Werkkapitaalbehoefte bij ondernemingen in coronatijden

Werkkapitaalbehoefte bij ondernemingen in coronatijden

We zitten met zijn allen momenteel nog in een lockdown situatie, maar zoals Rutte en de Jonge gisteren al schetsten; er is licht aan het einde van de tunnel.

Ondernemend Nederland wordt nu nog gesteund door allerlei steunpakketten, die naar waarschijnlijkheid afgebouwd zullen worden zodra de coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd. De financiële steun in de vorm van uitstel (zoals uitstel van aflossingen en belastingen) zal straks alsnog betaald moeten gaan worden. Dit kan een druk op de liquiditeitspositie leggen voor jouw onderneming.

Het is dus van groot belang jouw werkkapitaalbehoefte voor de komende periode goed in beeld te hebben, te houden en hierop te acteren. Kan je de werkkapitaalbehoefte van jouw onderneming helemaal zelf financieren, slechts gedeeltelijk of helemaal niet?

Om jouw werkkapitaal behoefte vast te stellen, kun je gebruik maken van de cash conversion cycle.

Liquiditeit

Liquiditeit zit vast in de werkkapitaalcompenten voorraad en debiteuren en kunnen (deels) gefinancierd worden met crediteuren. Hoe langer jouw voorraad- en debiteuren termijn, hoe hoger de werkkapitaalbehoefte, datzelfde geldt voor een korte crediteurentermijn.

Voor een handelsbedrijf komt de cash conversion cycle hierop neer: om producten te kunnen verkopen aan een klant, dien je de producten voorradig te hebben. Op enig moment bestel je de producten bij jouw leverancier, die jou de producten levert en een factuur verstuurd. De producten liggen gemiddeld enige tijd in jouw voorraad, alvorens deze uit te leveren aan jouw klant. Na de levering verstuur jij de factuur aan jouw klant, die deze na een termijn van een aantal dagen betaald. Pas na betaling van de factuur door jouw klant, heb je de beschikking over liquiditeit om jouw crediteur te betalen. In het ideale geval zal jou klant eerder betalen, dan dat jij jouw crediteur moet betalen, zodat hier geen kredietbehoefte is. In de praktijk zal de vaak enige tijd het werkkapitaal voorgefinancierd moeten worden, omdat jij jouw leverancier eerder moet betalen dan dat je het geld van jouw debiteur hebt ontvangen. De gemiddelde voorraadtermijn speelt hier ook nog een factor, aangezien de voorraad wel betaald moet worden na enige tijd. Hoe langer de voorraadtermijn, hoe langer er geld hierin vast zit, alvorens je geld ontvang van jou klant.

Hoe sneller de omlooptijd van de cash conversion cycle is, hoe lager de liquiditeitsbehoefte van het werkkapitaal. De omlooptijd kun je verkorten door je voorraad(termijn) te verlagen, de crediteurentermijn te verlengen en de debiteurentermijn te verkorten. Wat in jouw geval mogelijk is, is uiteraard afhankelijk van jouw business en de relatie met jouw leveranciers en klanten.

Het werkkapitaal kan gefinancierd worden door (of een combinatie van) eigen liquiditeit, crediteuren en aanvullende financiering. Bij aanvullende financiering kun je denken aan een bancair krediet, maar ook factoring behoort hier tot de mogelijkheden. Hoe jouw werkkapitaal het beste gefinancierd kan worden is afhankelijk van jouw onderneming. Ik denk hier graag met je over mee.

Kevin van Kempen, Credion Alphen aan den Rijn