Ontwikkelingen in de financiële markt

Ontwikkelingen in de financiële markt

Credion is een landelijk opererende financieringsorganisatie, met ruim zestig vestigingen, die in 2001 is opgericht door Carlo van der Weg en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. Door een uitgebreid netwerk van meer dan negentig geldverstrekkers, kan Credion een slimme bedrijfsfinanciering tegen uitstekend passende voorwaarden garanderen. Bij die geldverstrekkers moet je qua mogelijkheden denken aan bankfinancieringen, lease, factoring, crowdfunding, investeringsmaatschappijen en nog veel meer. Aangeboden financieringspakketten bestaan vaak uit een combinatie van deze mogelijkheden. Van der Weg gaat na het introductie-artikel in een serie van vier artikelen dieper in op bepaalde facetten van bedrijfsfinancieringen. Het eerste artikel van deze serie gaat over financieringen in vastgoed, het tweede artikel gaat over de diverse aspecten van werkkapitaal, in het derde artikel gaat Van der Weg dieper in op het fenomeen crowdfunding en in het vierde artikel duiken we in de wereld van de financiële lease. In dit artikel loopt Van der Weg in chronologische volgorde alle vier de facetten nog eens na en behandelt hij de nieuwste ontwikkelingen in de markt.

De grote groei is eruit

Qua financieringen in vastgoed begint Van der Weg met de opmerking dat die markt de laatste tijd wat overspannen raakt. “De vastgoedprijzen zijn de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen,”, aldus Van der Weg: “maar je merkt dat dat proces nu wat aan het afvlakken is, waarmee gelijk de situatie ontstaat dat vastgoedbanken en algemene banken, die ook onroerend goed financieren, wat terughoudender worden, omdat er getwijfeld wordt aan de waarde van het vastgoed en de stabiliteit ervan. Daardoor zie je momenteel in de vastgoedfinancieringen een terugtrekkende beweging van de banken.”

Hij ziet dat de markt aan het stabiliseren is en benadrukt dat de grote groei eruit is. Volgens hem heeft dat twee gevolgen. Ten eerste is het nu lastiger om een financiering te krijgen en ten tweede is de hoogte ervan, áls je de financiering rond krijgt, meer beperkt. Van der Weg legt uit waarom: “Wanneer de waardering van vastgoed oploopt, heeft de bank er vertrouwen in dat de waarde van het pand op de aankoopprijs blijft. Maar als die prijzen stabiliseren, ontstaat er een natuurlijke angst in de markt dat de waarde van het vastgoed gaat dalen. Stel dat een bank voor zeventig procent in een pand financiert en de waarde daarvan is een jaar later met tien procent gedaald, dan heeft die bank per saldo een hoger percentage gefinancierd.”

Als je op dit moment een hypotheek nodig hebt voor je bedrijfspand of voor een pand dat je wilt verhuren, moet je heel goed kijken bij welke partij je moet zijn. Naast de banken zijn er qua alternatieve financieringen nog wel partijen te vinden die het tegen de wenselijke voorwaarden willen financieren en daar kunnen de mensen van Credion uiteraard als geen ander bij adviseren, omdat zij de kanalen kennen en precies weten welke partijen dat zijn.

Prijsverschil door verschillende rendementseisen

Door de groei van de economie is er volgens Van der Weg nog steeds behoefte aan werkkapitaalfinanciering: “Omdat de groei van bedrijven vaak gefinancierd moet worden en dat lang niet altijd uit eigen middelen lukt, zie je nog steeds een groei van alternatieve financierders die zich specialiseren in werkkapitaal. Het is op deze manier tegenwoordig mogelijk om via inkoop-, voorraad- en debiteurenfinanciering (factoring; red.) een handelsstroom tot twaalf maanden toe volledig voor te financieren.”

Omdat de prijs van werkkapitaal enorm uiteen loopt, is het volgens hem ook hier weer zaak om goed te kijken met welke partij je dan in zee gaat. Van der Weg: “Een rekeningcourant bij een bepaalde bank heeft een bepaalde prijs en een heel specialistische factoringoplossing heeft ook een bepaalde prijs, maar daar zit vaak wel een behoorlijk verschil tussen.”

Je moet als ondernemer daarom heel goed bepalen in welke fase je onderneming zich bevindt, of je überhaupt financierbaar bent, wat voor type geld daarbij hoort als het om werkkapitaal gaat en of het vervolgens ook een reële prijs is die je daarvoor moet betalen. Het prijsverschil heeft volgens Van der Weg te maken met de rendementseisen die partijen hebben. Een bank leent tegen een hele lage rente bij de Europees Centrale Bank, waardoor er heel snel winst gemaakt wordt op uitstaande leningen, zodat het voor de klant dus heel voordelig kan zijn. Daartegenover haalt een gespecialiseerde factoringmaatschappij het geld op bij investeringsfondsen die hun rendement willen maken, waarna de kosten en het rendement van de factoringmaatschappij er ook nog eens bijkomen, zodat het zomaar twee of drie keer zo duur kan zijn.

Crowdfunders zijn op zoek naar nieuwe klanten

Bij crowdfunding is er een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer crowdfunders naast particuliere investeerders ook fondsen aantrekken, zodat ze relatief snel een lening kunnen verzorgen. Ze zijn dan niet meer afhankelijk van allerlei individuele investeerders die een klein bedrag storten, maar kunnen een groot deel van de financieringsaanvraag in één keer voldoen vanuit een fonds. Dat vergroot de mogelijkheden en komt de snelheid van de afwikkeling ten goede. Van der Weg ziet daarnaast ook steeds meer variaties komen qua producten in crowdfunding: “Voorheen ging het voornamelijk om bedrijfsleningen, maar tegenwoordig kun je via crowdfunding bijvoorbeeld ook een financiering voor je bedrijfspand regelen en er zijn zelfs vormen van risicokapitaal in achtergestelde leningen ten opzichte van banken. Crowdfunders zijn heel erg op zoek naar nieuwe klanten en om dat te bereiken, ontwikkelen ze nieuwe leningsvormen.”

Bij een achtergestelde lening is, in geval van financiële krapte bij de klant, de bank ten opzichte van de crowdfunder als eerste aan de beurt qua rente en aflossing. Omdat de lening achtergesteld is aan die van de bank, loopt de crowdfunder dus meer risico en is de rente bij deze leningsvorm vaak ook wat hoger.

Geen sores en geen risico

Bij financiële lease ziet Van der Weg in het algemeen een ontwikkeling waarbij ondernemers steeds meer voor gebruik gaan in plaats van voor eigendom. “Dat is een trend die steeds verder doorzet.”, aldus Van der Weg: “Voorheen zag je dat alleen bij de auto en het kopieerapparaat, maar tegenwoordig zie je dat steeds meer bedrijfsmiddelen daarvoor in aanmerking komen; tot en met volledige interieurs aan toe. Vaak is het ook veel efficiënter om te leasen, omdat je er dan ook geen sores van hebt en geen risico loopt qua de afwaardering.”

Zoals eerder gemeld in dit artikel neemt Credion bij elk van deze vier financiële producten een belangrijke sleutelpositie in, omdat haar mensen als geen ander de markten kennen en per product precies weten met welke vraag men bij welke partij moet zijn om zo de juiste op maat gemaakte financiering te verkrijgen.

Klik hier voor het artikel in Het Ondernemersbelang

Weten waar voor u de kansen liggen?

Door het grote aanbod van verschillende financieringsvormen is het niet altijd duidelijk welke financieringsvorm voor u het meest geschikt is. Wij helpen u hier graag bij. Neem contact op met een Credion adviseur bij u in de regio voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tekst: Leo Singor