De Credion adviseur klaar voor de toekomst

De Credion adviseur klaar voor de toekomst

Een MKB ondernemer verdient het beste advies wat toegespitst is op zijn onderneming. Een maatwerkadvies vraagt de juiste competenties, kennis en vaardigheden van de zakelijk kredietadviseur. De markt van zakelijk financieringsadvies ontwikkelt zich in hoog tempo. 

Het vraagt om excellente up-to-date kennis én de competentie om het op maat te kunnen adviseren. Kortom het vraagt nogal wat om tot de top van adviserend Nederland te behoren.

Credion Academy – Powered by FOI

Bij Credion staat excellente klantbediening en een hoge realisatiekracht dan ook hoog in het vaandel. Om die reden zijn Credion & FOI per 1 januari 2016 gestart met de Credion Academy; een op de adviseur afgestemd opleidingsprogramma met als doel het verbeteren en borgen van zowel vakinhoudelijke kennis en competentieontwikkeling. Dit alles om u als MKB ondernemer zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

De adviseurs worden vanaf de start opgeleid en gecertificeerd. Permanente educatie is echter ook een voorwaarde om jezelf ‘Credion adviseur’ te mogen noemen. Het is belangrijk dat de Credion adviseur op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen en aanbod in het MKB financieringsland en de juiste toepassing hiervan. Dit wordt gerealiseerd door een op maat gemaakt aanbod. De Credion adviseurs wordt geleerd hoe vanuit de huidige marktsituatie om te gaan met de uitdagende financierbaarheid van een investeringsplan en de acceptatiecriteria bij banken en alle (inmiddels ruim 40) andere geldverstrekkers. FOI komt hiermee tegemoet aan de behoefte waarbij zakelijke adviseurs optimaal geoutilleerd wensen te zijn voor de veranderende vraag van de financiële markt en haar klanten. Zo is de Credion adviseur klaar voor de praktijk van morgen én overmorgen en levert hij de meest optimale financiering op ieder moment voor bijna iedere onderneming.

Uniek

De Credion Academy is uniek in haar aanbod. De opleidingen worden op maat gemaakt voor de Credion adviseur. Daarnaast kan de adviseur zelf praktijksituaties en problemen inbrengen tijdens de opleiding. De basiskennis die nodig is, wordt vooraf toegestuurd, zodat de opleidingsdag vooral in het teken staat van interactie aan de hand van casussen, voorbeelden, stellingen en discussies. 

Zo leren de adviseurs ook van elkaar en staat de Academy ook in het teken van community learning. Naast de opleidingen krijgen de adviseurs handvatten voor de dagelijkse praktijk door middel van coaching on-the-job en een ticketsysteem. 

Maatwerk

Naast onderstaande opleidingen, heeft de Academy een veel breder aanbod. Heeft u een opleidingsvraagstuk? Leg dit bij ons neer en wij vullen het voor u in. Altijd volledig op maat. Daarnaast kunnen  de opleidingen ook incompany worden verzorgd. 

Behoefte

Wij zijn de afgelopen maanden in gesprek gegaan met een aantal Credion adviseurs. De learningtools van de Academy worden continue aangepast op de actuele behoefte van de adviseur. Daaruit is onderstaand opleidingsaanbod gekomen. U kunt zich hiervoor inschrijven via foi.nl.

Opleidingsaanbod:

  • Certificeringsopleiding Vastgoed;
  • Crowdfunding Special;
  • Masterclass structurering van een gestapelde financiering (Structureren van de cashflow en zekerheden);
  • Overtuig uw financier – kernachtige risicoanalyse en commercieel schrijven en pitchen;
  • Leergang Bedrijfsovername;
  • Probleemfinanciering verdiepend.