Leaseplan Nederland, Credion en Arvato Financial Solutions bij groep nieuwe deelnemers Betaalme.nu

Leaseplan Nederland, Credion en Arvato Financial Solutions bij groep nieuwe deelnemers Betaalme.nu

Leaseplan Nederland, Credion Associatie, Arvato Financial Solutions, de Vereniging voor Credit Management (VVCM), het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) en Van Ham Tenten en Podia hebben zich aangesloten bij Betaalme.nu. Dat brengt het aantal organisaties dat meedoet aan het initiatief om leveranciers uit het mkb sneller te betalen op 56. De deelnemers betalen hun kleinere leveranciers uit het mkb gemiddeld binnen 30 dagen, zo blijkt uit rapportages over 2017.

Om te laten zien dat ze doen wat ze beloven, rapporteren de deelnemende bedrijven regelmatig aan Betaalme.nu over hun betalingsgedrag. Uit die rapportages blijkt dat voor zo’n 200.000 kleine leveranciers (die elk jaarlijks tot € 50.000 factureren) van deelnemers aan Betaalme.nu in 2017 een betalingstermijn van maximaal 30 dagen werd gehanteerd. In 2016 waren dat er 131.000. Het bedrag aan facturen dat hiermee is gemoeid is gestegen van €1,3 miljard in 2016 tot € 2,2 miljard afgelopen jaar.

€30 miljard aan facturen

Als ook facturen worden meegerekend van grotere leveranciers uit het mkb (die aan een afnemer meer dan 50.000 per jaar factureren), waren er in 2017 bij elkaar zo’n 230.000 leveranciers waarvoor Betaalme.nu-deelnemers een betalingstermijn van 30 dagen hanteerden. Die termijn geldt voor € 30 miljard aan facturen per jaar.

“Deelnemers van Betaalme.nu betalen hun leveranciers uit het mkb beduidend sneller dan de 43 dagen die grote bedrijven er gemiddeld over doen, zoals bleek uit ons recent gepubliceerde onderzoek”, zegt Joost van den Hondel, initiatiefnemer van Betaalme.nu. “De aanscherping van de wet vorig jaar heeft tot nu toe helaas niet geleid tot betere betaaltermijnen voor het mkb. Wij hopen dat bedrijven in Nederland het voorbeeld van onze deelnemers volgen en uit eigen beweging hun betaalgedrag verbeteren, en dat ze zich ook aansluiten bij Betaalme.nu. Dan hoeft een strengere wet niet nodig te zijn.”

Financiële gezondheid van de hele bedrijfsketen

Wanneer grote bedrijven hun leveranciers op tijd betalen, stellen zij hen daarmee in staat om op hun beurt hun eigen leveranciers tijdig te betalen. Op die manier spelen grote bedrijven een prominente rol bij de financiële gezondheid van de hele bedrijfsketen. “Wij hanteren korte betaaltermijnen, want goed betaalgedrag begint bij jezelf”, zegt René Keijzer, Finance Manager van Arvato Financial Solutions Benelux. “Het op tijd betalen van het mkb zou de ‘nieuwe’ standaard moeten zijn en ook wij steunen dit initiatief van harte.”

“We ondersteunen Betaalme.nu uit respect voor het ondernemerschap van onze toeleveranciers en klanten uit het mkb en de hoge kwaliteit van de dienstverlening die zij leveren”, zegt Erik Henstra, Managing Director van Leaseplan Nederland. “Betaalme.nu draagt bij aan het vergroten van de liquiditeit van mkb-ondernemingen, die een belangrijke basis voor de Nederlandse economie vormen.”

Fatsoenlijke betaaltermijnen

“Liquiditeit is essentieel voor het mkb om te kunnen blijven ondernemen en groeiambities waar te maken”, zegt Jacob Nammensma van Credion Associatie, specialist in het adviseren van mkb-ondernemers over het realiseren van liquiditeit. Daarbij hebben zowel grote afnemers als hun leveranciers elk een verantwoordelijkheid, benadrukt hij. “Een gezonde liquiditeitspositie begint met fatsoenlijke betaaltermijnen en een goede debiteurenadministratie.”

Mkb’ers zijn geen banken

Hoe langer grote bedrijven wachten met betalen van hun leveranciers, hoe meer risico’s ze afwentelen op het mkb. “Wij vinden dat alle bedrijven hun facturen op tijd moeten betalen; mkb’ers zijn geen banken. Heeft een bedrijf extra liquiditeit nodig, dan moet het naar een bank of andere kredietverstrekker gaan”, zegt Martijn van den Broek, directeur van Van Ham Tenten & Podia. “Ons uitgangspunt is om binnen acht werkdagen te betalen en indien mogelijk nog sneller – maar nooit later dan dertig dagen. Als iedereen dit gaat doen, zal het onze economie ontzettend versterken.”

Over Betaalme.nu

Betaalme.nu is erop gericht om voor het mkb makkelijker toegang tot liquiditeit te realiseren door geld vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is dat minimaal 500 van de grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief aansluiten. Deelnemende bedrijven stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het mkb sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren. Betaalme.nu is in november 2015 van start gegaan met steun van het ministerie van Economische Zaken, en wordt sinds 2018 ondersteund door MKB-Nederland.

De huidige deelnemers van Betaalme.nu zijn:
HEINEKEN Nederland, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, NS, TomTom, Rabobank, ING, ABN Amro, PGGM, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, ABP, APG, Cargill, Achmea, Enexis, Gasunie, Nederlandse Energiemaatschappij, ISS, Van Oers United, USG People, PostNL, Rijk Zwaan, Koninklijke Philips Nederland, Shell, ProRail, NAM, HVC, Wereldhave, de Gemeente Rotterdam, Olympia, Vion, Unilever Nederland, Basiq Dental, Van Lanschot, NIBC Bank, Royal Cosun, Intrum Justitia, KvK, asr, Volksbank, SAP, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Vopak, MN, Nedflex, Zicht adviseurs, MKB-Nederland, Leaseplan Nederland, Credion, Arvato Financial Solutions, Van Ham Tenten & Podia, de VVCM en het VCMB. De manifesten waarin de bedrijven aangeven hoe ze hun deelname in de praktijk brengen, staan op de website van Betaalme.nu.

Bron: Betaalme.nu