WEA Deltaland en Credion werken samen aan bedrijfsfinancieringen

WEA Deltaland en Credion werken samen aan bedrijfsfinancieringen

WEA Deltaland is per 1 april jl. de samenwerking aangegaan met de onafhankelijke kredietadvies- organisatie Credion. Daarom deze keer in Uitgelicht een gesprek met vennoot Karel Hamelink van WEA Deltaland en Ruud Gevers van Credion Oud-Beijerland.

Credion is een onafhankelijke financieringsadviesorganisatie, die zich als enige in Nederland, heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd- en risicodragend vermogen voor (MKB-) bedrijven. Karel Hamelink licht toe: “We liepen als accountants, na de bankencrisis de laatste jaren, in toenemende mate aan tegen de invulling van de kredietbehoefte van ondernemers in het MKB. Door de crisis bemerkten wij dat banken steeds verder zijn teruggetreden. Hierdoor kunnen ondernemers hun plannen vaak niet realiseren. Daarom zijn wij als WEA Deltaland op zoek gegaan naar een onafhankelijke partij die ons kan helpen bij beantwoording van de vraag: Hoe vullen we de kredietaanvraag van ondernemers in het MKB in?”.

In de zoektocht naar een partij met kennis van alternatieve  financieringsvormen viel de keuze van WEA Deltaland uiteindelijk op Credion. 

Credion Oud-Beijerland

“Toen wij de keuze voor Credion gemaakt hadden, zijn wij op zoek gegaan naar de juiste persoon“, vervolgt Karel. “De keuze viel hierbij op Ruud Gevers die per 1 april is gestart als directeur en mede-aandeelhouder van Credion Oud-Beijerland. We hebben goede samenwerkingsafspraken gemaakt waardoor ik nu al kan zeggen dat we als WEA Deltaland beter kunnen anticiperen op de kredietbehoefte van klanten, maar hen ook specialistischer kunnen laten begeleiden vóór, tijdens of zelfs na een financieringsproces”. 

Ruud Gevers: “Samen met WEA Deltaland hebben we hier in Oud-Beijerland en apart bedrijf opgestart als franchisenemer van de landelijke adviesorganisatie Credion. Als directeur van Credion Oud-Beijerland ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Karel is vanuit WEA Deltaland mijn aanspreekpunt en we bespreken wekelijks de gang van zaken. De belangrijkste eerste stap was de franchiserelatie met Credion die we zijn aangegaan. Credion is een organisatie met meer dan 40 vestigingen in het hele land. Ze zijn gestart in 2001 en konden sinds die tijd vele duizenden MKB ondernemers helpen aan miljarden aan financiering. Credion is ook bij banken een graag geziene partner. Door haar ervaring en groei krijgt Credion steeds meer toegang tot ‘alternatief’ kapitaal. Door ons aan te sluiten bij de deze snelgroeiende organisatie hebben we exclusiviteit gekregen voor het beantwoorden van de financieringsbehoeften en/of het specialistisch begeleiden bij financieringsvraagstukken van ondernemers op de Zuid-Hollandse eilanden. 

Eigen toko 

“Wij participeren als WEA Deltaland in Credion Oud-Beijerland”, vervolgt Karel. “Dat betekent niet dat Credion Oud-Beijerland alleen voor of met ons werkt. Doordat wij nu als accountantsorganisatie nauw samenwerken met zo een specialistische partner kunnen wij aantoonbaar beter anticiperen op financieringsvraagstukken en de kredietbehoeften van ondernemers. Ruud wordt vaak door onze specialisten vroegtijdig betrokken bij toekomst- en ontwikkelingsplannen van onze klanten”. 

Daarnaast vervult Ruud een rol bij het sparren en adviseren van onze mensen bij reeds aanwezige financieringsconstructies en/of bijbehorende bankdocumentatie. 

“Vaak gebeurd dat nu nog als de bank een financieringsvoorstel heeft afgewezen”, vult Ruud aan. “Maar in toenemende mate werd ik ook al betrokken vóór de ondernemer zijn verzoek aan de bank richtte. In beide voorbeelden is gebleken dat we vervolgens, vaak met de huisbankier van de ondernemer, alsnog tot een goede invulling van de kredietbehoefte van de ondernemer  kwamen. Banken zijn de laatste jaren steeds meer  de risicomijdende kant opgegaan, wat begrijpelijk is gezien de crisis in die sector, de aangescherpte Basel richtlijnen en de verzwaarde regelgeving vanuit de toezichthouders. Op zoek naar steeds meer zekerheden kan aanvullend alternatief kapitaal goed helpen om dan toch tot een goed sluitend kredietplan te komen, waarbij de risico’s voor de ondernemer goed te overzien zijn”.

Klik hier voor het gehele artikel in het WEA infobulletin 2016 nr. 3.