Honderd procent financiering door middel van lease

Honderd procent financiering door middel van lease

Credion is een landelijk opererende financieringsorganisatie, met ruim zestig vestigingen, die in 2001 is opgericht door Carlo van der Weg en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. Door een uitgebreid netwerk van meer dan negentig geldverstrekkers, kan Credion een slimme bedrijfsfinanciering tegen uitstekend passende voorwaarden garanderen. Bij die geldverstrekkers moet je qua mogelijkheden denken aan bankfinancieringen, lease, factoring, crowdfunding, investeringsmaatschappijen en nog veel meer. Aangeboden financieringspakketten bestaan vaak uit een combinatie van deze mogelijkheden. Van der Weg gaat na het introductie-artikel in een serie van acht artikelen dieper in op bepaalde facetten van bedrijfsfinancieringen. Het eerste artikel van deze serie gaat over financieringen in vastgoed, het tweede artikel gaat over de diverse aspecten van werkkapitaal en in het derde artikel gaat Van der Weg dieper in op het fenomeen crowdfunding. In dit artikel duiken we in de wereld van de lease.

Financiële lease

Van der Weg steekt direct van wal: “Je hebt eigenlijk twee soorten lease, namelijk financial lease en operational lease; ofwel in ‘goed’ Nederlands: financiële lease en operationele lease. Dat is de eerste hoofdindeling die je kunt maken.”

Hij legt uit dat financiële lease uitsluitend een financiering is: “Je koopt een object; bijvoorbeeld een auto of een machine. Als je het aanschaft, is het daadwerkelijk van jou en je vraagt daar een financiering voor in de vorm van een lease.”, aldus Van der Weg: “Het is een lening met een looptijd van een x-aantal jaren waar je rente voor betaalt. Het is een honderd procent financiering op een object wat ook op de balans van je bedrijf staat.”

Bij deze vorm van financiering behouden de leasemaatschappijen, in het geval er geen rente en aflossing betaalt wordt, het recht om het gefinancierde object in beslag te nemen. Daartegenover staat dat het grote voordeel van lease ten opzichte van een banklening is, dat je honderd procent financiering krijgt. Van der Weg: “Als je een machine van een ton aanschaft, krijg je dus ook honderdduizend euro. Qua de lease heb je dan allerlei variaties, waardoor je variabelen in de leasetermijn kunt inbouwen. Je spreekt bijvoorbeeld een looptijd af van vijf jaar waarin je vijftigduizend euro aflost, omdat de machine tegen die tijd ook nog wel vijftigduizend euro waard zal zijn. Je hebt dan de mogelijkheid om na die vijf jaar de machine te verkopen en de opbrengst af te lossen bij de leasemaatschappij of de machine te houden en evengoed de resterende vijftigduizend euro in één keer af te lossen. De eerste vijf jaar heb je dan direct als voordeel dat je maandtermijnen lager zijn, omdat je minder hoeft af te lossen.”

Hij benadrukt dat het belangrijkste kenmerk van financiële lease is, dat het bedrijfsmiddel wat je aanschaft ook daadwerkelijk van jou is.

Operationele lease

Bij operationele lease heb je diezelfde machine ook in je bedrijf staan, maar is het niet je eigendom. De machine is dan van de leasemaatschappij en jij hebt ‘m feitelijk in bruikleen. Het voordeel van operationele lease ten opzichte van financiële lease is, dat je je maandelijkse termijnen betaalt en verder geen kosten hebt aan onderhoud en eventuele reparaties. Bij financiële lease komen die kosten er automatisch wel bij, omdat het gefinancierde object ook daadwerkelijk je eigendom is.

Van der Weg: “Operationele lease komt vaak voor bij kopieerapparaten. De ondernemer betaalt bijvoorbeeld zo’n honderdtachtig euro per maand en de leasemaatschappij zorgt keurig voor het onderhoud en alles wat er bij komt kijken. Na vier jaar wordt de machine opgehaald en start de ondernemer weer met een nieuwe leasetermijn voor een nieuw kopieerapparaat.”

Bij operationele lease wordt de service en het onderhoud dan ook mee gecalculeerd in de leaseprijs en is het daardoor qua maandelijkse termijnen een duurdere vorm van lease dan financiële lease.

Vendor leasing

Het leasecontract kan ook tot stand komen door tussenkomst van een verkoper of leverancier van het product. In dat geval noem je het vendor leasing. Van der Weg: “Wat je tegenwoordig veel ziet is dat ondernemers klanten krijgen die zeggen ‘Goh, ik wil dat product van jou eigenlijk wel hebben, maar ik kan het niet betalen Kan ik het ook per maand betalen?’ De vendor lease wordt dan gesloten met de ondernemer. De financiering wordt gesloten óp de klant, maar de verantwoordelijkheid richting de leasemaatschappij en het terugkooprecht ligt bij de ondernemer. Voor heel veel bedrijven is dit een mooie leaseconstructie, omdat ze daarmee hun eigen sales kunnen promoten.”

Als de leaseovereenkomst gesloten is, krijgt de ondernemer in één keer het totaalbedrag van de leasemaatschappij op z’n rekening gestort en de klant betaalt een maandelijkse termijn aan die maatschappij. Het voordeel voor de leasemaatschappij is dat de ondernemer op die manier leaseconstructies verkoopt én betrokken wordt in het risico. Want als de klant de maandelijkse termijn niet meer betaalt, krijgt de leasemaatschappij evengoed haar geld, omdat de ondernemer het product met een terugkoopverklaring kan ophalen bij de klant. Door die machine daarna aan een ander te verkopen, kan de ondernemer het restant van het af te lossen bedrag aan de leasemaatschappij voldoen.

De toegevoegde waarde van Credion

Het grote voordeel voor een bedrijf om bedrijfsmiddelen te leasen in plaats van er eigen geld in te steken of een financiering aan te vragen bij een bank of een alternatieve financierder, is het feit dat je een honderd procent financiering krijgt en dat je het geld wat je anders in die bedrijfsmiddelen moet steken nu kunt gebruiken voor bijvoorbeeld werkkapitaal of andere zaken. Je krijgt iets wat je nodig hebt en het wordt voor honderd procent gefinancierd. En door de vaste leasetermijnen per maand weet je precies waar je de komende jaren aan toe bent.

Van der Weg gaat dieper in op wat je dan als ondernemer zoal kunt leasen: “Je kunt tegenwoordig je complete bedrijfsinterieur leasen. Telefoons, bureaustoelen, kopieerapparaten, computers en zelfs software. Alles wat je maar kunt bedenken wat tastbaar is, voorzien is van een typenummer en onder roerende goederen valt kun je leasen.”

Volgens hem is het een vorm van financieren die tegenwoordig steeds meer wordt toegepast; niet alleen op auto’s en ander rollend materieel, maar steeds breder op bedrijfsmiddelen in het algemeen, omdat je daardoor heel efficiënt met je financiële middelen kunt omgaan.

Voordat je als ondernemer de lease aangeboden krijgt, vindt er uiteraard een financiële analyse van je bedrijf plaats om te kijken of je onderneming kapitaalkrachtig genoeg is om de leasetermijn te betalen. En bij operationele lease, wanneer de spullen niet op de balans staan en dus niet van jou zijn, is het tegenwoordig verplicht om de leasecontracten in je jaarrekening op te nemen, zodat mensen extern ook weten dat je naast je eigen bedrijfsmiddelen ook over diverse bedrijfsmiddelen beschikt waar je wel financiële verplichtingen voor hebt, maar die niet van jou zijn.

Bij de financiële analyse komen we automatisch terecht bij de toegevoegde waarde van een Credion adviseur. Van der Weg: “Onze adviseurs gaan kijken wat je in verband met de kosten allemaal nodig hebt, of je het kunt betalen en bij welke leasemaatschappij we welke vorm van lease tegen de beste voorwaarden voor jou kunnen realiseren. Want in die leaseconstructies zitten veel variabelen. Er zit niet alleen een prijsverschil in financiële en operationele lease, maar je hebt ook prijsverschillen in aflossingsstructuren en doorberekende rentes et cetera. En als je met een specialistische machine te maken hebt, is het echt wel een maatwerkproces om te kijken hoe het zit met de aanschafwaarde ten opzichte van de boekwaarde over een x-aantal jaren en wat voor leasetermijnen daar tegenover gesteld worden. Dat soort zaken spelen allemaal een rol in het vinden van de juiste leaseovereenkomst.”

Klik hier voor het artikel in Het Ondernemersbelang

Weten waar voor u de kansen liggen?

Door het grote aanbod van verschillende financieringsvormen is het niet altijd duidelijk welke financieringsvorm voor u het meest geschikt is. Wij helpen u hier graag bij. Neem contact op met een Credion adviseur bij u in de regio voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tekst: Leo Singor