Subsidie advieskosten voor MKB-ondernemingen in Friesland

Subsidie advieskosten voor MKB-ondernemingen in Friesland

Heb je als MKB-ondernemer plannen om je bedrijf verder te brengen op het gebied van strategie, innovatie of HR? Een nieuwe voucherregeling van de provincie Friesland biedt een kans om MKB-ondernemers hiermee op weg te helpen! Vanaf 20 maart 2018 is het mogelijk om een dergelijk voucher aan te vragen en zo € 2.500 te besparen.

Doel

Groei verder met je bedrijf. Mkb’ers in de provincie Fryslân kunnen subsidie ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. 50% van de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen zijn subsidiabel. Er is een apart subsidiebudget voor projecten gericht op strategische HR.

Het doel van de nieuwe regeling is innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb-ondernemers in de provincie Friesland, waarbij de effecten van het te subsidiëren project direct neerslaan in de provincie Friesland.

Voor wie?

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincie Friesland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die zien op:

a. bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan;
b. innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
c. het opstellen van een strategisch HR-beleidsplan en/of de implementatie hiervan;
d. deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR-taken en/of medewerkers die HR-taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR-functionarissen.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten met een minimum van 500 euro en een maximum van 2500 euro. Het subsidieplafond is vastgesteld op 900.000 euro, waarvan 600.000 euro voor innovatie en bedrijfsontwikkeling en 300.000 euro voor strategische HR.

De voucherregeling loopt van 20 maart tot en met 31 december 2018.

Meer weten?

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Credion adviseur voor meer informatie en bekijk welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf.