Blog:Afwijzing bancair financieringsverzoek? Verplichte doorverwijzing naar onafhankelijke adviseur!

Blog:Afwijzing bancair financieringsverzoek? Verplichte doorverwijzing naar onafhankelijke adviseur!

26% van de 324.000 Britse MKB'ers die het afgelopen jaar voor financiering bij een bank aanklopten, werd afgewezen. Slechts 3% daarvan werd doorverwezen naar andere financieringsbronnen. Afgelopen woensdag publiceerde het FD het artikel ‘Britse bank moet afgewezen MKB’er doorverwijzen naar alternatieven’. Het verplicht Britse banken die een financieringsverzoek van een MKB ondernemer afwijzen, door te verwijzen naar een onafhankelijk platform met bedrijvenadviseurs. Die bedrijvenadviseurs brengen de ondernemer vervolgens in contact met alternatieve financiers.

Een veelbelovende ontwikkeling, waar Nederland een voorbeeld aan zou moeten nemen. Nederlandse banken zijn (nog) niet verplicht om ondernemers door te verwijzen naar alternatieve financiers. Kunt u zich voorstellen hoe groot de impact zou zijn op de Nederlandse economie en de werkgelegenheid als dit wel het geval zou zijn? Waarschijnlijk gaat het al snel over meer dan EUR 100 mln aan extra omzet en tienduizenden banen die gecreëerd worden.

Betekent dit dan dat deze bedrijven niet kredietwaardig zijn? Zeker niet!

Waarschijnlijk zijn deze bedrijven niet kredietwaardig genoeg voor een volledige bancaire financiering. Daarom worden ze afgewezen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet deels bancair en aanvullend alternatief of gestapeld gefinancierd kunnen worden. Gelukkig zien we in het Nederlandse financieringslandschap ontwikkelingen die de MKB-financiering ten goede komen. Zo zijn er al een aantal grootbanken die bij afwijzing de ondernemer wél doorverwijzen naar de onafhankelijke bedrijvenadviseurs van bijvoorbeeld Credion. Deze adviseurs staan primair opgesteld om ondernemers te begeleiden bij het realiseren van de gewenste bedrijfsfinanciering.

Dit doen de adviseurs van Credion door samen met de ondernemer na te gaan welke financiering het best passend is en hoe deze ingericht kan worden. Zij putten hierbij uit een groot pallet van alternatieve financiers die naast een bancaire financiering geplaatst kunnen worden of de gehele financiering kunnen verstrekken buiten de bank om. Voorop staat dat de MKB-ondernemingen ten alle tijden verantwoord gefinancierd dienen te worden. Dit borgt de bedrijfscontinuïteit, werkgelegenheid en het risico voor de financier.

Hoe? Dat leert u tijdens onze Masterclass ‘Crowdfunding voor de financiële professional’ of tijdens de opleiding ‘Structuren van een gestapelde financiering’. Bent u direct op zoek naar financieringsadvies? Neem dan contact op met Credion.

Door: Tim Ficken (inhoudsdeskundige FOI) & Kelly Hoeks (marketing & communicatie FOI)