de facturen. De factormaatschappij kan de facturen versturen, maar de ondernemer kan dat ook zelf doen. In beide gevallen heeft de ondernemer het grootste deel al op zijn rekening staan en gaat het geld van de debiteur naar de factormaatschappij, maar in het tweede geval heeft de klant niet in de gaten dat er een derde partij bij betrokken is, wat in sommige gevallen wenselijk kan zijn.

Werkkapitaalfinanciering kan ook gerealiseerd worden via het financieren van vastgoed. Als een ondernemer bijvoorbeeld een pand met een waarde van een miljoen heeft met nog een hypotheek van anderhalve ton, kan daar bijvoorbeeld tweeënhalve ton van gemaakt worden tegen een lage hypotheekrente door het op lange termijn te laten financieren. Dan heeft hij de beschikking over een ton en door de lange termijn financiering, betaalt de ondernemer veel minder rente dan wanneer hij dat op korte termijn had gedaan. Van belang blijft hierbij wel dat de balansverhoudingen niet verstoord raken; je financiert immers iets op lange termijn terwijl je het eigenlijk op korte termijn nodig hebt.

Op deze manier kun je voorraad (een kortlopend activum) waar een vaste kern in zit ook lang financieren. Als een voorraad bijvoorbeeld aan het begin van het jaar vier ton waard is, halverwege het jaar vierenhalve ton en aan het einde van het jaar drieënhalve ton, dan is de voorraad drieënhalve ton waard. Dit is dan de langlopende voorraad, wat de vaste kern of kernvoorraad wordt genoemd, en die kan dan lang gefinancierd worden door het vastgoed te belenen.

Bij financiering op basis van de omzet achterhaalt een fintech-financieringsbedrijf door middel van computeranalyses van een aantal maanden bankgeschiedenis de kans op een succesvolle financiering. Daarbij worden er diverse verbanden gelegd om zo tot de juiste financiering te komen.

Financiering via het personeel kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld een payrollbedrijf in te schakelen. Dat bedrijf betaalt dan de salarissen terwijl de ondernemer het totaalbedrag na dertig, vijfenveertig of zelfs zestig dagen pas weer aan het payrollbedrijf betaalt. Zo wordt er permanent werkkapitaal opgehaald via uitstel betalingen van salarissen.

Tot slot kan het leasen van machines ook tot een financiering leiden. Daarbij is het zelfs mogelijk om een gekochte en afbetaalde machine te verkopen aan de leasemaatschappij om die vervolgens terug te leasen. De waarde van de machine heeft de ondernemer vervolgens cash in handen.

Om een financiering te verkrijgen, zijn er ook combinaties van financieringen mogelijk. Daarnaast kan dat dan ook nog eens verwezenlijkt worden door een combinatie van financiers; bijvoorbeeld een deel van de financiering via de bank, een deel via een investeringsmaatschappij en een deel via crowdfunding.

John Hoven

 

John Hoven, financieringsspecialist Credion Apeldoorn

 

 

Credion

Sinds 2001 is Credion, met ruim vijftig vestigingen, uitgegroeid tot de grootste autoriteit in het realiseren van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Door een uitgebreid netwerk van ruim honderd geldverstrekkers, kan de organisatie een optimale bedrijfsfinanciering tegen uitstekend passende voorwaarden garanderen. Hierbij moet je niet alleen denken aan bankfinancieringen, maar ook aan alternatieve financieringsvormen in de vorm van lease, factoring, investeringsmaatschappijen, crowdfunding en nog veel meer. Aangeboden financieringsoplossingen bestaan vaak uit een combinatie van deze mogelijkheden. In een serie blogs delen Credion adviseurs hun kennis met ons, waarbij ze specifiek ingaan op een bepaald onderwerp.

Tekst: Leo Singor