In de nieuwe economie leidt Credion de weg

In de nieuwe economie leidt Credion de weg

Foto: Reinier Massaar, Crista Hendriksen, Hans Horstink, John Hoven en Richard Buitink

FINANCIAL ENGINEER IS GOED VOOR 1 MILJARD EURO AAN MKB-FINANCIERINGEN 

Onze economie verandert, ons financiële systeem verandert. Voor veel ondernemers zijn de ontwikkelingen in dit coronajaar nauwelijks nog te volgen. De één heeft het al moeilijk genoeg zonder alles bij te willen houden, de ander wil eigenlijk gewoon dóór: groeien, investeren, overnemen misschien zelfs. Wie bedrijfsfinanciering nodig heeft, klopt vaak aan bij zijn huisbank. Maar wie in gesprek gaat met een Credion-adviseur komt erachter dat er veel meer mogelijkheden zijn. Welkom in de nieuwe economie.

Kijk op Oost Nederland ging in gesprek met vijf onafhankelijke Credion-adviseurs: wat is hun drijfveer en wat komen zij in hun dagelijkse praktijk tegen?

Hans HorstinkHans Horstink, zelfstandig adviseur bij Credion Doetinchem:

Horstink heeft, evenals de meeste Credion-adviseurs, jarenlange bancaire ervaring. “Als je als financieringsspecialist bij een bank werkt, kun je de ondernemer alleen bankproducten aanbieden. Maar als je als Credion-adviseur in gesprek gaat, kun je gebruikmaken van alle mogelijkheden op de markt.”

Horstink vervolgt: “Ik vertaal de taal van de ondernemer naar de taal van de geldverstrekker. Wij kunnen een kredietaanvraag bij meerdere partijen neerleggen: niet alleen bij banken, maar ook bij non-bancaire financiers, fondsen en informal investors. Stel je voor dat de ondernemer zelf in gesprek zou moeten met al die partijen én op de hoogte zou moeten zijn van het hele scala aan financieringsmogelijkheden! Dáár komen wij in beeld.”

In het begin van de coronacrisis verzorgde Horstink voor ondernemers in de Achterhoek aanvragen voor ondersteuningskredieten van de overheid. “Die werden bij de reguliere banken ingediend. Nu mogen veel meer financieringspartijen deze regelingen uitvoeren. In de loop van het jaar ging de financieringspraktijk overigens vrij snel terug naar normaal: veel ondernemers zijn doorgegaan met investeringen en vastgoedprojecten. Het aantal aanvragen is niet afgenomen: de economie groeit toch door.”

“Wat je wel ziet, is dat de financieringsbereidheid van banken afneemt: de acceptatienormen worden aangescherpt. Ik verwacht dat in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een grote behoefte zal ontstaan aan werkkapitaal. Ondernemingen worden nu nog volgestopt met regelingen, maar dat moet ook terugbetaald worden. Als vervolgens de resultaten uitblijven, dan komen ondernemingen in de problemen.”

Of een ondernemer werkkapitaal nodig heeft, of een andere financieringsbehoefte heeft: Horstink stemt zijn dienstverlening af op de klant. “In het intakegesprek - een breed en vrijblijvend adviesgesprek – onderzoek je van beide kanten of er een klik is. Vervolgens doe je wat je kunt voor je klant. Het is écht mensenwerk.” Daarnaast vindt de ervaren adviseur advieskracht en realisatiekracht belangrijk. “Wij hebben een breed palet aan kennis en een groot netwerk: wij zijn mensen die oplossingen realiseren. Als we een nee krijgen, is dat het beginpunt van een zoektocht naar een nieuwe oplossing. Dat vergt inzet, maar dat is onze taak. Die vervul ik met veel enthousiasme.”

 

Reinier MassaarReinier Massaar, eigenaar van Credion Regio Zwolle:

“Toen wij in april 2019 startten met de vestiging Zwolle hadden we natuurlijk nog nooit van corona gehoord. Niet alle sectoren hebben overigens last van de coronacrisis.” Bovendien is Zwolle een hele actieve economische regio: het is momenteel de vijfde economische regio van Nederland.


Massaar: “Er wordt veel samengewerkt door het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Daaruit voort komen ook aanvragen bij ons terecht, uit alle sectoren.” Ons kent ons, geldt in die gevallen. “Wij kennen de regio als onze broekzak. Credion voorziet ons van goede systemen en een landelijke ontsluiting naar geldverstrekkers. De combinatie van ons lokale netwerk en kennis, plus die landelijke ontsluiting én afspraken over rentes en afsluitprovisies, werkt perfect.”

Massaar merkt ook dat de doorlooptijd van aanvragen bij banken toeneemt. “Operationeel maakt dat het wat lastiger, we steken meer tijd en energie in kredietaanvragen. Er is een spanningsveld: is wat vorig jaar haalbaar was, nog steeds haalbaar? Welke stukken moeten aangeleverd worden, hoe moet de aanvraag er uitzien? Een aanvrager moet meer weten en doen, dat maakt het nog lastiger voor een ondernemer om het zelf te doen.” Een kredietaanvraag is sowieso geen sinecure. “Je kunt deze bij een bank of non-bancaire instelling neerleggen, of kiezen voor een stapelconstructie: dan stem je de wensen en eisen van alle partijen op elkaar af. Er is veel mogelijk qua financiële constructies, daar ga ik graag mee aan de slag.”

Massaar wordt ook om hulp gevraagd door ondernemers die er niet zo florissant voorstaan. “Ons hoofddoel is dat er op verantwoorde wijze financiering tot stand komt, niet zozeer het geven van organisatieadvies. Maar vooral nu lopen deze twee in elkaar over. Je ontkomt er niet aan om daar waar je kansen, mogelijkheden of bedreigingen ziet, dit aan te kaarten bij de ondernemer. Vaak heb ik wel iemand in mijn netwerk die hem verder kan helpen. Dat kan nodig zijn om die ondernemer er doorheen te helpen, waardoor hij in de toekomst weer financierbaar wordt. Een ondernemer die goed geholpen is, komt terug.”

 

Richard BuitinkRichard Buitink, financieringsspecialist bij Credion Deventer-Zutphen:

“Alsof alle machines werden stilgelegd en iedereen alles uit handen liet vallen: het begin van de coronacrisis was bizar. Er kwamen al snel vragen binnen van bedrijven die er slecht voorstonden, maar in de zomer trok het weer aan in positieve zin.”


“De aanvragen zitten momenteel veelal in de vastgoedhoek: aankoop van panden die nu nog gehuurd worden, en ondernemers en beleggers die vastgoed willen aankopen.” Buitink spreekt daarnaast met ondernemers die hun liquiditeitstekorten door weggevallen omzet willen opvangen. “Waar in het voorjaar de huisbankier nog ja zei, krijgen ondernemers nu een nee.” Buitink weet zo’n ondernemer wél van financiering te voorzien. “Ik heb recent een bedrijf geholpen dat een onderdeeltje levert dat wordt gebruikt bij ver- en nieuwbouw door een fastfoodketen. Deze keten heeft de ver- en nieuwbouw even stilgelegd, de ondernemer kampt daardoor met (tijdelijk!) omzetverlies. De huisbankier neemt het risico echter niet, terwijl we van een non-bancaire financier binnen 48 uur een gedegen voorstel kregen. De ondernemer kan weer verder!”

Buitink vervolgt: “Er vindt een verschuiving plaats: waar voorheen de ondernemer bij de huisbankier aanschoof, is het nu minder van belang waar het geld voor financiering vandaan komt. De ondernemer is blij met het brede palet aan financieringsmogelijkheden waar wij als onafhankelijke adviseurs een beroep op doen.” De financieringsspecialist ziet dat het aantal aanvragen toeneemt en verwacht dat de trend volgend jaar doorzet.

Buitink is betrokken bij zijn klanten. “Het is fijn dat je een ondernemer een alternatief kunt bieden, als het bij zijn bank niet lukt.” Nu die ondernemers nog duidelijk maken dat ze niet meteen zelf naar de bank hoeven te stappen, maar liefst eerst met Buitink in gesprek gaan. “Als ondernemer krijg je lang niet altijd de scherpste deal. Een groot onderdeel van ons werk is communicatie en interpretatie. Wat bedoelt de ondernemer, wat bedoelt de financier? En dan: in welke onderdeel van de offerte zit nog onderhandelingsruimte? Ik zorg voor een scherp voorstel en dus voor de beste deal.”

 

John HovenJohn Hoven, senior financial engineer bij Credion Apeldoorn:

John Hoven heeft het momenteel vooral druk met beleggingsvastgoed. “Ik ben ook vastgoedspecialist, dat komt nu goed van pas.” Het is geen makkelijk jaar, maar Hoven profiteert van zijn netwerk en tevreden klanten die optreden als ambassadeurs.


“En ondernemers gaan wel weer investeren, je kunt als bedrijf niet stilstaan. De reguliere bankensector wordt kritischer op financieringsaanvragen, dat speelt ons als adviseurs in de kaart. Dat de grootbanken harder op de rem trappen, kan ook niet anders gezien de regelgeving voor die banken. Maar ik ben ook ondernemer en ik weet dat de economie voor een groot deel draait op het mkb. Als je die niet helpt krijg je ook elders problemen, zoals werkeloosheid en faillissementen.”

Net als de andere adviseurs ziet Hoven de groei in non-bancaire financiering. “En die in vastgoedfinanciering, daarom heb ik me dat specialisme toegeëigend: ik wil meebewegen met de markt. Ik heb de nodige beleggers in mijn portefeuille die repeterend terugkomen en in hun netwerk melden: je moet bij Hoven zijn, die regelt het wel!”

Hoven is sinds 2009 franchiser voor Credion. “Zo’n organisatie achter je hebben, geeft je een kracht die je als eenling niet hebt. Ik heb nu zóveel keuze in het samenwerken met vastgoedpartijen.” Naast prijsstelling is de keuze om in zee te gaan met één van die partijen, er vaak ook één die draait om een vlotte samenwerking. “Je wilt voor je klant het beste resultaat en meestal wil die ondernemer snel aan de slag. Ik weet bij welke partijen ik de aanvraag kan neerleggen om snel een goed voorstel te krijgen.”

Blije ondernemers, daar gaat Hoven voor. “Het is mensenwerk. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Vaak zit ik aan tafel met zowel de ondernemer als zijn accountant en maken we samen een gedegen en ‘bankklaar’ plan.” Dat is de gewenste volgorde, maar Hoven maakt ook mee dat de klant al bij de bank is geweest. “Die zei nee, wordt mij dan verteld. Dan staan we 3-0 achter om de bank alsnog te overtuigen. Maar dat doen we natuurlijk wel!”

 

Crista HendriksenCrista Hendriksen, eigenaar van Credion Arnhem

Een positieve ontwikkeling in coronatijd: Crista Hendriksen is bezig om samen met andere specialisten een ‘financieringshuis’ op te zetten. “Door samen te werken met financieel specialisten op zowel particulier als zakelijk gebied, kunnen we een totaalpakket bieden waar alles in zit.”


Een teamverband waarin elk zijn eigen specialisme benut: zo ziet Hendriksen het voor zich. “We onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven. Begin volgend jaar hopen we dit concept te kunnen uitrollen.” Ook regio Nijmegen wordt bij deze samenwerking betrokken. “Vanuit Credion Arnhem bedienen we eveneens Credion Nijmegen. De specialisten komen ook uit de regio Nijmegen/Arnhem. Het samentrekken daarvan is een logisch gevolg.” Het is een uitdaging om juist nu een nieuw concept in de markt te zetten. “Maar wel een hele leuke! Je moet nu eenmaal breder denken, om meer slagkracht te krijgen.”

Hendriksen haar eigen onderneming heet ACE Financieel Bedrijfsadviseurs, Credion Arnhem is daaraan gelieerd. “Daardoor kan ik mkb-ondernemers het complete plaatje bieden. Door het ‘financieringshuis’ wordt dat nóg completer.” Deze manier van werken past bij Hendriksen: de klant staat voorop. Die wordt adequaat geholpen dankzij de kennis en ervaring van Hendriksen én haar netwerk.

“Het bieden van managementadvies en onderzoeken van de financieringsambitie horen daarbij: er is vaak meer nodig dan financiering. Elke klant is uniek, elk traject is maatwerk. Wij staan klanten bij van advies tot en met financiering, of het nu een overname betreft of vastgoed- of groeifinanciering.” Hendriksen heeft vele jaren ervaring, maar verliest nooit de persoonlijke touch uit het oog. “Je moet vertrouwen in elkaar hebben om succesvol samen te werken. De informatie die klanten delen zodat ik financiering voor hen kan regelen, is vertrouwelijk. Daarom is het belangrijk dat we een goed gevoel bij elkaar hebben.”

Hét voordeel van de aansluiting bij Credion vindt Hendriksen de onafhankelijkheid. “We zijn niet gebonden aan geldverstrekkers en dat geeft ons de vrijheid om het beste resultaat te behalen.” Dat Hendriksen gaat voor dat beste resultaat, moge duidelijk zijn. “Van A tot Z dus: van advies tot financiering!”

Credion, de cijfers:

De trends:

  • Aandeel non-bancaire financiering in totale aantal financieringen groeit
  • Aantal aanvragen voor vastgoedfinancieringen groeit, zowel voor commercieel verhuurd vastgoed als voor eigen gebruik vastgoed.

De kracht van Credion

Wat Credion onderscheidt is een sterke organisatie achter de adviseur, vertellen de vijf adviseurs. “Er zijn goede afspraken met banken en financieringsmaatschappijen, er is goede ondersteuning in de vorm van opleidingen, kennisoverdracht, samenwerking met collega’s en CRM-pakketten. Die ondersteuning en de kwaliteitsaspecten vormen het belangrijkste USP van Credion.”

Klik hier voor het gehele artikel in Kijk op Oost Nederland - 5e editie 2020