Wat kan Fintech betekenen voor vrouwelijke ondernemers in het huidige financieringslandschap?

Wat kan Fintech betekenen voor vrouwelijke ondernemers in het huidige financieringslandschap?

Vrouwelijk ondernemerschap stijgt; eind 2018 is 1 op de 3 ondernemers vrouw. Wat is hun ervaring in het aantrekken van bedrijfsfinanciering?

In de afgelopen jaren is het percentage vrouwelijke ondernemers in Nederland toegenomen. Onderzoek van het CBS toont aan dat in 2018 ongeveer 35% van de ondernemers vrouwelijk is. Maar wat is hun ervaring in het aantrekken van bedrijfsfinanciering? Want ondanks het stijgende percentage, hebben verschillende studies geconstateerd dat vrouwelijke ondernemers minder vaak worden goedgekeurd voor zakelijke investeringen dan mannen. Zo blijkt uit onderzoek van Harvard dat investeerders bij pitches de voorkeur geven aan mannelijke ondernemers. Ook Prins Constantijn deed recentelijk nog zijn beklag in het Financieel Dagblad, waar het artikel opent met: “Prins Constantijn hekelt de ‘onbewuste vooroordelen’ van veel investeerders tegenover vrouwelijke ondernemers.” Hier tegenover gesteld, uit een onderzoek van Van Lanschot, blijkt echter ook dat vrouwen voorzichter zijn ingesteld in het ondernemen en hierdoor minder geneigd zijn om een grote investering als een bedrijfslening aan te gaan.

Non-bancaire financiering

Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de financieringsmogelijkheden buiten de bank. Deze non-bancaire financieringsvormen worden ook wel aangeduid met de term ‘alternatieve financiering’. Alternatieve financiering behelst dus alle vormen van financiering die niet door de traditionele bank verstrekt worden. Voorbeelden hiervan zijn leasing, factoring, crowdfunding en online financiering. Verbeterde toegang tot non-bancaire financiering voor ondernemers is een belangrijk agendapunt geworden voor politiek en ondernemersbelangenorganisaties. Een onafhankelijk financieel adviseur kan een ondernemer goed wegwijs maken binnen de alternatieve bedrijfsfinanciering.

 

Joannke Mels - Credion Amsterdam N&VB

Joanneke Mels is zo’n onafhankelijke adviseur bij Credion Amsterdam N&VB. “Ondernemers vertellen ons hun dromen en ambities én wat ze nodig hebben om deze te realiseren. Daarbij maakt het niet uit of een ondernemer man of vrouw is. Als Credion adviseur spelen wij een adviserende en bemiddelende rol bij het vinden van passende bedrijfsfinancieringen voor deze ondernemers. Non-bancaire financieringen spelen hierin een grote rol. Vrouwelijke ondernemers vinden steeds meer de weg naar Credion, al zijn ze nog  sterk in de minderheid. In 2018 was 7% van de ondernemers die bij Credion aanklopte vrouw. Hopelijk brengt een nieuwe generatie ondernemers hier verandering in. Saillant detail is dat het percentage vrouwelijk adviseurs bij Credion landelijk rond de 9% ligt. Ook dit mogen er in de toekomst meer worden.”

 

Niels Turfboer - Spotcap

Niels Turfboer is directeur bij alternatief financier Spotcap. Spotcap verstrekt zakelijk krediet aan ondernemers. “Alternatieve financiering biedt diverse voordelen aan ondernemers, zoals de continuïteit van het bedrijf te behouden of te groeien. Spotcap is een goede uitkomst voor wie extra werkkapitaal nodig heeft. Spotcap werkt geheel online en met een eenvoudig aanvraagproces. Onze kredietanalisten maken gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat we zeer snel en accuraat analyses op de bedrijfssituatie kunnen uitvoeren. Spotcap kijkt met name analytisch naar de financiële positie van een onderneming en voert kredietanalyses uit op basis van data. Dit maakt ons kredietverleningsproces betrouwbaar en objectief. Daarbij leent Spotcap nooit een hoger bedrag uit dan een onderneming aankan, dit kunnen we ook tot in de puntjes analyseren met onze technologie.”

 

Jessica Mulder - Mills Fashion Company

Jessica Mulder is vrouwelijk ondernemer en eigenaresse van een groothandel voor dameskleding. Het bedrijf, genaamd Mills Fashion Company, startte met één fashionlabel. Door de groei van het bedrijf was er behoefte aan extra werkkapitaal. “Zo zijn we bij fintech-kredietverstrekker Spotcap uitgekomen. Onze accountant was al bekend met ze en ook wij hadden er direct een positief gevoel bij. De financiering was snel rond.”

 

Fintech als alternatieve financieringsvorm

Fintech staat voor financiële technologie. Bedrijven die technologie inzetten ten behoeve van hun financiële dienstverlening noem je fintechs. Je kunt hierbij denken aan betaalapps als Tikkie, payment providers als Adyen, maar ook aan zakelijk kredietverstrekkers voor ondernemers. Fintech kan dus ook een vorm van alternatieve financiering zijn. Er zijn tegenwoordig tal van kredietverleners die de mogelijkheid bieden om online jouw zakelijk financiering aan te vragen, zonder tussenkomst van fysieke afspraken of papierwerk. Deze bedrijfsfinanciers analyseren jouw bedrijfssituatie op basis van data en beoordelen je kredietwaardigheid met slimme technologie.

De rol van fintech in toegang tot bedrijfsfinanciering voor vrouwelijke ondernemers

In de wereld van zakelijke financiering werkt een meerderheid aan mannen, wat kan leiden tot een ongebalanceerde man-vrouw verhouding en bewuste of onbewuste vooroordelen. Sinds de opkomst van fintech-kredietverstrekkers is er meer ruimte voor financiële inclusie in bedrijfsfinanciering gekomen. Hoewel er nog veel werk aan de winkel is op het gebied van inclusieve toegang tot zakelijke financiering, schuift de financiële sector zeker in de goede richting. Fintechs die bedrijfsfinanciering aanbieden, nemen automatisch een meer neutrale positie in, door analyses op basis van data uit te voeren en niet op basis van pitches of businessplannen.

Hoewel een grotere financiële inclusie voor vrouwen misschien een onbedoeld resultaat is van de fintech-evolutie, is het een uitkomst die de industrie verder zou kunnen omarmen om de bewustwording te vergroten. Het dichten van de kloof in financiële inclusie en het bevorderen van een meer gelijk speelveld voor vrouwelijke ondernemers leidt tot positieve economische en sociale effecten. Educatie over verschillende alternatieve financieringsvormen plus het vergroten van het bewustzijn van de gender-neutrale positie van fintech, kan structurele barrières bij vrouwelijk ondernemers wegnemen waardoor vrouwelijk ondernemerschap optimaal gevoerd kan worden.

Bron: Ondernemersbelang