Stapelen van financieringen

Stapelen van financieringen

“De tijd dat je als ondernemer op vrijdagmiddag een sigaar rookte met de plaatselijke bankdirecteur en dat dan op maandagochtend je bedrijfsfinanciering rond was, ligt ver achter ons!”

1,4 miljard euro aan bedrijfsfinancieringen

Aan het woord is Carlo van der Weg, directeur van Credion Associatie BV, die in een interview met Hét Ondernemersbelang duidelijk maakt wat er veranderd is in de markt van de bedrijfsfinancieringen en waarom het voor een ondernemer belangrijk is om zich te wenden tot een adviseur met verstand van zaken.

En hij heeft recht van spreken, want hij staat aan het hoofd van een organisatie met ruim honderd adviseurs, verdeeld over achtenvijftig vestigingen in het land, van waaruit in 2017 voor 1,4 miljard euro aan bedrijfsfinancieringen gerealiseerd is.

Dat is vijftien procent van het totale marktaandeel. Dan mag je jezelf een grote speler in de markt noemen.

“Je kunt het zo gek niet bedenken”

Credion is een adviesorganisatie en geen kapitaalverstrekker, wat inhoudt dat haar klanten geadviseerd worden qua mogelijke bedrijfsfinancieringen en er vanuit de organisatie bemiddeld wordt tussen hen en de financiële instanties.

“Wij structureren de financieringen en brengen ze onder bij partijen als de Rabobank tot aan de particuliere investeerder en alles wat je daartussenin kunt vinden. We hebben op dit moment ruim tachtig partijen waar we afspraken mee hebben gemaakt om financieringen te organiseren voor bedrijven.”, aldus Van der Weg.

Bij die partijen moet je qua mogelijkheden denken aan bankfinancieringen, lease, factoring, crowdfunding, investeringsmaatschappijen en nog veel meer. Aangeboden financieringspakketten bestaan vaak uit een combinatie van deze mogelijkheden. Van der Weg:"Je kunt het zo gek niet bedenken."

Het ontstaan van Credion

Op mijn vraag hoe Credion in de markt gekomen is, antwoordt Van der Weg: “Ik was bankier bij de Friesland Bank en kreeg op een gegeven moment het idee om in zelfstandigheid en onafhankelijk van een bank of een financierder bedrijven te gaan adviseren, omdat ik toen al zag dat ondernemers vaak financieringsbehoeften hebben die verder gaan dan de oplossingen van de gemiddelde bank. Daarbij komt dat het de ondernemer vaak aan kennis ontbreekt wat betreft de financiële markt. Hij kent die markt niet voldoende en heeft geen idee van de hoeveelheid voorhanden zijnde mogelijkheden. Daardoor kreeg ik destijds heel sterk de behoefte om ondernemers in de breedte te kunnen helpen en zo is in 1999, in samenwerking met andere deskundigen, het concept Credion ontwikkeld.”

Men nam de tijd om alles gedegen voor te bereiden en uit te werken en in 2001 kwam het bedrijf formeel met de eerste adviseurs in de markt, met als doel bedrijven aan de meest optimale financiering te helpen.

Stroomversnelling

Door de kredietcrisis ging alles in een stroomversnelling. Vanaf 2009 ging de hele financieringsmarkt op slot, aldus Van der Weg. “Banken waren terughoudend en eigenlijk gewoon dicht wat betreft bedrijfsfinancieringen, waardoor de weg naar alternatieve financieringen open kwam te liggen.” Volgens hem is er vooral sinds 2012 heel veel alternatief geld voor mkb-bedrijven ontstaan met allerlei nieuwe producten waaronder het eerder genoemde lease, factoring en crowdfunding. De partijen die dit soort financieringsproducten leveren, hebben geen kantoren met eigen distributiekanalen en zoeken daarom in de markt aansluiting bij gedegen adviseurs om zo hun producten bij de lokale ondernemer te krijgen. Omdat Credion in die tijd al een landelijke speler was met kantoren in alle provincies, kwam de organisatie, met al haar expertise qua alternatieve financieringen, snel in beeld bij deze partijen.

De traditionele banken

Van der Weg: “Toen kreeg je een heel positief vliegwiel, want er kwam steeds meer alternatief geld beschikbaar voor ondernemers waar Credion de distributie voor mocht verzorgen. Enerzijds konden we steeds meer bedrijven aan een financiering helpen en anderzijds trokken we steeds meer mensen aan van banken en andere financieringsinstellingen die ook graag mee wilden werken.”

Behalve de vele alternatieve partijen, behoren ook de traditionele banken zoals de ABN-AMRO, de Rabobank, de ING en de SNS Bank, tot de club van financierders. Deze traditionele banken zijn volgens Van der Weg nog steeds betrokken bij zo’n 60% van alle financieringen.

De kracht van Credion

De basisfinanciering bij een bank is nog altijd de goedkoopste oplossing voor een bedrijf. Omdat deze financiering echter lang niet altijd afdoende en/of passend is, heeft Credion als specialiteit om dan te zoeken naar combinatie-pakketten. Er wordt bijvoorbeeld een deel via de bank gefinancierd, een deel via crowdfunding en een deel via lease factoring om op die manier tot het ideale financieringspakket te komen. Dit noem je ‘stapelen van financieringen’.

Hier kom je volgens Van der Weg direct bij de kracht van Credion: “Op basis van kennis kunnen wij heel goed analyseren waar de ondernemer het geld voor nodig heeft, wat de financiële positie van  het bedrijf is, waar de groeimogelijkheden liggen en hoeveel kapitaal er nodig is. De totaal-analyse levert dan een plan op van waaruit de adviseurs van Credion exact weten welke combinatie ze moeten maken met welke producten. Zo komen we, met daarbij de benadering van de juiste partijen, tot de goedkoopste op maat gemaakte financiering voor de ondernemer.”

Een belangrijk detail hierbij is dat Credion zich laat betalen door de ondernemer die gebruik maakt van haar advies en diensten en niet, op basis van provisie, door de financieringsinstellingen. Hierdoor wordt belangenverstrengeling voorkomen en is de organisatie totaal onafhankelijk van de geldverstrekkers waardoor ze voor haar klanten de meest voordelige financiering kan realiseren.

Een sterke inkooppositie bij alle financieringsinstellingen

Als ondernemer kun je bij een financieringsaanvraag eigenlijk niet meer zonder een adviseur die alle ins en outs van de financiële markt kent. Financiering is een vak geworden. Het is zelfs zo dat diverse alternatieve financieringsmaatschappijen niet direct geld aan de ondernemer verstrekken, maar uitsluitend werken via een gekwalificeerde adviseur die als tussenpersoon tussen hen en de ondernemer opereert.

"In alle categorieën zitten meerdere partijen”, legt Van der Weg verder uit. “Als je bijvoorbeeld een machine wilt leasen, hebben we daar niet één leasemaatschappij voor, maar een stuk of vijf. De één is net iets beter als het om een drukpers gaat en de ander heeft de kraan als specialiteit. En omdat wij dat allemaal weten, werken we in de ene situatie met leasemaatschappij A en in de andere situatie met leasemaatschappij B. Zo geldt dat ook voor crowdfunding. Als je horecaondernemer bent, heb je een andere behoefte dan wanneer je een adviesorganisatie hebt. En omdat we op dat terrein ook over zo’n zes partijen beschikken, met allemaal weer hun eigen specifieke voorwaarden, kunnen we via die geldverstrekkers ook weer heel doelgericht werken voor onze klanten.”

Omdat Credion zoveel financieringen in het land bewerkstelligt, heeft de organisatie een sterke inkooppositie bij alle financieringsinstellingen waardoor haar klanten een scherp aanbod krijgen met bijbehorende kortingen op prijzen en tarieven.

Een gezonde economie

De directeur van Credion ziet duidelijk een verschuiving van de redenen bij de aanvragen ten opzichte van zo’n acht jaar geleden. Toen was volgens hem het geluid vaak “Het water staat me tot aan de lippen! Kunnen jullie me helpen?” Terwijl bedrijven tegenwoordig weer investeren in machines, nieuwbouw, overnames van andere bedrijven, et cetera.

Kortom, in de financieringsaanvragen is duidelijk te zien dat er in Nederland sprake is van een gezonde economie.

www.credion.nl

Klik hier voor het artikel op Het Ondernemersbelang.

Bron: Het Ondernemersbelang | Tekst: Leo Singor