Credion ontwikkelingen

Credion ontwikkelingen

Toegang tot financiering is van groot belang voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Meest genoemde redenen om zich op het verkrijgen van financiering te oriënteren zijn: het op peil houden van het werkkapitaal, het kunnen investeren in huisvesting, bedrijfsmiddelen en overige vaste activa, en herfinanciering van bestaande arrangementen (tegen gunstiger voorwaarden kunnen financieren).

Echter, het volume van uitstaande leningen van grote banken aan het MKB neemt af. Dit betekent dat ondernemers op zoek moeten naar alternatieven om hun  financieringswensen te verwezenlijken.

Omdat steeds meer alternatieve financieringsvormen zich aanbieden, merken wij dat veel ondernemers behoefte hebben aan professioneel advies en begeleiding om hun financieringsdoelen te realiseren. Maar dan wel door iemand met ruime ervaring in de zakelijke financieringsmarkt én door iemand die hen goed begrijpt, iemand die zelf ook ondernemer is.

Credion’s credo luidt dan ook: “Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor”. Met vestigingen in het hele land en toegang tot meer dan 40 verschillende bronnen van geld adviseert en begeleidt Credion ondernemers bij diverse financieringsvraagstukken.

Nieuwe vestigingen

Om het MKB nog meer te kunnen adviseren bij het aantrekken en optimaliseren van hun financiering, is het aantal vestigingen van Credion per 1 november 2016 uitgebreid tot een totaal van 51. Naast de reeds bestaande vestigingen is Credion vanaf heden tevens gevestigd in Lelystad, Rivierenland en een tweede vestiging in Rotterdam. Initiatiefnemer voor de vestigingen zijn respectievelijk TaktyQ in samenwerking met MTH Accountants & Adviseurs, Stouten & Wijnen Accountants en Kodde & Van Oosten.