Al twintig jaar dé autoriteit in bedrijfs- en vastgoedfinancieringen

Al twintig jaar dé autoriteit in bedrijfs- en vastgoedfinancieringen

De landelijke adviesorganisatie Credion, opgericht door Carlo van der Weg, viert 1 april 2021 haar twintigjarig jubileum. Gedurende die twintig jaar is er veel veranderd in de financiële wereld en heeft Credion zich ontwikkeld tot dé financieringsspecialist voor bedrijfs- en vastgoedfinancieringen, daarbij alle zorg voor ondernemers uit handen nemend voor de realisering van de voor hen meest optimale financieringsoplossingen. Tijd voor een terugblik.

Hoe het ‘Concept Credion’ van start ging

Voordat Van der Weg Credion oprichtte, had hij al een behoorlijke staat van dienst opgebouwd in het bankwezen als zakelijk bankier bij de Friesland Bank. Hij erkende in die functie al de behoefte van mkb-ondernemers aan een adviseur die voor hun bedrijf de beste financiering kan regelen. Dat was voor hem de directe aanleiding om te onderzoeken hoe dat vorm gegeven kon worden. In die tijd waren er nagenoeg nog geen alternatieve financiers en ging alles nog uitsluitend via de banken, maar Van der Weg zag, na een gedegen onderzoek, wel degelijk andere mogelijkheden om voor ondernemers bedrijfs- en vastgoedfinancieringen te realiseren.

“Ik heb toen een plan uitgewerkt en een investeerder benaderd, een participatiebedrijf, om in dat plan mee te doen.”, aldus Van der Weg, “Want ik voorzag toen wel dat als ik deze nieuwe vorm van dienstverlening zou introduceren, ik dat als concept moest neerzetten waarbij er ook volume gemaakt moest worden. Want enerzijds moest het bekend worden dat er een nieuw type dienstverlener op de financiële markt zou komen, maar anderzijds moest er ook volume gedraaid worden om scherpe afspraken met banken en financiers te kunnen maken.”

En zo ging aan het begin van deze eeuw het ‘Concept Credion’ van start. Het betreffende participatiebedrijf, PMH Investments uit Heerenveen, is tot op de dag van vandaag nog steeds medeaandeelhouder van Credion. De exacte startdatum van Credion is 1 januari 2000 en op 1 april 2001 opende de organisatie haar eerste vestiging: Credion Tilburg.

Grote landelijke speler

Het streven was om middels twintig vestigingen een landelijke dekking te realiseren. De mijlpaal die daarmee gepaard ging zou tevens de inleiding zijn tot de opstart van een landelijke promotiecampagne. Gedurende de periode, dat de organisatie onderweg was naar die mijlpaal, werden de aangesloten vestigingen regionaal gesteund in hun eigen marketingcampagnes. In het voorjaar van 2005 was het zover en kwam er een landelijke mediacampagne via onder andere NPO Radio 1 en Radio 2. Vanaf toen werd Credion als grote landelijke speler gezien waardoor automatisch de mogelijkheid ontstond om op nationaal niveau afspraken te maken met banken en andere financiers.

Van der Weg: “Bij de aanvang van de Kredietcrisis van 2008 had Credion inmiddels eenendertig vestigingen. Maar toen gebeurde er wél wat! De banken gingen ‘echt op slot’, waardoor er in de markt heel veel vraag kwam op het gebied van financieringsadviezen, terwijl er bijzonder weinig aanbod was qua geld. Zodoende ontstond er een enorme mismatch en kregen wij te maken met ondernemers die een financiering nodig hadden terwijl wij niet in staat waren om hen te helpen. We hebben ons in die tijd heel bewust gericht op het behoud van de bestaande financieringen tegen de meest gunstige voorwaarden door met de klanten, banken en financiers in gesprek te gaan met als uitgangspunt de vraag ‘Hoe komen we gezamenlijk door deze crisis heen?’. Want de banken en financiers wilden hun financieringen het liefst zo snel mogelijk terug hebben, terwijl de klanten eigenlijk méér financieringen wilden hebben. Eigenlijk waren we toen een soort van manager tussen de klant en zijn financier.”

De Taskforce Kredietverlening

In 2009 werd Credion vanuit het Ministerie van Economische Zaken uitgenodigd om deel te nemen aan de Taskforce Kredietverlening. Naast Credion waren de Nederlandse Vereniging van Banken, de Kamer van Koophandel en nog een aantal partijen in die taskforce vertegenwoordigd om met elkaar te brainstormen hoe dit financiële probleem opgelost kon worden. Die uitnodiging was terecht, want Credion was de enige landelijke partij die bij de ondernemers met haar ‘poten in de klei stond’, zoals Van der Weg zelf mooi omschrijft.

Dat was de start van de ontwikkeling van diverse soorten alternatieve financieringsvormen, zoals lease, factoring, crowdfunding, et cetera. Credion was voor die partijen een belangrijke organisatie, omdat deze partijen over het algemeen geen eigen kantoren hadden. Ze hadden wel geld maar beschikten niet over de distributiekanalen, waardoor Credion voor hen belangrijk was om hun klanten te kunnen bedienen.

Door deze ontwikkeling groeide Credion dermate dat de organisatie in 2015 meer dan vijftig vestigingen in het land had en over meer dan zestig geldverstrekkers beschikte.

Pionier in geldverstrekking via alternatieve financieringsvormen

“Het hele financieringslandschap is inmiddels gewend aan een onafhankelijke zakelijke kredietadviseur.”, aldus Van der Weg, “Toen ik ermee begon, begreep niemand wat ik voor ogen had en wilden banken en financiers eigenlijk niet eens met mij praten vanuit hun visie dat de klanten toch wel naar hen toekwamen. Maar dat is veranderd in de situatie dat financiers actief beleid maken om juist met adviseurs samen te werken en zo de klant te bedienen. Dat hebben we als Credion dan toch maar bereikt met z’n allen.

Van der Weg is heel bescheiden en zal het zelf zeker niet benadrukken, maar je kunt hem, zijnde dé grondlegger van Credion, met recht een pionier noemen in geldverstrekking via alternatieve financieringsvormen.

De organisatie heeft nu toegang tot meer dan 100 geldverstrekkers en beschikt over honderdtwintig adviseurs, verdeeld over vierenvijftig vestigingen in alle provincies van het land. Van der Weg: “In het begin hadden we één adviseur per vestiging. Maar inmiddels praat je gemiddeld over twee adviseurs per vestiging. En dat aantal groeit nog steeds, want elke maand hebben we wel een klasje van vier à vijf mensen die zich na de cursus aansluiten bij een bestaande vestiging. In die zin is Credion uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een groeiend aantal adviseurs die dagelijks bezig zijn om gunstige financieringen voor bedrijven te regelen.”

In twintig jaar tijd is Credion uitgegroeid tot een vast onderdeel in de financieringsketen en is de organisatie niet meer weg te denken uit de wereld van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Dit jaar wordt er een keurmerk op het gebied van financieringen geïntroduceerd en Credion is de eerste partij die dat keurmerk krijgt.

Tekst: Leo Singor