Blog: Herstelkader Rentederivaten

Blog: Herstelkader Rentederivaten

Een nieuwe aflevering in de Derivaten-soap is beschikbaar. Het lijkt nu echt één van de laatste afleveringen te zijn. Ontstaan vanuit de ultieme wens van allerlei betrokkenen om deze slepende kwestie eindelijk af te ronden voor bankwezen én het bedrijfsleven. Op 5 juli j.l. heeft de door Minister Dijsselbloem ingestelde derivatencommissie gerapporteerd. In 46 kantjes wordt een regeling die dé oplossing voor het MKB moet gaan bieden gepresenteerd. Ondertussen is de regeling door de banken aanvaard en zal het Herstelkader in de komende tijd worden uitgevoerd.

Veel ondernemers die in het verleden het renterisico hebben afgedekt door middel van een renteswap krijgen te maken met het Herstelkader. Het initiatief voor het toekennen van een compensatie ligt bij de banken. Veelal kan er dus eerst worden gewacht op bericht van de bank.

De Derivatencommissie denkt in 4 stappen thuis te zijn…:

  • Stap 1: De gevolgen van te exotische producten worden teruggedraaid. Dit zijn producten die écht niet bij een MKB-onderneming thuishoren;
  • Stap 2: Afwijkingen tussen het derivaat en de hieraan gekoppelde lening worden hersteld / gecompenseerd. Effecten van voortijdige beëindiging worden gecompenseerd;
  • Stap 3: Generieke coulancevergoeding, waarbij op derivaten betaalde bedragen gedeeltelijk worden gecompenseerd. Het grootste deel van de compensatie zal op basis van deze stap worden toegekend;
  • Stap 4 Verhoogde renteopslagen op de variabel rentende lening worden gecompenseerd.

Ik denk dat het goed is dat er nu een kader is ontstaan waarmee de meeste dossiers kunnen  worden afgewikkeld. Ik verwacht ook wel dat het gros van de dossiers op deze wijze zullen worden afgehandeld. Het nog jaren lopen van duizenden dossiers is voor niemand wenselijk.

We kennen allemaal de schrijnende gevallen ten aanzien van de renteswaps. Meestal is er dan sprake geweest van het opzeggen van een financiering, verplichte verkoop van activa, en het afwikkelen van een negatieve waarde van een swap. Of het ontstane leed nu voldoende wordt gecompenseerd is toch maar echt de vraag. De datum 5 juli 2016 zal in de beleving van deze mensen (en feitelijk) toch niet meer worden dan “de dag van de pleister op de wond die niet genezen is”. Er is in de rechtspraak ondertussen wel wat jurisprudentie ontstaan ten aanzien van de uitkomst van een juridische procedure bij (wellicht) vergelijkbare casuïstiek. Bespreek de mogelijkheid van het afwijzen van het herstelkader en het starten van een juridische procedure met uw advocaat en/of accountant. Sterkte met de te nemen beslissing!

De ondernemers die bij het afsluiten van het derivaat een vaste rente wilden, een passend derivaat hebben afgesloten, en netjes volgens schema hebben afgelost, hebben per saldo ontvangen wat ze zijn overeengekomen: Een vastrentende lening. Ook deze ondernemers worden nu gecompenseerd. Ik heb het nooit vast kunnen stellen, maar heb van bankiers verschillende keren gehoord dat het hierbij om 70% - 80% van het aantal dossiers zou gaan. Zonder schade, destijds vaak 0,2% goedkoper dan een vergelijkbare vaste rente (weet u nog?), en toch een vergoeding! 5 juli 2016 levert in deze situatie een leuk presentje op. 

Bij vragen over het Herstelkader weet u ons wel te vinden.

Jaco Jonker
Senior Adviseur Bedrijfsfinancieringen bij Credion Alphen aan den Rijn - Rijnstreek / Ridderkerk - Rijnmond

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u in het verleden zelf een financiering met een rentederivaat gehad? Wilt u de aan u toegekende compensatie laten beoordelen? Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de publicatie "Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB"

 

Disclaimer: Deze blog is opgesteld vanuit de hoofdlijnen van het Herstelkader. Nuancering op elk detail zou zorgen voor totale onleesbaarheid. Van diverse detailaspecten uit de regeling is daarom geabstraheerd. Aan de inhoud van deze blog kunnen voor individuele situaties geen rechten worden ontleend.