Bij Mogelijk financieren investeerders zakelijk vastgoed van ondernemers

Bij Mogelijk financieren investeerders zakelijk vastgoed van ondernemers

“We zijn ontzettend trots op de samenwerking die wij hebben met Credion”, vertelt Maarten Rövekamp. Hij is één van de oprichters van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Mogelijk brengt zakelijke hypotheken tot stand tussen investeerders en ondernemers.

“We zijn ongeveer twee jaar geleden met ons concept gestart. We hadden nooit kunnen vermoeden dat het in korte tijd zo’n succes zou worden.” Mogelijk bracht in twee jaar tijd voor bijna 45 miljoen aan aktes tot stand. “Ik denk dat we precies op het goede moment zijn begonnen. Wij kunnen ondernemers die behoefte hebben aan een zakelijke hypotheek heel snel helpen en aan de andere kant vullen we de behoefte in van een specifieke groep investeerders die kapitaalbehoud belangrijker vinden dan maximaal rendement.”

Onroerend goed als veilig onderpand

Mogelijk Vastgoedfinancieringen brengt zakelijke hypothecaire leningen tot stand tussen € 50.000,- en € 500.000,-. Een investeerder leent geld uit aan een ondernemer. Hiervoor krijgt de investeerder het eerste hypotheekrecht op het pand. Er is altijd één investeerder op één hypotheekakte. De ondernemer (geldlener) brengt eigen geld in en tekent privé mee. Mogelijk Vastgoedfinancieringen bemiddelt en voert de administratie. De investeerder sluit via de notaris een 1-op-1 geldleenovereenkomst met hypotheekakte en wettelijke waarborgen. Investeerder en geldlener zijn niet anoniem.

Boetevrij tussentijds aflossen

Een ondernemer die een zakelijke hypotheek nodig heeft, kan terecht bij Mogelijk. Gekeken wordt onder andere naar kwaliteit, alternatieve aanwendbaarheid, ligging, zakelijkheid en de waarde van de leensom in verhouding tot de waarde van het object. Rövekamp: “Bij ons telt de waarde van het onderpand veel zwaarder dan de jaarrekening. Groot voordeel voor ondernemers is dat we heel snel kunnen schakelen, vanaf het moment van akkoord op de offerte, het vinden van een investeerder en het daadwerkelijk passeren van de hypotheekakte zit regelmatig slechts een week. Daarnaast kunnen ondernemers boetevrij op elk gewenst moment extra aflossen.”

Via site opties nemen of claimen

Iedere dinsdag om 9:00 uur worden nieuwe investeringsaanbiedingen gepubliceerd op de website van Mogelijk zodat het netwerk van investeerders hier kennis van kan nemen. Investeerders kunnen direct via de website opties nemen of een investeringsaanbieding claimen. Als dit gebeurt, dan wordt er een afspraak ingepland bij de notaris waarna de akte zal passeren.

Win-winsituatie

“We zijn ontzettend blij met de samenwerking met Credion. Enerzijds omdat zij via ons ondernemers kunnen helpen aan een zakelijke hypotheek. Anderzijds heeft Credion investeerders in het netwerk voor wie deze manier van investeren interessant is. Klanten die via Credion gebruik maken van Mogelijk Vastgoedfinancieringen ontvangen een korting op de behandelingskosten. Een win-winsituatie voor alle partijen”, besluit Rövekamp.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met uw Credion-adviseur in de regio.