Credion opent in-house vestiging bij MTH Lelystad

Credion opent in-house vestiging bij MTH Lelystad

TakTyQ Finance opent een eigen Credion vestiging in Lelystad bij MTH accountants. Hierdoor krijgen ondernemers in Flevoland snel oplossingen aangedragen voor MKB Financieringswensen.

Vanuit Lelystad zullen oud ING bankier Harm Wierda en ondernemer Mark Hetsen zich bezig houden met het arrangeren van MKB financieringsoplossingen. Door de ervaring die MTH accountants heeft opgedaan met hun Credion vestiging in Amsterdam e.o., is besloten in samenwerking met TaktyQ Finance de dienstverlening ook uit te breiden naar Flevoland. 

“Binnen het MKB is een sterke behoefte aan nieuwe financieringsoplossingen”, stelt Harm Wierda. Deze zijn er al wel, maar worden niet gevonden door het MKB. Credion heeft, voor je beeldvorming, inmiddels al meer dan 50 verschillende financiers. Stel je een ondernemer de vraag hoeveel hij er kent, dan houdt het op bij 4-5. Het brengen van financieringsopties is dus een belangrijke toegevoegde waarde die wij bieden. Immers door ons advies kan een investering wel plaatsvinden dan wel goedkoper worden gefinancierd”. 

Credion

Credion is een keten van ruim 45, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 50 verschillende bronnen van geld beschikken. Dit zijn bijvoorbeeld naast de algemene banken, crowdfunders, investeerders, maar ook bijvoorbeeld financiers die de inkoop voorfinancieren. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer hedendaagse bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee. Credion's credo luidt: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”.

“De aansluiting bij Credion is voor ons interessant omdat we nu toegang hebben tot de vele alternatieve financieringspartijen, die er inmiddels zijn naast de algemene banken, zodat wij samen wél in staat zijn passende financiering voor ondernemingen te realiseren. Financiële markten veranderen en de financiering van ondernemingen is vaker een stapeling uit verschillende financieringsbronnen.”, aldus Mark Hetsen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de opening van deze nieuwe Credion vestiging in Lelystad, dan kunt u contact opnemen met Mark Hetsen (088) 141 47 99. Wilt u meer weten over Credion, neemt u dan contact op met Jacob Nammensma van Credion Associatie: (0513) 65 68 77.