Beleidsvisie MKB financieringsmarkt

Beleidsvisie MKB financieringsmarkt

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft door Dialogic, Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) een onderzoek laten uitvoeren naar de mate waarin de mix aan financieringsinstrumenten en de beleidsaanpak van het ministerie nog past bij de huidige ontwikkelingen en werking van de MKB-financieringsmarkt. In het rapport "Onderzoek beleidsaanpak MKB Financieringen" komen aan de orde: structuur van en ontwikkelingen in de MKB-financieringsmarkt, knelpunten aan de vraag- en aanbodzijde in deze markt, een beoordeling van de beleidsmix van instrumenten voor deze markt en bouwstenen voor toekomstig beleid.

Vanuit Credion heeft Carlo van der Weg een actieve bijdrage geleverd aan het onderzoek en zijn visie gegeven over de MKB financieringsmarkt.

Klik hier voor het gehele rapport "Onderzoek beleidsaanpak MKB Financieringen" namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Weten waar voor u de kansen liggen?

Door het grote aanbod van verschillende financieringsvormen is het niet altijd duidelijk welke financieringsvorm voor u het meest geschikt is. Wij helpen u hier graag bij. Neem contact op met een Credion adviseur bij u in de regio voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.