Greyt en Credion: samenwerken en versterken

Greyt en Credion: samenwerken en versterken

Een mooie samenwerking is geboren tussen twee organisaties, die dezelfde soort klanten in aanpalende business hebben en elkaar kunnen versterken. Dat is wat Credion en Greyt van elkaar zien. Nu gaan we dat met elkaar in praktijk brengen!

Als Credion adviseur hebben wij met verschillende fnancieringsaanvragen te maken. Soms zijn er klantsituaties welke niet altijd optimaal zijn voor de financiering. Daar zijn verschillende redenen voor: Het kan zijn dat het puur op ratio's niet haalbaar is, het kan ook zijn dat er geen vertrouwen in de (financiële) leiding is, de markt te moeilijk is of om een andere reden het risico te groot is. Dat zijn aanvragen, waar onze samenwerkingspartner Greyt een rol in kan spelen door met de klant verder de situatie te onderzoeken en te versterken. De ervaring leert dat een frisse blik in de organisatie een ander licht op de financiering kan geven. Dat geeft een win-win voor de klant en het realiseren van de financiering.

Greyt

Greyt CFO’s versterken directieteams en zijn er voor de ondernemers, directies en investeerders die willen groeien, professionaliseren en focus leggen op de toekomst. Dat gaat vaak gepaard met financiering. Greyt heeft de ervaring dat de financiële functie de groei van een organisatie remt of versnelt. De CFO’s van Greyt zorgen voor focus, overzicht en structuur zodat een financieringsaanvraag wel gehonoreerd kan worden. Dit betekent dat de klant mee moet werken en dat er gesleuteld gaat worden aan de organisatie. Dat doen zij op een manier die precies past bij de uitdaging van de onderneming: fulltime, parttime, flexibel of projectmatig. Dit is op zich een heel proces en per klant en per casus heel verschillend.

Samenwerking

Greyt ziet de waarde van ons netwerk en onze landelijke dekking. Zij zien Credion als een belangrijk loket om financieringsaanvragen in te dienen en hierdoor veel gemakkelijker en goedkoper een financiering bij hun klant voor elkaar te krijgen. Tevens zijn we sparringpartners voor elkaar om een klantsituatie een stap verder te brengen. Credion herkent daarentegen vaak situaties bij MKB financieringsaanvragen waar ondernemers behoefte hebben aan een parttime CFO, hier kunnen de adviseurs van Greyt prima invulling aangeven.

Meer weten?

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? Laten we eens kennismaken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met uw regionale Credion vestiging. Na dit kennismakingsgesprek weet u wat uw mogelijkheden zijn en waar uw kansen liggen.