Accountant overtuigt nog niet als adviseur bij financiering

Accountant overtuigt nog niet als adviseur bij financiering

De accountant als financieel adviseur is weinig effectief. De helpende hand leidt niet tot meer succes bij financieringsaanvragen. Toch zijn er volop kansen om de adviesrol sterker neer te zetten.

Dat blijkt uit onderzoek over mkb-financiering dat de Kamer van Koophandel afgelopen najaar heeft gehouden. Daarin werden zowel de financieringsbehoefte van het mkb verkend, als de mogelijkheden om financiering te verkrijgen. Onder een mkb-bedrijf verstaan de onderzoekers ondernemingen met twee tot vijftig personen.

Veertig procent van het mkb heeft behoefte aan financiering, zo signaleert het rapport, vooral voor bedrijfsmiddelen, werkkapitaal, herfinanciering van schulden en groei. Een derde van de aanvragen wordt afgewezen of doorverwezen voordat het daadwerkelijk tot een formele aanvraag komt. Van de aanvragen die de ondernemers wel indienen, wordt ruim de helft afgewezen.

Ongeveer de helft van de ondernemers in het mkb wint advies in bij financieringsvraagstukken. Zij komen vaker tot het daadwerkelijk indienen van de aanvraag. De kans op succes wordt echter niet groter door de financiële adviezen.

"Het onderzoek laat zien dat het financieel advies positieve invloed heeft op het indienen van de financieringsaanvraag", zegt Ruud Meijvogel, accountmanager bij de Kamer van Koophandel. "Hoe de waarde van het financieel advies voor de ondernemers kan worden vergroot, is nog niet duidelijk. Daar is aanvullend onderzoek voor nodig."

Kunnen accountants hierin dan niet meer betekenen voor de ondernemer? Meijvogel denkt van wel. "Wie moet de ondernemer anders wijzen op de mogelijkheden van alternatieve financiering? Nu zoeken ondernemers de financiering letterlijk dicht bij huis, bij familie en vrienden en bij de bank op de hoek. De mogelijkheden zijn daar echter beperkt.

Accountants kunnen zich profileren als financieel adviseurs die de kans op succesvolle financieringsaanvragen vergroten. Dan moeten zij echter wel een goed zicht hebben op alle financieringsmogelijkheden, ook de alternatieve. Het is de vraag of zij die kennis in voldoende mate hebben."

Gewone leningen, hypotheken, familieleningen en het verhogen van de rekening courant zijn de meest gevraagde financieringsvormen voor ondernemers. Alternatieve financieringsvormen blijven vaak ongebruikt op de plank, zoals factoring, microkrediet en kredietunies. De meeste ondernemers kennen ze niet. Uitzondering is crowdfunding, bekend bij tachtig procent van de ondernemers. Slechts een procent heeft er echter ervaring mee.

Financieringsregelingen van de overheid genieten nog minder bekendheid. De bekendste is de Kleinschalige investeringsaftrek, die een bekendheid geniet van ruim zestig procent. De andere dertien regelingen die de onderzoekers in kaart brachten, zijn bij een minderheid van de ondernemers bekend.

"Ik denk dat de accountant als adviseur de ondernemer hierin beter kan begeleiden", zegt Meijvogel. "Voor elk goed ondernemingsplan is er financiering. Geld is niet het probleem, dat is voldoende beschikbaar. Maar voor een financieringsaanvraag is meer nodig dan alleen goede cijfers. Er moet ook een overtuigend businessplan zijn dat past bij de juiste financier.

Het aanvragen van financiering is vooral een kwestie van doen. De meeste ondernemers weten niet goed hoe het precies werkt. Degenen die het vaker hebben gedaan, worden er succesvoller in. Hier ligt nog een uitdaging, zeker nu het aanvragen van financieringen moeilijker is geworden voor ondernemers en er steeds meer financieringsvormen en aanbieders komen."

------

Weten wat Credion voor u kan betekenen? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging.