Er is meer mogelijk dan u denkt!

Er is meer mogelijk dan u denkt!

Credion Zuid-Limburg zal begin 2017 een presentatie geven aan administratiekantoren en assurantietussenpersonen over het huidig financieringslandschap. Komt u ook?

Een bancaire financiering is voor MKB-ondernemingen geen vanzelfsprekendheid meer. Alleen bancair financieren is niet altijd de beste oplossing. Er is echter nog steeds veel behoefte aan financieringen en er is geen tekort aan kapitaal op de markt. Er is namelijk een overschot aan kapitaal op de markt dat op zoek is naar een hoger rendement. Hoe creëert u in dit spanningsveld waarde voor uw klant?

Inhoud

In dit programma krijgt u inzicht in de actuele ontwikkelingen in de financieringsmarkt en alternatieve financieringsvormen (o.a. crowdfunding). U verneemt hoe wij een gestapelde financiering voor een onderneming structureert.

Resultaat

Na afloop heeft u kennisgenomen van de verschillende financieringsvormen in combinatie met bancaire vormen. Ook bent u bekend met de wijze waarop analyses gemaakt worden op zowel commercieel, risico en proces technisch gebied van de gekozen combinatie.

Interesse?

Welke onderwerpen wilt u ook besproken hebben tijdens de bijeenkomsten? Of heeft u interesse in deze bijeenkomst. Mail het naar dspiekers@credion.nl