Tuinhoutcentrum Axel van start dankzij Credion Zeeland

Tuinhoutcentrum Axel van start dankzij Credion Zeeland

De heer Chris de Caesemaeker begint als startend ondernemer zijn bedrijf in hoogwaardige tuinhoutproducten onder de naam Tuinhoutcentrum Axel.  Credion Zeeland, onderdeel van Schipper Corporate Finance, begeleidde Chris bij de start van de onderneming en bij het aantrekken van de hiervoor benodigde financiering. 

Het aanvankelijke plan ging uit van de aankoop van de bedrijfslocatie. De financiële haalbaarheid hiervan bleek echter beperkt. In samenspraak is vervolgens besloten een stapje terug te doen en is de ondernemer erin geslaagd om de gewenste locatie voor twee jaar te huren.  Door verder slim te combineren, actief met de ondernemer mee te denken en creatief de wensen te verwoorden is Credion er vervolgens in geslaagd de benodigde financiering in te vullen zodat de onderneming van start kan gaan.  Doel is om over twee jaar, met twee jaar exploitatie op papier, nogmaals de mogelijkheden van koop van de bedrijfslocatie te onderzoeken.

De adviseurs van Credion hebben in het nu afgeronde traject vooral de financiële onderbouwing en de contacten met de financiers verzorgd. Door de communicatie met ondernemer en financiers op gang te houden bleven partijen over en weer geïnformeerd over de noodzakelijke stappen en de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

Succesvolle samenwerking

Zowel Chris de Caesemaeker als de uiteindelijke financier kijkt terug op een succesvolle samenwerking met Schipper Credion. De deskundigheid van de adviseurs en de correcte communicatie met de ondernemer én de financier hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het uiteindelijk kunnen realiseren van de ondernemerswens van Chris.

Voor verdere informatie omtrent dit project kunt u contact opnemen met:

Hans van Dienst
Senior Adviseur Financieringsadvies

Telefoon: (0113) 25 33 11
E-mail: hvandienst@credion.nl