Credion als partner op de Dag van de Vastgoedwaardering

Credion als partner op de Dag van de Vastgoedwaardering

Op 17 november wordt in het Novotel Amsterdam de Dag van de Vastgoedwaardering georganiseerd. Deze dag staat in het teken van de vastgoedtop. Een dag om kansen en verbeteringen in de sector centraal te zetten.

Een duurzaam gebouw is in potentie méér waard; het laat zich makkelijker verhuren, bovendien tegen een hogere huuropbrengst. Maar wellicht belangrijker: vastgoedinvesteerders willen zekerheid en kiezen daarom steeds vaker voor vastgoed dat scoort op duurzaamheid. 

Nu alle Nederlandse grootbanken duurzaamheid in vastgoed als speerpunt hebben opgenomen in hun financieringsbeleid, staat de rol van de taxateur voor nieuwe uitdagingen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de waardebepaling van gebouwen. Het is niet langer voldoende om alleen naar het aantal vierkante meters en de locatie te kijken. Banken als FGH, Rabo, ING en ABN Amro vinden het van belang dat taxateurs duurzaamheid laten meewegen als zij de waarde van een object vaststellen.

"De rol van de taxateur zal veranderen, omdat hij op een andere manier naar de waardering van vastgoed moet kijken", zo schreef Rutger Schuur, directeur Real Estate Clients van ABN Amro begin dit jaar op Vastgoedjournaal. "Hij moet aandacht hebben voor de hele levenscyclus van objecten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mogelijke besparingen op de exploitatiekosten en energielasten, de CO2-uitstoot, het bouwjaar, renovaties en de economische levensduur van een gebouw."

"Banken moeten kunnen leunen op goede en volledige taxaties. De bevoorschotting van objecten wordt immers deels ontleend aan de waarde die in het taxatierapport wordt genoemd. Als een hoog energielabel leidt tot een betere waardering van het gebouw heeft dit positieve effecten op de financiering."

Uiteraard gaat deze dag op veel meer belanghebbende zaken in. U wordt bijgesproken over de nieuwe standaard van IASB over leases (IFRS) die grote impact zal hebben op jaarrekeningen en het versterken van de rol van taxateurs binnen de transitie naar bijna-energieneutrale gebouwen. U krijgt innovatieve turn-key oplossingen voor bedrijfshuisvesting en handreikingen om de regie te houden in geval van calamiteiten bij uw vastgoed. Regelgeving en risicobeheersing komen uitgebreid aan bod. 

Credion is op deze dag aanwezig op het Netwerkplein. Zullen we kennismaken?

Locatie:

Novotel Amsterdam, Europaboulevard 10,1083 AD AMSTERDAM

Programma:

klik hier voor het programma van de dag.

Meer weten? Meldt u nu aan!