De brug tussen kapitaal en de ondernemer

De brug tussen kapitaal en de ondernemer

Samen met zijn compagnon Harm Wierda richt Mark Hetsen (Credion) zich op vijf-voor-twaalfsituaties en het financieren van bedrijven binnen, maar vooral ook buiten de bouw. Zij slaan de brug tussen kapitaal, wat er volgens Mark voldoende aanwezig is, en de ondernemer.

Mark loodst, naar eigen zeggen, ondernemers door de wirwar van initiatieven op het gebied van financiering: ‘We merken dat banken zich sterk terug trekken. Dat is geen nieuws. Vanuit Credion hebben we meer mogelijkheden dan puur het bancaire circuit om innovaties, overnames en dergelijke te financieren. Zo kunnen ondernemers ondernemer zijn in plaats van een halve bankier. We gaan in gesprek met de ondernemer en beoordelen of het een haalbare case is. Als dat zo is kunnen we een contract sluiten om de financiering rond te krijgen. Er zijn veel alternatieven mogelijk, buiten de gevestigde orde. Veel alternatieve partijen hebben geen front-office en dat gedeelte nemen wij dan over als tussenpersoon.’

Bank wordt weer bank

Over vijf jaar is de bank gewoon weer bank, denkt Mark: ‘Banken hebben dan geen gezicht meer in de markt, maar zetten geld uit via mensen zoals wij. Ze handelen op een zeer kosten efficiënte manier hun aanvragen af, maar het commerciële stuk laten ze bij intermediairs. Net als de overheid zijn banken bezig om in de kosten te snijden. Het natuurlijk altijd de vraag of het ook echt zo gaat gebeuren, maar daar zie ik een rol voor ons als Credion. De consument en ondernemer gaan veel meer gewend raken aan digitalisering, informatie is overal te vinden, maar wij zijn nodig om strategisch in te schieten en informatie toe te passen. Bij een aantal bedrijven zijn wij te laat aan boord gekomen, dat is jammer, want dat maakt het heel moeilijk om nog een verschil te maken in herstructurering. Dat een ondernemer niet wordt overgeleverd aan de grillen van de bank. Door onze ervaring kunnen wij beter inschatten welke parameters in ieder geval goed moeten staan. Je kunt niet van een ondernemer verwachten dat hij weet hoe een bank strategisch denkt, die moet daar ook helemaal niet mee bezig willen zijn. Dus trek op tijd aan de bel, schaam je daar niet voor. Trots is de slechtste raadgever.’

Ketenfinanciering

In de bouw zijn er ook veranderingen op het gebied van financiering. Mark: ‘We hebben eigenlijk een heel nieuw product door ‘ketenfinanciering’. De hoofdaannemer heeft niet langer de rol als regisseur en ook geen beschikking over de kas. Dat ligt bij de notaris, waardoor onderaannemers ook op een nette manier betaald worden. In dat soort producten zien wij echt verbetering, al staat het nog in de kinderschoenen. Als we behoeftes zien, leggen we die terug naar onze partners.’

Geen hit and run

Mark begon zijn carrière in het bouwbedrijf van de familie. Naast vooral praktisch bezig te zijn geweest, had hij veel meer interesse in het algeheel management. Zijn vader was te jong om te stoppen en zijn broers stonden te trappelen om verder te gaan binnen het bedrijf. Mark: ‘Het was heel down-to-earth en ik heb altijd hard gewerkt. Toch zag ik het niet als mijn ambitie om de daaropvolgende dertig jaar aannemer te zijn.’ Dat zette Mark er toe aan om op tweeëndertigjarige leeftijd uit het bedrijf te stappen en zich te richten op het ondersteunen van ondernemers naast wat incidentele vastgoedontwikkeling.

Vorig jaar kwam Mark in contact met The New Builders: ‘Ik dacht: dit is waar ik vijftien jaar geleden mee worstelde, voor ben weggelopen en hebben Leo en Antonie er een platform voor gebouwd. Nu zie ik het als mijn rol en taak om mij daarvoor in te zetten. Diepere lagen aantikken en najagen waar je in gelooft, daar heb ik wat mee. Nu stap ik in als moderator, omdat ik zie dat er een doelgroep rondloopt die met mij naar de maatschappij in zijn geheel kijkt en respectvol met elkaar om wil gaan: wat ik niet wil wat mij geschiedt, doe ik ook een ander niet. Dat voegt waarde toe aan de keten en levert een duurzamer business model op, al is dat nu nog niet te meten.’

Mark ziet ook de cynische berichten vanuit de markt: ‘Uiteraard, maar ‘one man can make the difference!’, dus moet je je inzetten en niet langs de zijlijn blijven staan. Zet je zelfbewustzijn voorop, wees helder en blijf scherp! Als je tegen barrières oploopt, moet je ze slechten. Niet door in de aanval te gaan, maar door voor je standpunt te blijven staan. Zoek partners die uit hetzelfde hout gesneden zijn. Ga voor duurzame universele wijsheden en dito relaties en niet voor het hit and run model. Dat is een way of life!’

Bruggenbouwer

In de praktijk komt Mark regelmatig familiebedrijven tegen en daar ziet hij veel betrokkenheid. Iets moois, maar ook een risico. Mark: ‘Vanuit de sterke betrokkenheid kan er een vervorming ontstaan, die omslaat en daardoor vooruitgang en toekomstbestendig perspectief in de weg staat. Die vervorming is lastig om in het volle bewustzijn te zetten. Trots en arrogantie kunnen daarbij een rol spelen en door je identiteit en kwaliteit te ontlenen aan je achternaam ben je niet op de goede weg. Het gaat om jouw specifieke bijdrage in het bestaansrecht van het bedrijf. Als je hiervoor jouw talent kunt inzetten wordt betrokkenheid als smeermiddel gebruikt.’

Er zijn nu ongelooflijk veel technologische ontwikkelingen waarbij de oudere generatie het steeds lastiger vindt om het bij te benen. Die ontwikkeling gaat steeds sneller volgens Mark: ’Ik ben nu midden veertig en zie ook al een kloof ontstaan met de generatie die nu in het arbeidsproces komt. Dan schaar me toch onder de oudere generatie, al zeg ik dat nu volgens mij voor het eerst. Juist als ‘oudere generatie’ kunnen wij een bijdrage leveren aan sociale innovatie en het verschil gaan maken door te zeggen: technologie is mooi, maar kijk ook hoe het met de collega tegenover je gaat.’

Mark Hetsen, Credion Lelystad.