Credion als partner op het Jaarcongres Retailagenda 2016

Credion als partner op het Jaarcongres Retailagenda 2016

Op 10 november wordt in het Novotel Amsterdam het Jaarcongres Retailagenda 2016 georganiseerd. Deze dag staat in het teken van de toekomst van retail en vastgoed. 

De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Er werken ruim 775.000 mensen in de detailhandel, waaronder veel jongeren die er hun eerste werkervaring op doen. De detailhandel is goed voor 110.000 bedrijven die een bijdrage van €93 miljard per jaar aan onze economie leveren. Daarnaast vormen winkels samen met horeca het hart van de binnensteden en kernen en zijn winkelstraten een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen. Met de afspraken in de Retailagenda willen de ondertekenaars de retail toekomstbestendig maken.

Binnen de retail vinden grote, structurele veranderingen plaats. Door nieuwe technologie, veranderingen in bevolking en economische ontwikkelingen veranderen de wensen van de consument. Deze winkelt meer online, heeft meer informatie over producten, verandert zijn bestedingspatroon en hecht meer waarde aan gemak en beleving. Winkelen moet makkelijk en leuk zijn.

De veranderingen gaan steeds sneller en hebben niet alleen effect op de retailers en hun werknemers, maar ook op vastgoedeigenaren, gemeenten en provincies en financiers. De veranderingen leiden op de vastgoedmarkt tot een overschot van winkeloppervlakte en een grotere behoefte aan flexibiliteit van winkelruimte. Deze flexibiliteit wordt ook van retailers verwacht. Om succesvol in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen moeten zij wendbaar en innovatief zijn. Daarbij verdwijnen grenzen tussen branches, sectoren en verkoopkanalen.

Hoe kan retail toekomstbestendig gemaakt worden? Topsprekers uit verschillende disciplines geven tijdens dit kwaliteitscongres hun visie op de toekomst van retail en vastgoed.

Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met RetailTrends.

Credion is op deze dag aanwezig op het Netwerkplein. Zullen we kennismaken?

Locatie:

Novotel Amsterdam, Europaboulevard 10,1083 AD AMSTERDAM

Programma:

klik hier voor het programma van de dag.

 

Meer weten? Meldt u nu aan!