Subsidie advieskosten voor MKB-ondernemingen in Overijssel

Subsidie advieskosten voor MKB-ondernemingen in Overijssel

Middelgrote en kleine bedrijven (MKB) zijn de motor van de Overijsselse economie. MKB’ers zijn ondernemers, die groeikansen creëren, nieuwe markten zoeken en innovatieve ideeën lanceren. Daar is ondernemerszin voor nodig en ….. financiering.

Het vinden van financiering blijft echter een uitdaging voor veel ondernemers, maar er is meer kapitaal beschikbaar dan wordt gedacht. Maar welke financieringsvorm past nu bij u en uw bedrijf?

Subsidieregeling

Bent u MKB-ondernemer (met rechtspersoonlijkheid) en gevestigd in Overijssel? Dan is er goed nieuws. De provincie Overijssel heeft € 100.000 vrijgemaakt voor MKB-bedrijven die zich hebben laten adviseren. Subsidieregeling ondersteuning financiering MKB-ondernemingen helpt u om uw kans op het vinden van een passende financiering te vergroten.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor ondersteuning bij:

  • het opstellen of het verbeteren van een investeringsplan voor een investeringsproject;
  • het verkrijgen van financiering voor een investeringsproject.

De ondersteuning moet worden uitgevoerd door een deskundige met aantoonbare ervaring op het gebied van het opstellen van een investeringsplan of financiering van een investeringsproject.

De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 3000 euro per aanvraag. Een onderneming kan maximaal één keer subsidie ontvangen voor ondersteuning voor het opstellen of verbeteren van een investeringsproject en één keer voor ondersteuning bij het verkrijgen van een financiering voor een investeringsproject. In totaal dus maximaal 6000 euro.

Meer weten?

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Credion adviseur voor meer informatie en bekijk welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf.