De zes valkuilen in bedrijfsfinanciering

De zes valkuilen in bedrijfsfinanciering

Credion, in 2001 opgericht door Carlo van der Weg, is een adviesorganisatie met ruim zestig vestigingen in het land, een uitgebreid netwerk van meer dan negentig geldverstrekkers en een jaarlijkse realisering van ruim één miljard euro aan bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. De organisatie staat garant voor op maat gemaakte financieringen tegen uitstekend passende voorwaarden. Vanuit de jarenlange praktijkervaring wil Van der Weg het nu eens niet hebben over alle tips en tricks voor de juiste bedrijfsfinanciering, maar vindt hij het belangrijk om ook de valkuilen te belichten die de organisatie zoal tegenkomt bij de realisering ervan. 

Te snel voor de lokale bank kiezen

Ondernemers die een investeringsplan hebben of gewoon geld tekortkomen, gaan vaak eerst naar de lokale bank, zonder van tevoren goed in kaart te brengen waar ze het geld exact voor nodig hebben, wat de status van hun bedrijf is en wie ze zijn als ondernemer. Als deze zaken bij elkaar opgeteld worden, past het totaalplaatje negen van de tien keer niet in een bancaire financiering. Door de afwijzing die dan volgt, raakt men vaak teleurgesteld en gefrustreerd. In het beste geval wordt er dan pas naar andere mogelijkheden gekeken en in het slechtste geval wordt er abrupt gestopt met de zoektocht naar een financiering.

De cijfers van je bedrijf niet op orde hebben

Ondernemers weten vaak niet precies hoeveel financiering ze nodig hebben, omdat dat niet direct uit de cijfers blijkt vanwege het simpele feit dat ze die niet op orde hebben. De jaarrekening van het afgelopen boekjaar is bijvoorbeeld nog niet klaar, wat in de regel dan ook geldt voor de tussentijdse cijfers van het lopende boekjaar. Voorstellingen met betrekking tot de financiering komen dan vaak niet overeen met de cijfers. Het gebeurt dat ondernemers ervan overtuigd zijn dat ze een voorraad hebben ter waarde van X-duizend euro, terwijl het bij nader onderzoek veel minder waard blijkt te zijn, waarbij het verschil kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Hetzelfde geldt voor het uitstaande bedrag aan onderhanden werk. Ook dat wordt in dit soort situaties nogal eens behoorlijk hoger ingeschat door de ondernemer dan wat het daadwerkelijk is. Tot slot kan de debiteurenstand een vertekend beeld geven, want een openstaande factuur van twee weken is iets heel anders dan één van twee jaar. Bij de optelsom van deze feiten is een financieringsaanvraag uiteraard bij voorbaat al gedoemd te mislukken.

De risico’s niet goed in beeld hebben

Financierders maken altijd een risicoanalyse om te checken of ze iemand wel of geen geld kunnen lenen. Daarbij wordt er ook gekeken naar de zogenaamde softe kant. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de ondernemer zelf weg komt te vallen? Is zijn kennis en inzet gewaarborgd doordat er een vervanger voor hem is of doordat hij het risico goed afgedekt heeft met een verzekering, of komt dan het hele bedrijf stil te liggen? Verder wordt er gekeken naar risico’s in productie- en inkoopprocessen. Loopt de ondernemer daar financiële risico’s en zo ja, heeft hij daar rekening mee gehouden? Als je dit als ondernemer niet goed in kaart hebt en de uitkomsten daarvan negatief zijn, word je door de financierder niet alleen afgerekend op je inzicht qua de risico’s, maar ook op de kwaliteit van je ondernemerschap.

Niet transparant zijn bij de aanvraag van een financiering

Het gebeurt dat ondernemers bij de financieringsaanvraag ‘vergeten’ te vertellen dat ze een aantal jaren geleden bij een faillissement betrokken waren, dat ze een BKR-registratie op hun naam hebben staan en dat ze vier jaar geleden gescheiden zijn en nog steeds in een rechtszaak zitten in verband met de alimentatie. Dit zijn allemaal secundaire zaken ten opzichte van de bedrijfsmatige vraag, maar van wezenlijk belang voor het wel of niet verkrijgen van een financiering. Er zijn namelijk financierders die iemand met een BKR-registratie per definitie met z’n bedrijf uitsluiten en dat geldt ook voor het faillissementsregister. Het niet vermelden van dit soort zaken, schept bepaald geen vertrouwen. Maar als je hier vanaf het begin open en transparant in bent, vergroot je de kans van slagen juist aanzienlijk. Als je een BKR-registratie op je naam hebt gehad die inmiddels verjaard en opgelost is, is het zelfs nog slim om dat te benoemen, want dat zegt iets over je eerlijkheid en over je moraal qua het feit dat je je schouders eronder gezet hebt om de zaken weer recht te trekken.

Er vanuit gaan dat alternatieve financiering wel te duur zal zijn

Door die aanname nemen veel ondernemers niet de moeite om zich te verdiepen in het veelzijdige aanbod ervan. Het is een feit dat deze vorm van financiering inderdaad vaak wat duurder is dan een bancaire financiering, maar daar staat dan ook wat tegenover! Alternatieve financierders durven vaak meer risico’s te nemen door financieringen te bieden waar ze haast geen zekerheden voor vragen en ze verstrekken vaak een veel hogere bevoorschotting. De risico’s die ze nemen, wordt uiteraard ingecalculeerd, maar het is altijd in verhouding. Ze verstrekken daar geld waar de banken het niet meer durven. Als ondernemer moet je goed kijken waar je het geld voor nodig hebt en wat het rendement is wat je op de betreffende financiering kunt maken.

Verkeerde soort financiering voor de investering kiezen

Bij veel ondernemingen gaat de Gouden Balansregel niet op. Wat houdt dat in? Aan de linkerkant van de balans staan het bedrijfspand, de machines, de bedrijfswagens en de debiteuren. Het begint bovenaan lang met een pand die voor dertig jaar gefinancierd kan worden en eindigt met de debiteuren die heel kort gefinancierd kunnen worden. Aan de rechterkant van de balans staan het eigen vermogen en allerlei soorten financieringen. De langste daarvan is de hypotheek die voor die dertig jaar op het pand is afgesloten en de kortste is de rekening courant bij de bank. Debiteuren financier je via die rekening voor en zodra die betaald hebben, is het weer afgelost. Als bedrijven winst maken, komt er automatisch veel geld op de rekening courant te staan. Wat je veel ziet gebeuren, is dat dat geld vervolgens gebruikt wordt voor grote uitgaven zoals een nieuwe machine. Dan gaat de Gouden Balansregel niet meer op, omdat het type financiering absoluut niet past bij de looptijd van de activa waarin geïnvesteerd wordt. Uit de rekening courant kun je uitstekend een debiteur financieren, maar geen machine met een looptijd van tien jaar. Het kost ook nog eens extra geld, want kort geld is vaak veel duurder dan lang geld. En als het bedrijf bij groei werkkapitaal nodig heeft voor debiteuren, zit de boel op slot. Om dan alsnog de debiteuren te financieren, moet de betreffende machine achteraf geherfinancierd worden in de constructie van een lening of een lease.

Tot het ideale financieringspakket komen

Het is volgens Van der Weg bij een financieringsaanvraag belangrijk om je als ondernemer te wenden tot een adviseur met verstand van zaken. Omdat hij aan het hoofd staat van een organisatie met ruim honderd adviseurs en omdat de bedrijfs- en vastgoedfinancieringen die jaarlijks via Credion gerealiseerd worden, ruim vijftien procent van het totale marktaandeel vormen, weet hij waar hij over praat.

Credion is een adviesorganisatie en geen kapitaalverstrekker, wat inhoudt dat haar klanten geadviseerd worden qua mogelijke bedrijfsfinancieringen en er vanuit de organisatie bemiddeld wordt tussen hen en de financiële instanties. De organisatie werkt samen met ruim negentig geldverstrekkers. Qua mogelijkheden moet je dan denken aan bankfinancieringen lease, factoring, crowdfunding, investeringsmaatschappijen en nog veel meer.

De zogenaamde traditionele banken zijn nog steeds betrokken bij zo’n zestig procent van alle financieringen. De basisfinanciering bij een bank is over het algemeen ook nog steeds de goedkoopste oplossing voor een bedrijf. Maar omdat deze financiering lang niet altijd afdoende en/of passend is, heeft Credion als specialiteit om dan te zoeken naar combinatie-pakketten. Er wordt bijvoorbeeld een deel via de bank gefinancierd, een deel via crowdfunding, een deel via lease en een deel via factoring om op die manier tot de ideale financieringsmix te komen.

Meer weten?

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? Laten we eens kennismaken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met uw regionale Credion vestiging. Na dit kennismakingsgesprek weet u wat uw mogelijkheden zijn en waar uw kansen liggen.

Tekst: Leo Singor

Bron: Sprout - Februari 2020