Samen een objectieve overname-, waarderings- en financieringsspecialist

Samen een objectieve overname-, waarderings- en financieringsspecialist

‘Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.’Deze quote van de schrijver Oscar Wilde is groot uitgemeten te lezen op de muur in het kantoor van managing partner Martin Nicolai RA RV van Credion & Valor Corporate Finance. Is het een reminder om in gedachten te houden waar het werkelijk om gaat?

„Bij ons werk is de waardebepaling van een bedrijf een kernactiviteit, maar de belangrijkste waarde waar we mee te maken hebben, is vaak niet de materiële waarde. De emoties met betrekking tot, bijvoorbeeld, een familiebedrijf, of emoties rondom de toekomst van de mensen van het bedrijf spelen een grote rol. Het gaat niet alleen om de aandeelhouders maar om alle stakeholders, partijen die betrokken zijn bij de onderneming.”

Een afwisselend bestaan

Martin legt uit dat de waarde van een bedrijf niet alleen wordt bepaald door enkel de activa en passiva. Het zijn vele factoren die het succes van een bedrijf en daarmee de waarde bepalen. „Stel een bedrijf is afhankelijk van één grote klant. Wat gebeurt er als deze klant wegvalt? Dat risico laat je meewegen bij de waardebepaling. Een ander voorbeeld, een bedrijf importeert grondstoffen uit Rusland. Hoe gegarandeerd is deze stroom van grondstoffen vanuit een land waarbij de situatie instabiel en onzeker is? Wat zijn alternatieven? Na een uitgebreid en objectief onderzoek kom je tot een gewogen eindresultaat. Daar is gedegen kennis voor nodig van de onderneming en de markt. Het is geen optelsommetje.”

Moeilijke omstandigheden

Waardebepaling vindt regelmatig plaats bij lastige en vaak emotionele kwesties: een echtscheiding waarbij het bedrijf verdeeld moet worden tussen ruziënde aandeelhouders of een bedrijfsovername. Regelmatig ook vragen advocaten om een waardebepaling in een juridisch geschil. „Zorgvuldigheid,  objectiviteit en integriteit zijn belangrijke voorwaarden om tot goede resultaten te komen.”

Een financiering vinden hoeft niet moeilijk te zijn. Ondernemerschap, goede ideeën uitwerken, een winstgevend product in de markt zetten, een nieuwe weg inslaan met het bedrijf (turnaround), het kan meestal niet zonder een financiële impuls. Volgens Martin denken veel ondernemers dat het vinden van financieringen moeilijker is geworden. „We hebben een crisis achter de rug. Banken staan onder strenger toezicht en zijn voorzichtiger geworden.”

Maar waar een leegte ontstaat, komen andere partijen die leegte opvullen. Crowdfunding is een voorbeeld van zo’n relatief nieuwe manier van financieren.  Crowdfundinstellingen zijn enorm geprofessionaliseerd en hebben een netwerk van tienduizenden investeerders. Microfinanciering is voor starters een andere wijze om startkapitaal te krijgen. Factoring is een mogelijkheid om verkoopfacturen direct te laten uitbetalen. Voor grotere bedragen en bij klanten die wat trager zijn met het betalen van facturen, kan dit de cashflow op orde houden. „Wij hebben zo’n negentig financieringsbronnen waar we uit kunnen putten. Vaak maken we gebruik van meerdere financieringsbonnen, stapelen noemen we dat. Voorwaarde is natuurlijk dat de ingediende plannen goed zijn, maar daarbij coachen wij de ondernemers.”

Alles in één huis is een groot voordeel voor ondernemers

Dat Credion & Valor partners zijn geworden is volgens Martin een groot voordeel voor ondernemers. „Al in een vroeg stadium kan ik, samen met managing partner René van de Graaf van Credion, goed de kans op financiering inschatten. Dat biedt zekerheid en dat is belangrijk voor ondernemers, want risico kost geld.”

Meer weten?

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? Laten we eens kennismaken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met uw regionale Credion vestiging. Na dit kennismakingsgesprek weet u wat uw mogelijkheden zijn en waar uw kansen liggen.