Credion, LIOF en MKBLF co-financieren de toekomst van MOPAS.

Credion, LIOF en MKBLF co-financieren de toekomst van MOPAS.

MKB-Leningenfonds investeert in Mopas Monitoring Systems en maakt de wereld een stukje veiliger.

Het MKB Leningenfonds en Rabobank Maastricht e.o. investeren in Mopas Monitoring Systems. Mopas werd bij de start in 2004 voor hun financieringsvraagstukken geadviseerd en begeleid door Credion Zuid-Limburg en nu recentelijk weer met het inpassen van het MKB-Leningenfonds van het LIOF. 

Mopas

Mopas Monitoring Systems is opgericht in december 2014. Dit ICT-bedrijf ontwikkelt producten voor mensen in risicovolle woon- en werksituaties. Alleen al in Europa bevinden zich 100 miljoen mensen in zo’n situatie. Op basis van geavanceerde informatie- en communicatietechnologieën ontwikkelt Mopas innovatieve systemen. Deze systemen zorgen er voor dat mensen zich niet alleen veiliger voelen, maar ook daadwerkelijk veiliger zijn. 

Uniek monitoringsysteem voor persoonlijke veiligheid

Binnen enkele jaren is het aantal veiligheidsincidenten van ouderen in hun woonomgeving verdubbeld. Vaak lukt het hulpbehoevende ouderen die in de problemen raken niet om alarm te slaan. Het monitoringsysteem van Mopas biedt uitkomst. Het geeft 24/7 accurate digitale informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid. Deze real-time informatie voegt een nieuwe dimensie toe aan persoonlijke veiligheid. Voor zorgcliënten, maar bijvoorbeeld ook voor werknemers.

Besparing op verschillende fronten

De systemen van Mopas zijn binnen twee weken te implementeren en resulteren onmiddellijk in kostenbesparingen. Door monitoring kunnen medische problemen voorkomen c.q. beperkt worden. Dit leidt tot lagere behandelingskosten, minder ziekteverzuim en een betere zorgkwaliteit.

Limburg groeit mee

Mopas is verbonden met de Maastricht Health Campus. Er wordt intensief samengewerkt met Applied Biomedical Systems, Maastricht Instruments en Universiteit Maastricht. Deze krachtenbundeling resulteert in werkgelegenheid. 

Over MKBLF

Het MKB Leningenfonds verstrekt kredieten met werkkapitaal en/of investeringen in vaste activa. Het fonds kan investeren in nagenoeg alle sectoren en branches binnen de Limburgse economie en is een initiatief van de Provincie Limburg. LIOF verzorgt de uitvoering. 

Meer weten of uw financieringsvraagstuk interessant is voor LIOF en/of het MKB-Leningenfonds? Neem contact op met Credion Zuid-Limburg (085) 489 10 10 of zuidlimburg@credion.nl